โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Covid fears putting off Chinese students from UK
ความกลัวของโรค Covid ทำให้นักศึกษาจีนเลื่อนเวลาที่จะมาอังกฤษ

Universities are worried by the financial cost if Chinese students don't turn up this autumn
มหาวิทยาลัยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงินหากนักศึกษาชาวจีนไม่ปรากฏตัวจนถึงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

Many Chinese students are afraid to study in the UK because of fears over the high death toll from the Covid-19 pandemic, say researchers.
นักศึกษาชาวจีนหลายคนกลัวที่จะเรียนที่สหราชอาณาจักรเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19, นักวิจัยกล่าว

UK universities have been worried about the financial cost of Chinese students cancelling courses in the autumn.
มหาวิทยาลัยต่างๆ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงิน หากนักศึกษาชาวจีนยกเลิกหลักสูตรในฤดูใบไม้ร่วงนี้

คำศัพท์ข่าว
- course = หลักสูตร
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- financial cost = ต้นทุนทางการเงิน
- over = เนื่องจาก
- putting off (put off) = ล่าช้า, เลื่อนเวลา
- turn up = มาถึง, ปรากฏตัว

เนื้อหาข่าว เนื่องจากนักศึกษาชาวจีน เป็นแหล่งรายได้ทางหนึ่งที่นำเงินเข้าประเทศอังกฤษจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาที่หนีการระบาดไวรัสกลับประเทศจีน แต่ยังไม่มีกำหนดเดินทางกลับเพราะประเทศอังกฤษยังมีการระบาดที่รุนแรง


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
CDC director says masks are key for reopening of schools
ผู้อำนวยการ CDC กล่าวว่าหน้ากากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปิดโรงเรียน

Getting children back to in-person learning is important for their social well-being -- but the key to reopening classrooms during the coronavirus pandemic is masks, the director of the Centers for Disease Control and Prevention said Tuesday.
การให้เด็กกลับมาเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม แต่สิ่งสำคัญในการเปิดเรียนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาคือหน้ากากผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวเมื่อวันอังคาร

Dr. Robert Redfield, speaking during a Buck Institute webinar, said everyone should work together to find common ground for reopening in a way that is safe and comfortable with people.
ดร. โรเบิร์ตเรดฟิลด์พูดในระหว่างการสัมมนาทางเว็บของสถาบันบั๊ค (Buck Institute) กล่าวว่าทุกคนควรทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดร่วมสำหรับการเปิดใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายกับผู้คน

He said the CDC is presenting options for school systems, and will release some additional resources this week on how to reopen schools.
เขากล่าวว่า CDC กำลังนำเสนอทางเลือกสำหรับระบบโรงเรียนและจะเผยแพร่แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับวิธีเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- additional (adj) = เพิ่มเติม, เพิ่มขึ้น
- back to = กลับไป
- CDC (Centers for Disease Control) = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- comfortable = ความสะดวกสบาย, การใช้ชีวิตง่ายไม่ยุ่งยาก
- director = ผู้อำนวยการ
- find = ค้นหา, ค้นพบ
- common = จุดรวม, ธรรมดา, สาธารณะทั่วไป
- important = สำคัญ
- key = กุญแจ, สิ่งสำคัญ
- option = ทางเลือก
- pandemic = การระบาดใหญ่, กำลังแพร่เชื้ออยู่ทุกพื้นที่
- presenting = นำเสนอ
- release = เผยแพร่, เปิดตัว
- reopening classrooms = การเปิดเรียน, เปิดการเรียนการสอน
- safe = ปลอดภัย
- social (adj) = สังคม
- way = วิธี, แนวทาง
- well-being = ความเป็นอยู่ที่ดี, การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- Getting children back to in-person learning = การให้เด็กกลับมาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- in-person = ด้วยตนเอง (หมายถึงนั่งเรียนแบบตัวเป็นๆ อยู่ที่โรงเรียน ไม่ต้องนั่งเรียนทางไกลอยู่บ้าน)


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
An anonymous buyer purchased this private island off the coast of Ireland for more than $6.3 million — without even seeing the location in person. Brokers say the demand for private islands has increased since the coronavirus pandemic began.
ผู้ซื้อที่ไม่ระบุชื่อซื้อเกาะส่วนตัวนี้นอกชายฝั่งไอร์แลนด์เป็นจำนวนเงินมากกว่า 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐโดยไม่ได้เห็นสถานที่ด้วยตนเอง โบรกเกอร์กล่าวว่าความต้องการเกาะส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา

คำศัพท์ข่าว
- anonymous = ผู้ไม่ระบุชื่อ
- broker = เป็นนายหน้า
- demand = ต้องการ
- in person = ด้วยตนเอง
- increased (increase) = เพิ่มขึ้น
- private (adj) = ส่วนตัว, เฉพาะตัว


สำนักข่าว บีบีซี
Child vaccinations fall sharply amid pandemic, UN says
การฉีดวัคซีนเด็กลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการระบาดใหญ่ของสหประชาชาติ

A boy is vaccinated against measles in Samoa last year - many such programmes this year have been disrupted by the pandemic
เด็กชายคนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในซามัวเมื่อปีที่แล้ว - หลายโปรแกรมการฉีดวัคซีนในปีนี้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

The pandemic has led to a sharp fall in the number of children around the world being vaccinated, the UN says.
การระบาดใหญ่ทำให้จำนวนเด็กทั่วโลกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนลดลงอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- amid = ท่ามกลาง
- against = ต้าน
- disrupted = ขัดขวาง
- fall = ตก, ร่วง, ลด, หลุด(ในข่าวหมายถึง หลุดโอกาสที่จะได้รับวัคซีน)
- vaccinated (vaccinate) = ฉีดวัคซีน
- sharply = สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว


สำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
Dutch artist’s tree tents providing an alternative holiday option for Belgians this summer
เต๊นท์ไม้ต้นไม้ของศิลปินชาวดัตช์เป็นทางเลือกในวันหยุดสำหรับชาวเบลเยียมในฤดูร้อนนี้

The teardrop-shaped hanging tents are both art and a place to stay, Dutch artist and creator Dre Wapenaar says, costing US$79 a night
เต๊นท์รูปทรงหยดน้ำตานั้นเป็นทั้งศิลปะและที่พัก, ศิลปินชาวดัตช์และผู้สร้าง Dre Wapenaar กล่าว, ราคา 79 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน

Though the tents are normally booked out each year, this summer’s bookings went much faster, as Belgium’s government warned against international travel
ถึงแม้ว่าจะมีการจองเต็นท์ในแต่ละปีจะเร็วเป็นปกติ, แต่การจองช่วงฤดูร้อนนี้เร็วขึ้นมากเนื่องจากที่รัฐบาลเบลเยียมเตือนให้หยุดการเดินทางระหว่างประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- a night = ต่อหนึ่งคืน
- alternative = ทางเลือก
- booked out (book out) = ออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว, ถูกจองอย่างรวดเร็ว (ในข่าวนี้หมายถึงถูกจองอย่างรวดเร็ว)
- each year = แต่ละปี
- international travel = การเดินทางระหว่างประเทศ
- though = ถึงแม้ว่า.. แต่... (เมื่อวางอยู่ต้นประโยค จะแสดงความขัดแย้งของเนื้อหาต้นประโยคกับท้ายประโยค)
- warned against (warn against/off) เตือนห้าม, เตือนให้หยุด เนื่องจากมีอันตรายหรือความเสี่ยง (ในข่าวนี้เตือนห้ามเดินทางระหว่างประเทศ)

ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด
เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น