โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thailand logs 6 new Covid+ returnees Sunday
ไทยบันทึกโควิด + ผู้กลับมาใหม่ 6 ราย ในวันอาทิตย์

Thailand on Sunday reported six new coronavirus cases, raising the total to 3,506. No new deaths were reported.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ 6 ราย เพิ่มยอดรวมขึ้นเป็น 3,506 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่

All the new cases were Thai nationals who recently returned from the Middle East and North Africa.
ผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

The first two cases were an eight-year-old boy and a 35-year-old housemaid who returned from Saudi Arabia on Sept 5. Their second tests on Thursday were positive, although they were asymptomatic.
สองรายแรกเป็นเด็กชายอายุ 8 ปี และแม่บ้านอายุ 35 ปี ซึ่งเดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 5 กันยายน การทดสอบครั้งที่สองของพวกเขาในวันพฤหัสบดีมีผลเป็นเชิง แม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- although = แม้ว่า
- housemaid = แม่บ้าน, หญิงรับใช้
- recently = เพิ่งจะ, เมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆ นี้
- recently returned from = เพิ่งกลับจาก
- positive = ผลทดสอบเป็นบวก, ผลการทดสอบพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบพบว่าติดโรค
- were reported = ถูกรายงาน (Passive Voice)สำนักข่าว BANGKOK POST
Passionate drive for change
แรงผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Young rally-goers seek 'equality' and 'real democracy'
ผู้ชุมนุมหนุ่มสาวแสวงหา 'ความเท่าเทียม' และ 'ประชาธิปไตยที่แท้จริง'

For many young people attending yesterday's rally, the protest was their first taste of a political gathering.
สำหรับคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวานนี้ การประท้วงเป็นรสชาดทางการเมืองครั้งแรกของพวกเขา

They shared a similar hope to see what they described as "equality" and "real democracy", although many admitted that their wishes may not come true this time.
พวกเขามีความหวังคล้าย ๆ กันที่จะเห็นสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น "ความเท่าเทียม" และ "ประชาธิปไตยที่แท้จริง" แม้ว่าหลายคนยอมรับว่าความปรารถนาของพวกเขาอาจไม่เป็นจริงในครั้งนี้

A first-year political science student at Thammasat University who preferred to be called Toei said she and her mother came from Ubon Ratchathani to the rally at Thammasat University because they wanted changes in several areas -- especially equality -- which she believed could be achieved through amending the constitution.
นักศึกษารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต้องการให้เรียกเธอว่าเตย กล่าวว่าเธอและแม่เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเท่าเทียมซึ่งเธอเชื่อว่าจะทำได้ ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คำศัพท์ข่าว
- achieved (achieve) = ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล, บรรลุเป้าหมาย
- admitted (admit) = ยอมรับ, รับได้
- although = แม้ว่า
- amending (amendment) = การแก้ไขกฎหมาย ( ในข่าวนี้หมายถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ )
- because = เพราะว่า
- constitution รัฐธรรมนูญ, กฏหมายที่ไว้ปกครองประเทศ
- described (describe) = บรรยาย, อธิบาย
- equality = ความเท่าเทียม
- gathering = การชุมนุม, การรวมตัว
- may not come true this time = อาจไม่เป็นจริง ณ เวลานี้
- political gathering = การชุมนุมทางการเมือง
- passionate = กระตือรือร้น, ซาบซึ้ง, หลงรัก (มีความกระตือรือร้นหรือสนใจในบางสิ่ง)
- preferred = ซึ่งชอบมากกว่า
- rally = การรวมตัว
- Thammasat University = มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- their wishes may not come true this time = ความความปรารถนาของพวกเขาอาจไม่เป็นจริง ณ เวลานี้
- wishe = ความปรารถนาสำนักข่าว : อัลจาซีรา
Thai demonstrators challenge monarchy as huge protests escalate
ผู้ประท้วงไทยท้าทายสถาบันกษัตริย์ ในขณะที่การประท้วงใหญ่โตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

Protest leaders submit their reform demands to police as they announce a major strike in October.
ผู้นำการประท้วงยื่นข้อเรียกร้องการปฏิรูปต่อตำรวจ ขณะพวกเขาประกาศหยุดงานครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม

Openly challenging the rule of Thai King Maha Vajiralongkorn, thousands of protesters have marched in Bangkok for the second straight day to present demands that include a call for reforms to curb his powers.
การท้าทายการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเปิดเผย ผู้ประท้วงหลายพันคนได้เดินขบวนในกรุงเทพฯเป็นวันที่สองติดต่อกัน เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเพื่อยับยั้งอำนาจของกษัตริย์

The marchers were blocked by hundreds of unarmed police manning crowd-control barriers, but protest leaders declared a victory after saying Royal Guard police had agreed to pass on their demands to police headquarters.
ผู้เดินขบวนถูกสกัดกั้นโดยตำรวจที่ไม่มีอาวุธหลายร้อยคน วางแท่นที่ใช้ในการควบคุมฝูงชน แต่ผู้นำการประท้วงได้ประกาศชัยชนะ หลังจากกล่าวว่า ตำรวจราชองครักษ์ตกลงที่จะส่งต่อข้อเรียกร้องของตนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำศัพท์ข่าว
- curb = ยับยั้ง, เหนี่ยวรั้ง
- declared (declare) = ประกาศ
- demand = ข้อเรียกร้อง, ความต้องการ
- escalate = เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, ใหญ่โตมากขึ้น
- huge (adj) = ใหญ่โต, มหาศาล
- include = รวมทั้ง
- manning = ประจำที่, รับผิดชอบในการทำงานเฉพาะประจำที่
- marched (march) = เดินขบวน
- momentum = แรงผลักดัน
- police headquarter = สำนักงานใหญ่ของตำรวจ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- present = แสดง, แสดงให้เห็น
- rule = ประท้วง
- rule = ปกครอง
- straight (adj) = ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน
- strike = หยุดงานครั้งใหญ่

- a call for reforms = เรียกร้องให้มีการปฏิรูป
- for the second straight day to present demands = เป็นวันที่สองติดต่อกันเพื่อแสดงถึงความต้องการ
- were blocked = ถูกปิดกั้น, ถูกสกัดกั้น (Passive Voice)สำนักข่าว : รอยเตอร์
WATCH: This factory in Saudi Arabia is fully run by women from the top rungs of management to the forklift drivers
ชม: โรงงานแห่งนี้ในซาอุดีอาระเบีย ดำเนินการโดยผู้หญิงตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานขับรถยก

We as a group of women were give the opportunity to run this factory and we have proven to the world that we are successufl and that Saudi women can work in this field or any other field.
พวกเราในฐานะผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ได้รับโอกาสในการบริหารโรงงานแห่งนี้ และเราได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเราประสบความสำเร็จ, ผู้หญิงซาอุดีอาระเบียสามารถทำงานในสาขานี้หรือสาขาอื่น ๆ ได้

The factory was formerly staffed by expats, but the owner changed direction in keeping with the Kingdom's shift to integrate women into the labor force
เดิมโรงงานแห่งนี้บรรจุคนทำงานโดยชาวต่างชาติ แต่เจ้าของเปลี่ยนทิศทาง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราชอาณาจักรเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้ามาทำงานระบบเศรษฐกิจ

คำศัพท์ข่าว
- expat = ชาวต่างชาติ
- forklift = รถโฟร์คลิฟท์, รถยก
- forklift driver = พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์, พนักงานขับรถยก
- formerly = แต่เดิม, อดีต
- integrate = รวม, ผสาน
- Kingdom = ราชอาณาจักร
- labor force = กำลังแรงงาน
- management = การจัดการ, การบริหาร
- rung = ชั้น, ขั้น, ระดับ
- shift = เลื่อน, เปลี่ยนแปลง
- staffed (staff) = บรรจุคนทำงาน, จัดคณะทำงาน
- integrate women into the labor force = รวมผู้หญิงเข้ากับกำลังแรงงาน/ รวมเข้ากับเศรษฐกิจสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Explainer: Why Thai protesters are challenging the monarchy
ผู้อธิบาย: เหตุใดผู้ประท้วงชาวไทยจึงท้าทายสถาบันกษัตริย์

BANGKOK (Reuters) - Since a longstanding taboo on criticising Thailand’s monarchy was broken by protesters in early August, their rallies in Bangkok have got increasingly bold in criticising King Maha Vajiralongkorn and demanding change.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ตั้งแต่มีการแหกกฏข้อห้ามในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของไทยที่มีมาอย่างยาวนานโดยผู้ประท้วงเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม การชุมนุมในกรุงเทพฯของพวกเขาก็มีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์วชิราลงกรณ์และการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง

HOW DID THE PROTESTS START?


การประท้วงเริ่มต้นอย่างไร?

Anti-government protests emerged last year after courts banned the most vocal party opposing the government of former junta leader Prayuth Chan-ocha.
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว หลังจากศาลสั่งยุบพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ของอดีตผู้นำรัฐบาลทหาร ประยุทธ จันทร์โอชา

After a pause during measures to stop the spread of the coronavirus, protests resumed in mid-July - pushing for Prayuth’s removal, a new constitution and an end to the harassment of activists.
หลังจากหยุดมาตรการหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาชั่วคราว, การประท้วงกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดยผลักดันให้ถอดถอนประยุทธ, รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยุติการคุกคามนักเคลื่อนไหว

Some protesters went further with a list of 10 demands to reform the monarchy.
ผู้ประท้วงบางคนได้เสนอ 10 ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Protesters say they do not seek to end the monarchy, only reform it, but conservatives are horrified by such attacks on an institution the constitution says is “enthroned in a position of revered worship”.
ผู้ประท้วงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะยุติสถาบันกษัตริย์เพียง แต่ปฏิรูปเท่านั้น แต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรู้สึกหวาดกลัวจากการโจมตีสถาบันดังกล่าวที่รัฐธรรมนูญระบุว่า “ การครองราชย์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องเคารพบูชา”

คำศัพท์ข่าว
- conservative = นักอนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ
- criticising = การวิพากษ์วิจารณ์
- institution = สถาบัน
- protester= ผู้ประท้วง
- reform = การปฏิรูป
- taboo = ข้อห้าม, ต้องห้าม
- was broken by protester = ถูกทำลายโดยผู้ประท้วง (Passive Voice)สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Thailand protests: Activists challenge monarchy by laying 'People's Plaque
การประท้วงในประเทศไทย: นักเคลื่อนไหวท้าทายสถาบันกษัตริย์ด้วยการวาง 'หมุดคณะราษฎ์'

Anti-government protesters have installed a plaque declaring Thailand "belongs to the people", in a bold show of opposition to the monarchy.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศว่าประเทศไทย "เป็นของประชาชน" เพื่อแสดงการต่อต้านสถาบันกษัตริย์อย่างกล้าหาญ

The plaque was laid near Bangkok's Grand Palace in the latest challenge to Thai King Maha Vajiralongkorn.
หมุดคณะราษฎ์ ถูกวางไว้ใกล้พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯล ในการท้าทายครั้งล่าสุดต่อกษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

Student-led protests calling for reform of the country's monarchy and political system have been going on since July.
การประท้วงที่นำโดยนักศึกษาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และระบบการเมืองของประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

The protests over the weekend were some of the largest in years, with thousands defying authorities to demand change.
การประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี โดยผู้คนหลายพันคนฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

Authorities say 18,000 people joined Saturday's demonstration, although others give higher figures.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีคน 18,000 เข้าร่วมการเดินขบวนในวันเสาร์แม้ว่าคนอื่น ๆ จะให้ตัวเลขที่สูงกว่าก็ตาม

Many stayed to continue the protest into Sunday, before dispersing.
หลายคนอยู่เพื่อดำเนินการประท้วงต่อไปในวันอาทิตย์ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป

Their calls for royal reform are particularly sensitive in Thailand, where criticism of the monarchy is punishable by long prison sentences.
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปราชวงศ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ จะถูกลงโทษจำคุกยาวนาน

Protesters are also demanding the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, who took power in a 2014 coup and won disputed elections last year.
ผู้ประท้วงยังเรียกร้องการลาออกของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งเข้ายึดอำนาจในการรัฐประหารปีค.ศ. 2014 และชนะการเลือกตั้งที่มีข้อโต้แย้งเมื่อปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- also = นอกจากนี้, ก็ยังมี...
- authorities = เจ้าหน้าที่
- bold = กล้า, บ้าบิ่น, มั่นใจ, กล้าเผชิญอันตราย
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- coup = การรัฐประหาร
- criticism = การวิจารณ์
- defy = ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- demand change = เรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
- demanding (demand) = เรียกร้องมาก, ไม่พอใจง่าย
- dispersing (dispersal) = แยกย้าย, สลายตัว
- going on (go on) = เกิดขึ้น, ดำเนินงาน, ดำเนินต่อ
- higher figures = ตัวเลขที่สูงกว่า
- laid (lay) = วางไว้, ปล่อยไว้
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- plaque = แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ (อาจทำจากโลหะ, หิน, ไม้ หรือพลาสติค)
- People's Plaque = หมุดคณะราษฎ์
- protest = การประท้วง
- reform = การปฏิรูป
- resignation = การลาออก
- sentence = ตัดสินโทษ
- took power (take power) = ยึดอำนาจ
- weekend = สุดสัปดาห์
- won (win) = ชนะ

- ... is punishable by long prison sentences = จะถูกลงโทษจำคุกยาวนาน

- particularly (adv) = อย่างเป็นพิเศษ
- sensitive (adj) = ละเอียดอ่อน
- particularly sensitive = ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ
- disputed elections = การเลือกตั้งที่มีข้อโต้แย้ง, การเลือกตั้งที่มีข้อกังขา


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น