โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 31, 2015

Extra English_Part_1

Extra English_MENU (ดูรีวิวของเรื่อง และตัวละคร)สองสาว ได้อ่านข้อความในจดหมาย ของชายหนุ่มจากต่างแดน ถึงกับตกใจแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้...


ตอนที่ 1 - Hector's Arrival / เฮคเตอร์ มาถึงลอนดอน (Part 1)


มีทั้งหมด 30 ตอน คลิีกดูได้เลย

1 Episode 01: Hector’s Arrival (Part_1) (Part_2)
การมาถึงของ Hector’ (พระเอกในเรือ่ง)
16 Episode 16: Uncle Nick
2 Episode 02: Hector Goes Shopping 17 Episode 17: Cyber Stress
3 Episode 03: Hector Has A Date 18 Episode 18: Just The Ticket
4 Episode 04: Hector looks for a job 19 Episode 19: Kung Fu Fighting
5 Episode 05: A star is born 20 Episode 20: Every Dog Has Its Day
6 Episode 06: Bridget wins the lottery 21 Episode 21: The Entertainers
7 Episode 07: The Twin 22 Episode 22: Haunting At Halloween
8 Episode 08: The Landlady’s Cousin 23 Episode 23: Truth Or Dare
9 Episode 09: Jobs For The Boys 24 Episode 24: Pilot Nick
10 Episode 10: Annie’s Protest 25 Episode 25: Art
11 Episode 11: Holiday Time 26 Episode 26: Alibi
12 Episode 12: Football Crazy 27 Episode 27: Can You Live Without
13 Episode 13: A Wedding In The Air 28 Episode 28: Christmas
14 Episode 14: Changes 29 Episode 29: Camping
15 Episode 15: The Bouncer 30 Episode 30: Love Hurts

Episode 1 (คำสนทนา ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง)

BRIDGET [reading email message]
‘Gigi!!
Did you get my message?
Please call me.
Love, John.
P.S: Did you get the flowers?’

BRIDGET
Is he stupid?!
(Writes email)
‘I told you last night, it’s finished.
Sorry. B.
(And don’t call me GIGI.)’

John [on phone]
But please don’t leave me.

BRIDGET
Don’t cry.
Oh, goodbye.
Oh and happy birthday!
Aah, men!

ANNIE
Come on Charley, come on.
Post, Bridget.
Charley and I have the post, haven’t we Charley.

BRIDGET
Give me the post, Charley. [Dog growls]
Give me the post, Charley.

ANNIE
Drop it, Charley.
Oh, good boy!
Oh, telephone bill, gas bill, electricity bill.
Oh.
Ah, what’s this?
Mmm, a parcel for you, Bridget.

BRIDGET
Oh, good.
What is it?
Oh, it’s from mother.

ANNIE
Oh, ‘Bridget darling, this arrived for you and I made you this. Love Mummy.’
Oh, ho-ho, oh very you, Bridget!


BRIDGET
Mother!
Ooh, this is from Argentina.

ANNIE
Argentina. Who from? What does it say?

BRIDGET
[Erm], it says ‘Hello, do you remember me?’
No.
‘Seven years ago we was pen pals.’
‘We was’ - we were pen pals.
Oh yeah, now I remember, it’s Hector!

ANNIE
Who’s Hector?

BRIDGET
He was my pen pal seven years ago.

ANNIE
Oh.

BRIDGET
‘I speak English good now.’ I speak English good.
I speak English well now – ‘and I am coming to England.’

ANNIE
Oh, Latin Americans!

BRIDGET
‘I would like to sleep with you. Do you have a bed for me?’
Oh, he wants to stay here! [Oh]. Ah, ha, ha.

ANNIE
But [erm] what about the rules?

ANNIE
Ooh, a Latin American here, ooh, like Ricky Martin!
Tall, handsome, rich!
So [erm] when is he coming?

BRIDGET
Oh [erm] let me see.
It says ‘November 5th.’

ANNIE
Oh, November 5th.
But that’s …

BRIDGET
… Today!


Sound of knocking on door

BRIDGET and ANNIE
Aaaah!!!

BRIDGET
Oh, oh it’s you Nick!

NICK
Hi, babes!

ANNIE
Hello Nick.
How are you?

NICK
Gr-eat.
Nice muscles.
Here’s your milk.

BRIDGET
Our milk.
You mean our milk you borrowed three weeks ago.

ANNIE
Oh, thanks Nick.

NICK
[Speaking in a mock Italian accent]
I forget nothing!

ANNIE
Would you like a drink, Nick?
Would you like a drink, Nick?

Telephone rings

NICK
Uhh.

ANNIE
I said, would you like a drink, Nick?

NICK
Oh!
Sorry.
No thanks.

ANNIE
Oh, erm, Bridget’s friend is coming.

NICK
Oh yeah.

ANNIE
Aha.
From Argentina.

NICK
Wow!
From Argentina!
What’s she like?

ANNIE
She is a he!

NICK
Huh?

ANNIE
Not a girl, a boy.


คำค้นหา
ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเต้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษาอังกฤษ, รายการทีวีสอนภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษา อังกฤษ, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย

No comments:

Post a Comment