โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 1, 2023

earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหวรวมศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

สำนักข่าว : CBS News
Buildings in Malatya, Turkey were seen collapsing on Monday after another earthquake, this time with a magnitude of 5.6, struck the southeast region.
อาคารต่างๆ ในเมืองมาลัตยา ประเทศตุรกี พังทลายลงมาในวันจันทร์ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ครั้งนี้มีขนาด 5.6 ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้

คำศัพท์ข่าว
- earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับความแรงของแผ่นดินไหว


สำนักข่าว : CNN
Nearly 200 people have been arrested for alleged poor building construction following the catastrophic earthquake that struck Turkey earlier this month, Turkey’s Justice Ministry said.
มีผู้ถูกจับกุมเกือบ 200 คน ตามที่มีข้อกล่าวหาเรื่องโครงสร้างอาคารไม่ดี หลังมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำความเสียหายอย่างหนักให้แก่ตุรกีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยกระทรวงยุติธรรมของตุรกีแถลง

คำศัพท์ข่าว
- alleged (adj) = มีข้อกล่าวหา, ถูกต้องข้อสงสัย(ยังไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ความจริงจากศาล)
- catastrophic (adj) = พังทลาย/ล่มสลาย/หายนะ (เสียหายรุนแรงและรวดเร็ว)
- following (prepo) = หลังจาก/เหตุผลจาก(คล้ายafterแต่เน้นว่าเป็นผลมาจาก)
- strike/struck/struck (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)
#คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

No comments:

Post a Comment