โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 22, 2022

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Ringed Neptune captured by James Webb telescope
ดาวเนปจูนที่มีวงแหวนถูกจับภาพได้โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์

คำศัพท์ข่าว
- capture (v) = จับ, จับกุม, จับภาพ (จับกุม/ควบคุมตัว)
- telescope (n) = กล้องโทรทรรศน์


แหล่งข่าว : CNN
New images from NASA's James Webb Space Telescope are revealing Neptune, and the planet's hard-to-detect rings, in a fresh light.
ภาพใหม่จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ของนาซ่าเผยให้เห็นดาวเนปจูนและวงแหวนที่ตรวจพบได้ยากของดาวเคราะห์ในแบบแสงสีชัดเจน

คำศัพท์ข่าว
- hard-to-detect (compound) = ยากที่จะตรวจพบ, ตรวจจับได้ยาก
- image (n) = ภาพถ่าย, ภาพนิ่ง
- in a fresh light = เห็นชัดเจน/เข้าอกเข้าใจชัดเจน
- planet = ดาวเคราะห์
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ

No comments:

Post a Comment