โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

cut down


8 million tons of plastic is dumped into our oceans every year. Here are 5 things you can do to cut down on your own plastic waste.
พลาสติก 8 ล้านตันถูกเทลงในมหาสมุทรของเราทุกปี นี่คือ 5 สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดการใช้พลาสติกของคุณเอง

คำศัพท์
- cut down = ตัดทอน, ลดปริมาณ
- dump/ dumped = ทิ้ง
- is dumped (passive voice) = ถูกทิ้ง
- ocean = มหาสมุทร
- waste = ของเสีย, ไร้ประโยชน์


คำศัพท์
เครดิตข่าว : สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น