โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 12, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 12-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC
The newly discovered oldest known DNA reveals how an area that's a barren Arctic desert was a lush landscape 2 million years ago.
ดีเอ็นเอที่รู้กันว่าเก่าแก่ที่สุดซึ่งเพิ่งถูกพบใหม่ เผยให้เห็นว่าพื้นที่ทะเลทรายอาร์กติกที่ปราศจากพืชผลเคยมีภูมิประเทศเขียวชอุ่มเมื่อ 2 ล้านปีก่อนอย่างไร

คำศัพท์ข่าว
- barren (adj) = ปราศจากพืชผล
- desert (n) = ทะเลทราย
- landscape (n) = จุดชมวิว, มุมมอง, ภูมิทัศน์
- lush (adj) = เขียวชอุ่ม


แหล่งข่าว : CNN
Period underwear has become popular over the last few years, but does it work as well as single-use period products? Gynecologists weigh in on what you should know.
กางเกงอนามัยได้กลายมาเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่มันใช้ได้ดีพอ ๆ กับผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวหรือไม่? นรีแพทย์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณควรรู้

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- gynecologist (n) = นรีแพทย์
- single-use (compound) = ใช้ครั้งเดียว(แล้วทิ้ง), ไม่ใช้ซ้ำ
- weigh in (phrasal verb) = ชั่งน้ำหนัก, แสดงความคิดเห็น

No comments:

Post a Comment