โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 12, 2022

oldest (adj) = อายุมากที่สุดเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

Adjective
     Adverb
Tense จากข่าว
     Adverb_not_ly
Adverb_ly
     Adjective


แหล่งข่าว : ABC
Work pants that auction officials describe as the oldest known pair of jeans in the world have sold for $114,000.
กางเกงทำงานที่เจ้าหน้าที่งานประมูลให้รายละเอียดว่าเป็นกางเกงยีนส์เก่าแก่ที่สุดในโลกตามที่รู้กัน ขายได้ในราคา 114,000 ดอลลาร์

คำศัพท์ข่าว
- describe (v) = เล่า, บรรยาย, ให้รายละเอียด
- known (adj) = เป็นที่รู้จัก/รับรู้/คุ้นเคย/เข้าใจ
- oldest (adj) = อายุมากที่สุด

No comments:

Post a Comment