โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 14, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 14-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: This non-invasive glucose monitor, designed by Egyptian students, uses near-infrared spectroscopy to measure blood sugar levels
เผื่อว่าคุณจะยังไม่รู้: เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคสแบบไม่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกาย(ไม่ต้องเจาะเลือด) ซึ่งออกแบบโดยนักศึกษาชาวอียิปต์ ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสเปกโทรสโกปีเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด

คำศัพท์ข่าว
- ICYMI (In Case you missed it) = ในกรณีที่คุณพลาดไป, เผื่อว่าคุณจะไม่รู้พลาด
- designed by = ถูกออกแบบโดย(Passive Voice)
- non-invasive (นัน-อินแวสสิบ)(compound) = ไม่รุกล้ำ, ไม่ต้องเจาะหรือผ่าเข้าสู่ร่างกาย(ศัพท์การแพย์)
- spectroscopy = สเปกโทรสโกปี, ขั้นตอน/การใช้เครื่องมือ/เทคนิค/การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นแสง/รังสี


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: India’s smart city Varanasi has recycled scraps of waste materials into sculptures and art installments that now beautify the city
เผื่อว่าคุณจะพลาด: พารา ณ สี เมืองอัจฉริยะของอินเดีย นำเศษวัสดุจากขยะมาแปรใช้ใหม่ให้เป็นหลายชิ้นงานประติมากรรมและงานศิลปะที่ตอนนี้ทำให้เมืองมีความสวยงาม

คำศัพท์ข่าว
- ICYMI (In Case you missed it) = ในกรณีที่คุณพลาดไป, เผื่อว่าคุณจะพลาด (อดดู, ไม่ได้เห็น)
- material (n) = วัสดุ, เนื้อหาสาระ
- smart (adj) = ฉลาด, อัจฉริยะ
- recycle (v) = แปรใช้ใหม่, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- sculpture (n) = ประติมากรรม, งานปั้น


แหล่งข่าว : CNN
A new deep-sea crustacean that bears a striking resemblance to the facehuggers from "Alien" has been identified off the Gulf of Mexico
ครัสเตเชียนทะเลลึกตัวใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวประหลาด "เฟซฮักเกอร์" ที่โด่งดังจาก "ภาพยนต์เอเลี่ยน" ถูกเปิดเผยตัวนอกอ่าวเม็กซิโก

คำศัพท์ข่าว
- bear (v) = แสดง, แสดงให้เห็น
- crustacean (n) = ครัสเตเชียนเป็นกลุ่มสัตว์พวกกุ้ง, กั้ง, ปู
- deep-sea (compound) = น้ำทะเลลึก
- facehugger = ตัวประหลาด "เฟซฮักเกอร์"
- identify (v) = ระบุ, ชี้ตัว, แยกแยะ
- resemblance (n) = ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน

No comments:

Post a Comment