โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 31, 2019

วงจรเซ็นเซอร์หม้อน้ำ

Engine coolant temperature sensor
ก่อนอื่นมารู้จักการทำงานชองระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเบื้องต้นก่อน
การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น
น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำรังผึ้ง จะถูกปั๊มน้ำของเครื่องยนต์ ดูดไหลเข้าเครื่องยนต์ผ่านท่อยางหม้อน้ำด้านล่าง
แล้วเข้าไประบายความร้อน ตามเสื้อสูบ และรอบ ๆ เครื่องยนต์
บางรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ น้ำก็จะใหลเวียนผ่านเสื้อเทอร์โบ เพื่อระบายความร้อนให้กับเทอร์โบ
และจากนั้นก็ จะไหลออกจากเครื่องยนต์ด้านบน ผ่านวาล์วน้ำ และท่อยางหม้อน้ำด้านบน เข้าสู่หม้อน้ำรังผึ้งเพื่อระบายความร้อน ออกจากน้ำ
หลังจากที่น้ำได้ระบายความร้อนแล้วก็จะใหลเวียนลงด้านล่าง ผ่านท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง เข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์อีกครั้ง


SENSOR (Thermistor)
A resistor which varies its resistance with temperature.

ตำแหน่งที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ ติดตั้ง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น มักนิยมฝังปลายเซ็นเซอร์ไว้ที่เครื่องยนต์ บริเวณด้านล่างของเสื้อวาล์วน้ำ
เพราะเป็นจุดที่ปลอดภัย หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบระบายความร้อน
    เช่นในกรณีวาล์วน้ำตาย เซ็นเซอร์ความร้อนก็จะสามารถตรวจความร้อนแล้วรายงานผลให้เราทราบ ได้ทันที
โดยรายงานผล ผ่านหน้าจอเรือนไมล์
และกรณีถ้าเป็นเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ ๆ สัญญาณความร้อนจะส่งผ่านให้ชุดสมองกลคอมพิวเตอร์ระงับการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันความเสียหายของเตรื่องยนต์


เมื่อเครื่องยนต์ต้องการสตาร์ท เซ็นเซอร์ที่ กล่องสมองกลต้องการข้อมูล
เซ็นเซอร์ที่ใช้รับข้อมูล
Sensor Input
ข้อมูลสัญญาณที่ส่งให้กับกล่องสมองกล
Signal to ECM
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น
Engine coolant temperature sensor
อุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น
Engine coolant temperature
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง
Crankshaft position sensor
ความเร็วรอบเครื่องยนต์
Engine speed
Camshaft position sensor Piston position
สวิทช์กุญแจ
Ignition switch
สัญญาณสตาร์ฺทเครื่องยนต์
Start signal
เซ็นเซอร์แรงดันรางเชื้อเพลิง
Fuel rail pressure sensor
แรงดันรางเชื้อเพลิง
Fuel rail pressureเมื่อเครื่องยนต์รอบสูงขึ้น เซ็นเซอร์ที่ กล่องสมองกลต้องการข้อมูล
เซ็นเซอร์ที่ใช้รับข้อมูล
Sensor Input
ข้อมูลสัญญาณที่ส่งให้กับกล่องสมองกล
Signal to ECM
แอร์โฟล์วเซ็นเซอร์
Mass air flow sensor
ปริมาณของอากาศ
Amount of intake air
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
Engine coolant temperature sensor
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
Engine coolant temperature
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
Crankshaft position sensor
ความเร็วรอบเครื่องยนต์
Engine speed
เซ็นเซอร์แป้นคันเร่ง
Accelerator pedal position sensor
ตำแหน่งเหยียบแป้นคันเร่ง
Accelerator pedal position


จะเห็นว่า อุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (Engine coolant temperature) ก็ยังเป็นสิ่งที่ กล่องสมองกลต้องการ


คำค้นหา
เซ็นเซอร์หม้อน้ำ,เซ็นเซอร์ วัด อุณหภูมิ หม้อน้ำ,เซ็นเซอร์ วัด อุณหภูมิ เครื่องยนต์,ตัว วัด อุณหภูมิ เครื่องยนต์

No comments:

Post a Comment