โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 22, 2022

Present simple : Active Voice : ปูตินแถลงทางโทรทัศน์ระดมพลสำรองในรัสเซียเพื่อบุกยูเครนTense จากข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


Present simple : Active Voice
ประธาน + V1 (s,es) ผันตามประธาน

แหล่งข่าว : ABC
LATEST: Russian Pres. Vladimir Putin announces a partial mobilization in Russia as the war in Ukraine reaches nearly seven months and Moscow loses ground on the battlefield.
ล่าสุด: ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ ปูตินประกาศระดมพลบางส่วนในรัสเซียเนื่องจากสงครามในยูเครนดำเนินไปเกือบเจ็ดเดือน และมอสโกสูญเสียพื้นที่ในสนามรบ

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- battlefield (n) = สนามรบ
- lose (v) = แพ้, สูญเสีย
- mobilization (n) = การระดมพล, การจัดกองทหารเข้าประจำการ
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- partial (adj) = บางส่วน
- Pres. = President = ประธานาธิบดี
- reach (v) = เข้าถึง, เข้าไปหา

หมายเหตุ ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์
- announces ผันจาก announce
- loses ผันจาก lose
- reaches ผันจาก reach

No comments:

Post a Comment