โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 12, 2023

Passive Voice : V3 + byเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective


แหล่งข่าว : BBC
Ukraine claims hundreds of Russians killed by missile attack
ยูเครนอ้างว่าชาวรัสเซียหลายร้อยคนเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ

คำศัพท์ข่าว
- attack (n) = การโจมตี
- claim (v) = อ้าง, กล่าวอ้าง(ระบุหรือยืนยันว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น โดยยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน)
- kill (v) = ฆ่า, สังหาร, ปลิดชีพ


แหล่งข่าว : CNN
Parts made by more than a dozen US and Western companies were found inside a single Iranian drone downed in Ukraine last fall, according to a Ukrainian intelligence assessment obtained exclusively by CNN.
มีหลายชิ้นส่วนที่ผลิตจากกว่าสิบสองบริษัทของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกถูกพบอยู่ในโดรนของอิหร่านลำหนึ่งที่ตกในยูเครนเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ตามการประเมินของหน่วยข่าวกรองยูเครนที่ได้รับข้อมูลมาโดยซีเอ็นเอ็นเท่านั้น

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- assessment (n) = การประเมิน, การประเมินสถานการณ์
- exclusively (adv) = เฉพาะ, แต่ผู้เดียว
- make/made/made (Irregular-Verb) = ทำ, สร้าง
- obtain (v) = ได้, ได้รับ
- part (n) = ชิ้นส่วน, อะไหล่


แหล่งข่าว : VICE World News
Iranian rapper, Toomaj Salehi, has been arrested for attending anti-government protests in Iran and could face the death penalty.
ทูมาจ ซาเลฮี แร็ปเปอร์ชาวอิหร่าน ถูกจับกุมฐานเข้าร่วมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน และอาจได้รับโทษประหารชีวิต

He’s been open about his views against the Iranian regime and has supported the unrest sparked by the death of Mahsa Amini in September.
เขาเปิดเผยเกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อระบอบการปกครองของอิหร่านและสนับสนุนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดจากการเสียชีวิตของมาห์ซา อามินีเมื่อเดือนกันยายน

คำศัพท์ข่าว
- anti-government (compound) = ต่อต้านรัฐบาล
- death penalty (n) = โทษประหารชีวิต
- face (v) = เจอกับ, เผชิญกับ(สิ่งที่ไม่ดี/สิ่งที่ไม่พึงประสงค์)
- sparked by = สาเหตุเกิดจาก/ถูกทำให้เกิดปะทุขึ้นโดย(Passive Voice)
- unrest (n) = สถานการณ์ที่ไม่สงบ, ความวุ่นวาย, ความระส่ำระสาย

No comments:

Post a Comment