โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 14, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 23

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

23. The old gentleman is bringing up the orphan__.
(ชายชราผู้อ่อนโยนคนนั้น เลี้ยงเด็กกำพร้า __ )

1. as if she is like his own daughter
2. as if she was the daughter of his own
3. as if she were his own daughter (ราวกับว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาเอง)
4. like she is his own daughter
5. like the daughter of his own

No comments:

Post a Comment