โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
More returning soldiers infected
ทหารที่กลับมาติดเชื้อเพิ่มขึ้น

The government on Tuesday reported 14 new Covid-19 cases - quarantined arrivals from Hong Kong, India, South Sudan and Turkey - raising the total to 3,559.
รัฐบาล วันอังคารรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ Covid-19 14รายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกักตัวจากการเดินทางกลับ, จากฮ่องกง, อินเดีย, ซูดานใต้ และตุรกี ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,559 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said that seven of the new cases were Thai soldiers who returned on Sept 22 from their UN peacekeeping deployment to South Sudan.
ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อใหม่ 7 รายเป็นทหารไทยที่เดินทางกลับเมื่อวันที่ 22 กันยายน จากการประจำการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติไปยังซูดานใต้

They were quarantined in Chon Buri province and their tests on Saturday came back positive.
พวกเขาถูกกักตัวในจังหวัดชลบุรี และการทดสอบในวันเสาร์กลับมาเป็นบวก

They were on the same chartered flight that brought back 16 soldiers previously confirmed with the disease, and were now being treated at Phramongkutklao Hospital in Bangkok.
พวกเขาอยู่ในเที่ยวบินเช่าเหมาลำเดียวกันกับที่นำทหาร 16 นายกลับมาก่อนหน้านี้ ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคนี้, และขณะนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำศัพท์ข่าว
- case = ผู้ป่วย/ คนไข้/ คนติดเชื้อโรค
- chartered = เช่าเหมาลำ
- chartered flight = เที่ยวบินเหมาลำ
- deployment = เข้าประจำการ, เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงาน
- disease = โรค
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- previously = ก่อนหน้านี้
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- the same = สิ่งเดียวกัน (ในข่าวหมายถึงเทียวบินเดียวกัน)
- treated (treat) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- peacekeeping deployment = เข้าประจำการรักษาสันติภาพ
- deployment = เข้าประจำการ, เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงานสำนักข่าว : USA TODAY

Florida schools reopened en masse, but a surge in coronavirus didn't follow, a USA TODAY analysis finds
โรงเรียนในฟลอริดาเปิดใหม่อีกครั้ง, แต่การติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่พุ่งตาม, พบจากการวิเคราะห์โดยUSA TODAY

Many teachers and families feared a spike in COVID-19 cases when Florida made the controversial push to reopen schools in August with in-person instruction.
ครูและครอบครัวจำนวนมาก กลัวว่าจะมีผู้ป่วยโควิด -19 พุ่งสูงขึ้น เมื่อฟลอริดาทำให้เกิดการถกเถียงกันจากการกดดันให้เปิดโรงเรียนอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ด้วยการเรียนแบบมีครูสอนด้วยตัวเอง(ไม่ผ่านออนไลน์)

A USA TODAY analysis shows the state’s positive case count among kids ages 5 to 17 declined through late September after a peak in July.
จากการวิเคราะห์ของ USA TODAY แสดงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐฯ โดยนับรวมกลุ่มเด็กอายุ 5 ถึง 17 ปี ได้มีการลดลง ในช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากมีช่วงสูงสุดในเดือนกรกฎาคม

Among the counties seeing surges in overall cases, it’s college-age adults – not schoolchildren – driving the trend, the analysis found.
ในเขตต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปนั้นเป็นคนวัยอุดมศึกษา ไม่ใช่เด็กนักเรียน ที่เป็นตัวบ่งบอกแนวโน้ม, พบจากการวิเคราะห์

คำศัพท์ข่าว
- among = ในบรรดา, ท่ามกลาง
- analysis = การวิเคราะห์
- count among = นับรวม
- counties (county) = เขต, เขตปกครอง
- controversial = ที่ถกเถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
- declined (decline) = ลดลง
- in person = ด้วยตนเอง, กระทำด้วยตนเอง (อยู่ในเหตุการณ์ ตัวเป็น ๆ ไม่ใช้ตัวแทน)
- in-person instruction = การเรียนการสอน ด้วยตนเองระหว่างครูกับนักเรียน (ไม่ใช้ผ่านออนไลน์)
- instruction = การสอน
- overall = ทั้งหมด, โดยทั่วไป
- peak = จุดที่ขึ้นไปสูงสุด, จุดสูงสุด
- positive case = ผู้ป่วยที่เป็นบวก, ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
- surges (surge) = พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- trend (เทรนด์) = ทิศทาง, แนวโน้มสำนักข่าว : NHK
Thailand to extend state of emergency for 6th time
ไทยขยายภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 6

The government of Thailand has decided to extend its state of emergency until the end of October, citing the need to prevent the spread of the coronavirus.
รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้, โดยอ้างถึงความจำเป็นในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

The government announced on Monday that the state of emergency, due to expire at the end of September, will be extended until the end of next month.
รัฐบาลประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าภาวะฉุกเฉินซึ่งมีกำหนดจะหมดอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนหน้า

The state of emergency was first issued in March and this is the sixth time that it will be extended.
การแถลงการณ์ภาวะฉุกเฉินถูกประกาศใช้ครั้งแรกในเดือนมีนาคม และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่จะขยายเวลาออกไป

คำศัพท์ข่าว
- 6th time = ครั้งที่หก
- announced (announce) = ประกาศ
- citing = อ้างอิง, อ้างถึง
- decided (decide) = ตัดสินใจ, พิจารณาตัดสินใจ
- due to = เนื่องจาก, เหตุเพราะ
- emergency = เหตุฉุกเฉิน
- end = สิ้นสุด
- expire = หมดเขต, หมดอายุ
- extended (extend) = ขยาย, ยืดออก
- issued (issue) = ปล่อยออก, ดำเนินการ, ปล่อยประกาศ
- prevent = กัน, กีดกัน, ขัดขวาง, ป้องกัน
- spread = กระจาย, แพร่เชื้อ
- state (n) = การประกาศ, การแถลงการณ์, คำแถลงการณ์สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Punt on charter reform vote not meant to ‘buy time,’ ruling party says
การตัดสินใจไม่โหวตเรื่องการแก้ธรรมนูญไม่ใช่การ "ซื้อเวลา" ฝ่ายปกครองกล่าว

Protesters gather Thursday outside the new, unfinished parliament building. Photo: Coconuts
ผู้ประท้วงรวมตัวกันในวันพฤหัสบดีที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

A spokesperson for the governing party said today the parliament was not trying to “buy time” by not voting as expected on six proposals to revise the constitution because more debate and study are needed to understand them.
โฆษกของพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่า วันนี้รัฐสภาไม่ได้พยายาม“ ซื้อเวลา” โดยการไม่ลงคะแนนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามความคาดหวังจากข้อเสนอ 6 ข้อ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการอภิปรายและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ

Patcharin Sumsiripong of the Palang Pracharath Party said establishing a commission made sense because the proposals had only been discussed in the lower house and not by the 250 senators, all of whom were chosen by the military.
พัชรินทร์ รวมศิริพงศ์ จากพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า การจัดตั้งคณะกรรมาธิการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวได้รับการหารือในสภาล่างเท่านั้น ไม่ใช่โดยวุฒิสมาชิก 250คน, ซึ่งทุกคนได้รับเลือกจากทหาร

คำศัพท์ข่าว
- charter / constitution = รัฐธรรมนูญ
- commission = คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
- debate = อภิปราย, ถกเถียง, ถกประเด็น
- discussed (V. discuss) = หารือ, ปรึกษา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- establishing (establish) = จัดตั้ง, ก่อตั้ง, สร้าง
- expected (expect) = คาด, คาดว่า, คาดการณ์
- governing party = ฝ่ายที่มีอำนาจปกครอง (ในข่าวหมายถึงรัฐบาล)
- lower house = สภาล่าง
- made sense(make sense) = สมเหตุสมผล
- party = คณะ, กลุ่ม, พรรค การเมือง
- punt on = การตัดสินใจไม่ทำ, การปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้อง
- ruling (adj) = ซึ่งมีอำนาจ, ซึ่งปกครอง
- ruling party = ฝ่ายที่มีอำนาจปกครอง, กลุ่มการเมืองซึ่งมีอำนาจ (ในข่าวหมายถึงรัฐบาล)
- spokesperson = โฆษก, ผู้แถลงข่าว
- study = ศึกษา, วิจัย, เรียนรู้
- understand = ทำความเข้าใจ
- parliament = รัฐสภา, สมาชิกรัฐสภา
- senator = สมาชิกวุฒิสภา, ส.ว.

- whom were chosen by the military = คนได้รับเลือกจากทหาร (Passive Voice)สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Thailand's 'rule breaker' school uniforms challenge tradition
'ฉีกกฏ' เครื่องแบบนักเรียนไทย ท้าทายธรรมเนียมปฏิบัติ

As Thai students push back against archaic rules and join a broader pro-democracy movement, a young clothing designer is offering a new look at uniforms.
ในขณะที่นักเรียนไทยต่อต้านกฎระเบียบโบราณและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวงกว้าง, นักออกแบบเสื้อผ้ารุ่นเยาว์ก็เสนอเครื่องแบบนักเรียนในรูปแบบใหม่

School uniform rules are strict, down to how pupils’ hair should be cut and the type of socks and shoes they are allowed to wear.
กฎเกี่ยวกับชุดนักเรียนนั้นเข้มงวด,จนถึงเรื่องเล็กน้อยของการตัดผมนักเรียนว่าควรเป็นอย่างไร ประเภทของถุงเท้า และรองเท้าที่ได้รับอนุญาตให้สวมใส่ได้

But as students around the country push back against what they call archaic rules and join a broader pro-democracy movement, a young clothing designer is throwing his support behind them in a colourful way.
แต่ในขณะที่นักเรียนทั่วประเทศต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ากฎโบราณ และเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวงกว้าง, นักออกแบบเสื้อผ้ารุ่นใหม่ก็ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังพวกเขาอย่างมีสีสัน


คำศัพท์ข่าว
- colourful way = วิธีที่มีสีสัน, อย่างมีสีสัน
- archaic rule = กฎโบราณ, กฎล้าสมัย
- broader = โจ่งแจ้ง, กว้างขวาง
- call = เรียกว่า
- challenge = ท้า, ท้าทาย, เชิญทดลอง
- down to = ตลอดจนถึงสิ่งเล็กน้อย, แม้แต่สิ่งที่ไม่สำคัญ
- offering (offer) = เสนอ
- pro-democracy movement = การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
- push back = โต้กลับ, ขัดขวาง, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ
- rule breaker = ผู้ฉีกกฏ, ผู้ทำลายกฎ
- school uniform = ชุดนักเรียน
- should = ควรจะ, น่าจะ
- support behind = สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
- tradition = ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, สิ่งที่ปฏิบัติตามกันมา
- young clothing designer = นักออกแบบเสื้อผ้ารุ่นเยาว์

- are allowed to wear = ได้รับอนุญาตให้สวมใส่ได้ (Passive Voice)สำนักข่าว : บีบีซี
Magawa the mine-detecting rat wins PDSA Gold Medal
Magawa หนูตรวจจับทุ่นระเบิดได้รับรางวัลเหรียญทอง PDSA

An African giant pouched rat has been awarded a prestigious gold medal for his work detecting land mines.
หนูยักษ์ในแอฟริกาได้รับรางวัลเหรียญทองอันทรงเกียรติจากผลงานการตรวจจับทุ่นระเบิดที่ฝังดินดินไว้

Magawa has sniffed out 39 landmines and 28 unexploded munitions in his career.
Magawa ดมกลิ่นค้นหาระเบิดได้ 39 ลูก และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดอีก 28 ชิ้น ในการปฏิบิติหน้าที่

The UK veterinary charity PDSA has presented him with its Gold Medal for "life-saving devotion to duty, in the location and clearance of deadly landmines in Cambodia".
องค์กรการกุศลด้านสัตวแพทย์ของสหราชอาณาจักร PDSA ได้มอบเหรียญทองให้กับเจ้าหนูสำหรับภารกิจ "การอุทิศตนช่วยชีวิต , ในเขตพื้นที่และการกวาดล้างทุ่นระเบิดร้ายแรงในกัมพูชา"

There are thought to be up to six million landmines in the southeast Asian country.
คาดการณ์ว่าจะมีทุ่นระเบิดมากถึงหกล้านลูกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำศัพท์ข่าว
- African giant pouched rat = หนูยักษ์ในแอฟริกา
- career = อาชีพ
- clearance (n) = การเอาออกไป, การทำให้หมดไป
- deadly = ร้ายแรงถึงชีวิต, เป็นอันตรายถึงตายได้
- deadly landmines = ทุ่นระเบิดที่ร้ายแรง
- devotion = การอุทิศตัว
- duty = หน้าที่, ภารกิจ, ความรับผิดชอบ
- Gold Medal = รางวัลเหรียญทอง (เหรียญเชิดชูเกียรติของ PDSA ที่มอบให้กับหนูยักษ์แอฟริกัน Magawa )
- landmines = ทุ่นระเบิด

- location (n) = ในพื้่นที่, ในเขตพื้นที่
- munitions = อาวุธยุทโธปกรณ์(ปืน, ลูกกระสุน, ระเบิดชนิดต่าง ๆ เช่น ระเบิดขว้าง, หัวระเบิดลูกยิงหัวจรวด RPG)
- PDSA (People's Dispensary for Sick Animals) = องค์กรการแพทย์เพื่อสัตว์ป่วยของอังกฤษ
- presented (V. present) = ให้, มอบ
- prestigious = มีเกียรติ, อันทรงเกียรติ
- prestigious gold medal = รับรางวัลเหรียญทองอันทรงเกียรติ - sniffed (sniff) = สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, สูดอากาศหากลิ่น
- thought = นึก, คิด, คาดการณ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
'Hero rat' wins gold medal from UK charity for hunting landmines
'หนูฮีโร่' คว้าเหรียญทองจากองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรงานล่าทุ่นระเบิด

A rat in Cambodia has been heralded a hero and awarded for saving lives.
หนูตัวหนึ่งในกัมพูชาได้รับการประกาศให้เป็นฮีโร่และได้รับรางวัลจากการช่วยหลายชีวิต

Magawa, an African giant pouched rat, was given a gold medal by the British veterinary charity People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) for his work detecting undetonated landmines in Cambodia.
Magawa หนูยักษ์แอฟริกัน, ได้รับเหรียญทองจากองค์กรการแพทย์เพื่อสัตว์ป่วยของอังกฤษ (People's Dispensary for Sick Animals (PDSA)) จากผลงานในการตรวจจับทุ่นระเบิดที่ยังไม่ถูกทำลายในกัมพูชา

Decades of conflict have left the Southeast Asian country littered with millions of landmines, unexploded ordnance (UXO), and other explosive remnants of war that still kill or injure dozens of people each year.
หลายทศวรรษแห่งความขัดแย้งได้ทิ้งความระเกะระกะให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทุ่นระเบิดหลายล้านลูก , อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิด (UXO) และวัตถุระเบิดอื่น ๆ ที่ตกค้างจากสงคราม ซึ่งยังคงคร่าชีวิตหรือทำให้ผู้คนบาดเจ็บหลายสิบรายในแต่ละปี

คำศัพท์ข่าว
- awarded (award) = มอบรางวัล
- charity = องค์การกุศล
- conflict = ความขัดแย้ง
- Decade = ทศวรรษ, สิบปี
- Decades = หลายทศวรรษ (เหตุการณ์เกิดในช่วงปีค.ศ. 1967-1975 ปัจจุบัน ปีค.ศ. 2020)
- detecting (detect) = ตรวจจับ, ตรวจหา
- dozen = จำนวนสิบสอง
- dozens = หลายสิบ
- each year = แต่ละปี
- gold medal = รางวัลเหรียญทอง (เหรียญเชิดชูเกียรติของ PDSA ที่มอบให้กับหนูยักษ์แอฟริกัน Magawa )
- herald = ประกาศ, แจ้งให้ทราบ
- hunting = ล่า, ไล่ลา, ตามหา (ในข่าวหมายถึงตามหาทุ่นระเบิด)
- injure =บาดเจ็บ,
- landmines = ทุ่นระเบิด
- littered = ที่ทิ้งเรียราด, ที่ทิ้งระเกะระกะ
- Magawa (เมกาวา) = ชื่อของหนูยักษ์แอฟริกัน
- ordnance = อาวุธยุทโธปกรณ์(ปืน, ลูกกระสุน, ระเบิดชนิดต่าง ๆ เช่น ระเบิดขว้าง, หัวระเบิดลูกยิงหัวจรวด RPG)
- remnant = เศษส่วนที่เหลือ, จำนวนน้อยที่ยังเหลือ
- undetonated (adj) = (ระบิด, หรืออาวุธ) ที่ยังไม่ถูกจุดชนวน
- undetonated landmines = ทุ่นระเบิดที่ยังไม่ถูกจุดชนวน
- unexploded ordnance = อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิด
- veterinary (adj) = เกี่ยวกับโรคของสัตว์

PDSA (People's Dispensary for Sick Animals) = องค์กรการแพทย์เพื่อสัตว์ป่วยของอังกฤษ
UXO = unexploded ordnance = ทุ่นระเบิดที่ไม่ถูกทำลาย

เนื้่อหาข่าว Magawa ค้นหาระเบิดในพื้นที่เท่าสนามเทนนิสใช้เวลาเพียง 20 นาที หากใช้เครื่องตรวจจับโลห ปกติจะใช้เวลา 1 ถึง 4 วัน
ทุ่นระเบิดถูกวางตั้งแต่ปีค.ศ. 1979 ทำให้กัมพูชามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 64,000 คน และมีผู้ถูกทำให้พิการ 25,000 คน เหตุเพราะสงครามกลางเมืองของกัมพูชาในช่วงปี 1967-1975 (ข้อมูลจาก HALO Trust องค์กรกำจัดทุ่นระเบิด)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น