โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 11, 2015

List of Abbreviations (MAZDA BT-50)


คำย่อจากคู่มืออบรม การบริการ รถยนต์มาสด้าบีที 50 / List of Abbreviations from Service Training BT-50Abbreviation / คำย่อ

Definition / ความหมาย
ABS Anti-lock Brake System
A/C Air Conditioning
APP Accelerator Pedal Position
CAN Controller Area Network
CKP Crankshaft Position
CMP Camshaft Position
CPP Clutch Pedal Position
DBL DouBLe
DLC Data Link Connector
DLR Daytime Running Light
DTC Diagnostic Trouble Code
ECT Engine Coolant Temperature
EGR Exhaust Gas Recirculation
FEN Fault ENgine
HVAC Heating, Ventilation, Air Conditioning
HU/CM Hydraulic Unit/Control Module
IAT Intake Air Temperature
IC Instrument Cluster
ISO International Standard Organisation
ISV Intake Shutter Valve
KLN K-LiNe
LCD Liquid Crystal Display
LED Light Emitting Diode
LSD Limited Slip Differential
MAF Mass Air Flow
MAP Manifold Absolute Pressure
MIL Malfunction Indicator Lamp
MC Music Cassette
MD Mini Disc
M-MDS Mazda-Modular Diagnostic System
OBD On-Board Diagnostics
PCM Powertrain Control Module
PID Parameter IDentification
RAP Random Access Panel
REG REGular
RFW Remote FreeWheel
RWD Rear Wheel Drive
SAS Sophisticated Airbag Sensor
SRS Supplemental Restraint System
SST Special Service Tool
TEN Test ENgine
W/D Wiring Diagram
W/M Workshop Manual
VBC Variable Boost Control
VGT Variable Geometry Turbocharger
VSC Variable Swirl Control
VSS Vehicle Speed Sensor
VIN Vehicle Identification Number

คำค้นหา
คำย่อศัพท์ช่างยนต์,คำศัพท์ช่างยนต์

No comments:

Post a Comment