โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 12, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 25

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

25. Mr. Miller and Mr. Hill, the__, have cancelled their next classes.
(มิสเตอร์ Miller และมิสเตอร์ Hill (ซึ่งเป็น)ครูสอนฟิสิกส์, งดสอนชั่วโมงถัดไปของพวกเขา)

1. physic teachers
2. teachers of physic
3. teachers' physics
4. physics teachers (ครูสอนฟิสิกส์)
5. physical teachers

No comments:

Post a Comment