โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 18, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 70 - 75


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

70. The best headline for this news article is ___.
(พาดหัวข่าวที่ดีที่สุดสำหรับบทความข่าวนี้คือ___)
1. Snakes hide in cupboard
2. Snakes put a stop to exam (งูทำให้การสอบยุติ)
3. Middle school students scare snakes
4. School classrooms invaded
5. Four students killed by snakes
71. The word slithering (line 3) means___.
(คำ "slithering" หมายความว่า ___)
1. appearing suddenly
2. moving up and down
3. trying to bite
4. sliding along (เลื่อน, เลื้อยไปตาม ...)
5. JUmping

72. When someone retreats (line 8), he ___ .
( เมื่่อบางคน " retreats" ในบรรทัดที่ 8, เขา___)
1. moves back (ถอยกลับ)
2. tries other techniques
3. gives something as a treat
4. does something more than once
5. starts to attack

73. The word scene (line 10.) refers to ___ .
คำว่า "scene" ในบรรทัดที่ 10 อ้างอิงถึง, หมายถึง
1. the police trying to drive the snakes away
2. some students driving snakes from the room
3. the school exam room invaded by snakes (ห้องสอบของโรงเรียนที่งูบุกเข้ามา)
4. the snakes being killed by students
5. any place with dangerous animals

74. According to the news article, all of the following are possible
EXCEPT "___"
(ตามเนื้อข่าว, ทุกสิ่งต่อไปนี้เป็นไปได้หมด)
ยกเว้น ___''
1. the school is situated in the countryside
2. the exam room was not in good condition
3. the cupboard had long been a habitat of snakes
4. the cupboard had an abundance of food for snakes
5. snake charmers came with the police and killed the snakes (หมองูมากับตำรวจแล้วฆ่างู)

75. All of the following are true EXCEPT"___".
(ทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง ยกเว้น ___)
1. The police arrived quickly when they heard about the snakes
2. There were too many snakes for the police to handle
3. The teacher had to reschedule the exam
4. When the· police came, they killed four snakes (เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็ฆ่างูสี่ตัว)
5. Not all students in the exam room immediately ran from the snakes

แปลเฉลย
NEW DELHI (APP) - Exams were postponed at a school in the southern Indian state of Tamil Nadu when snakes suddenly began (71) slithering out of a cupboard.
เมืองนิวเดลี (สำนักข่าว APP)- การสอบถูกเลื่อนออกไปที่โรงเรียนในภาคใต้ของอินเดีย รัฐ Tamil Nadu เมื่อมีงูเลื้อยออกมาจากตู้

According to the Press Trust of India, students at the middle school in Madurai were taking an exam when the snakes invaded the classroom.
รายงานข่าวตามหนังสือพิมพ์ Trust of India, นักเรียนที่โรงเรียนใน Madurai กำลังสอบเมื่องูบุกห้องเรียน

Most of the students fled, but several stayed to try to drive the snakes away.
นักเรียนส่วนใหญ่หนี แต่นักเรียนจำนวนหนึ่งยังอยู่ไล่งู

They managed to kill four but were forced to (72)retreat as more and more kept coming out of the cupboard.
พวกเขาจัดการฆ่างูไป 4 ตัว แต่ต้องล่าถอยเมื่อมีงูออกมาจากตู้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Police rushed to the (73) scene, but there was not much they could to do.
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ แต่ทำอะไรไม่ได้มาก

They promised to send snake charmers to the school.
ตำรวจรับปากว่าจะส่งหมองูมาที่โรงเรียน
No comments:

Post a Comment