โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, November 17, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Teenage Dutch crown princess Amalia says not ready to be queen
เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารชาวดัตช์ อมาเลีย บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นราชินี

AMSTERDAM, Nov 16 (Reuters) - In a biography published ahead of her 18th birthday on Dec. 7, the Netherlands' Crown Princess Amalia says she is not yet ready to become monarch even though she is committed to a life in service to her country.
กรุงอัมสเตอร์ดัม 16 พฤศจิกายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) -ในชีวประวัติที่ตีพิมพ์ก่อนวันเกิดครบรอบ 18 ปีของเธอในวันที่ 7 ธันวาคม มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ อมาเลีย บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ ถึงแม้ว่าเธอจะมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ประเทศของเธอ

The book, written with approval of the government's information service (RVD), which handles publicity for the Royal House, and released Tuesday, is the deepest look to date into the life and character of Amalia, the eldest daughter of King Willem-Alexander.
หนังสือที่เขียนโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (RVD)ซึ่งดูแลการประชาสัมพันธ์สำหรับราชวงศ์ และปล่อยออกมาเมื่อวันอังคาร เป็นการมองที่ลึกที่สุดเข้าถึงในชีวิตประจำวันและบุคลิกลักษณะของอมาเลีย ธิดาคนโตของกษัตริย์วิลเลม-อเล็กซานเดอร์

Apart from excelling at school -- which was known -- the book revealed that Amalia worked a part time job as waitress at a beach-side cafe.
นอกเหนือจากความเป็นเลิศในโรงเรียน ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยว่าอมาเลียทำงานนอกเวลาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านกาแฟริมชายหาด

The owner jokingly referred to her as their "cocktail queen."
เจ้าของร้านพูดถึงเธออย่างติดตลกว่า "ราชินีค็อกเทล" ของพวกเขา

And she said that if she were not a future queen, she might pursue a career in singing or horseback riding.
และเธอบอกว่าถ้าเธอไม่ใช่ราชินีในอนาคต เธออาจจะประกอบอาชีพร้องเพลงหรือขี่ม้า

While the House of Orange remains popular with the majority of Dutch people, the monarchy has come under increasing criticism in recent years.
ในขณะที่ราชวงศ์ออเรนจ์ ยังคงได้รับความนิยมจากชาวดัตช์ส่วนใหญ่ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้

Of the possibility republicans could abolish it, Amalia said she could accept that.
จากความเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันอาจยกเลิกสถาบัน อมาเลียกล่าวว่าเธอสามารถยอมรับสิ่งนั้นได้

"They can do that of course, and then I'll go on living too."
“พวกเขาทำได้แน่นอน แล้วฉันก็จะทำมาหากินปกติอยู่ต่อไปด้วย”

The royal family is highly protective of its privacy outside of formal events, and Amalia said she is self-conscious of being recognised in her day-to-day life, for instance while shopping.
ราชวงศ์ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างสูงนอกจากงานที่เป็นทางการ และอมาเลียกล่าวว่า เธอประหม่าในการเป็นที่จดจำได้ในชีวิตประจำวันของเธอ เช่นในขณะที่ช้อปปิ้ง

"Everyone looks at you like you have a goldfish on your head," she said.
“ทุกคนมองมาที่คุณเหมือนคุณมีปลาทองอยู่บนหัว” เธอกล่าว

คำศัทพ์ข่าว
- abolish (v) = ยกเลิก, ล้มเลิก
- ahead of = ก่อน, ล่วงหน้า
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- apart from (prep) = นอกเหนือจาก
- be known = เป็นที่รู้จัก, เป็นที่ทราบกันดี
- biography (n) = ประวัติชีวิต, อัตชีวประวัติ
- crown (n) = มงกุฎ
- Crown Prince = ทายาทกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง(เจ้าหญิงที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ แทนองค์ปัจจุบัน)
- day-to-day = ทีละวัน, ทุกๆวัน, วันแล้ววันเล่า
- excelling (n) = ความเป็นเลิศ
- goldfish = (เปรียบเสมือน เป็นที่สังเกตุเห็นง่ายไม่มีความเป็นส่วนตัว เช่นดาราที่มีชื่อเสียง)
- handle (v) = จัดการ, ดำเนินการ, รับมือ(จัดการปัญที่ยุ่งยาก)
- House of Orange = ราชวงศ์ออเรนจ์ (เป็นราชวงศ์ปัจจุบันของเนเธอร์แลนด์)
- in service = ในด้านการทำงาน, เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- instance (n) กรณีตัวอย่าง, อย่างเช่นเหตุการณ์, ตัวอย่างที่มีให้เห็น
- keep on = ทำไปเรื่อย ๆ
- living (n) = การดำเนินชีวิต, การทำมาหากิน, การใช้ชีวิตปกติ
- monarchy (มอเนอรฺคี) (n) = ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข/ เป็นใหญ่
- of course = แน่นอน
- part time job = งานนอกเวลา
- privacy (n) = ความเป็นส่วตัว
- pursue (v) = ดำเนินตาม, ทำให้ลุล่วง, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง, พยายามทำในสื่งที่ไฝ่ฝัน
- reveal (v) = เผย, เปิดเผย
- self-conscious (compound) = ประหม่า, อึดอัดในตัวเอง
- waitress (n) = บริกรหญิง, พนักงานรับใช้หญิงในร้านอาหาร


แหล่งข่าว : BBC
Rare case of woman's body ridding itself of HIV
กรณีหายากของร่างกายผู้หญิงที่กำจัดเชื้อเฮชไอวีได้ด้วยตัวเอง

A woman from Argentina appears to have rid herself of HIV without drugs or treatment - the second documented case of its kind in the world.
ผู้หญิงคนหนึ่งจากอาร์เจนตินาดูเหมือนได้กำจัดเชื้อเอชไอวีของตัวเธอเองโดยไม่ต้องใช้ยาหรือการรักษา ซึ่งเป็นรายที่สองที่ได้รับการบันทึกเป็นเอกสารของเหตุการณ์ลักษณะนี้ในโลก

Doctors believe the patient's immune system cleared the virus on its own.
แพทย์เชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยสามารถกำจัดไวรัสได้ด้วยตัวเอง

Tests on more than a billion of her cells found no viable trace of the infection, Archives of Internal Medicine reports.
การทดสอบกับเซลล์มากกว่าหนึ่งพันล้านเซลล์ของเธอไม่พบร่องรอยของการติดเชื้อใด ๆ เลย, วารสารอาร์ชิฟ ออฟ อินเทอนอล เมดดิซีน รายงาน

If this process could be harnessed, it might offer a way to wipe out or effectively cure HIV, experts say.
หากกระบวนการนี้สามารถควบคุมได้ ก็อาจให้แนวทางการขจัดหรือรักษาเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ, ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

The findings are further proof a few people are born with natural resilience to HIV.
ผลการวิจัยนี้เป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมว่ามีคนจำนวนไม่มากที่เกิดมาพร้อมความทนทานต่อเชื้อเอชไอวีโดยธรรมชาติ

Some have genes that prevent infection.
บางคนมียีนที่ป้องกันการติดเชื้อ

Others - including "the Esperanza patient", who wishes to remain anonymous - appear to catch but then eradicate the virus.
คนอื่นๆ รวมทั้ง "ผู้ป่วยชาวเอสเปรันซา" ผู้ประสงค์จะไม่เปิดเผยตัวที่ดูเหมือนว่าจะติดเชื้อ แต่แล้วก็กำจัดไวรัสได้

But most people with HIV need life-long antiretroviral therapy (ART).
แต่โดยส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ตลอดชีวิต

And if they stop taking these drugs, the dormant virus can reawaken and cause problems again.
และหากพวกเขาหยุดใช้ยาเหล่านี้ ไวรัสที่สงบอยู่ก็สามารถถูกปลุกขึ้นอีกครั้งและก่อให้เกิดปัญหาได้อีก

In recent years, however, there have been reports of "elite controllers" who can suppress the virus, with help but no HIV medication.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานของ "ผู้ตรวจไม่พบเชื้อ" ซึ่งสามารถยับยั้งไวรัสได้ ด้วยความช่วยเหลือแต่ไม่ต้องใช้ยาเอชไอวี

Adam Castillejo, from London, was able to stop taking his daily HIV pills after receiving a donor stem-cell treatment for a cancer he also had.
อดัม คาสติเยโย จากลอนดอน สามารถหยุดกินยาเอชไอวีประจำวันได้ หลังได้รับสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่เขาเป็นอยู่ด้วย

His HIV-infected cells were wiped out and replaced during the cancer therapy.
เซลล์ที่ติดเชื้อเฮชไอวีของเขาถูกกำจัดออกไป และได้ถูกแทนที่ระหว่างการรักษามะเร็ง

And fortuitously, his donor was one of the 1% of people born with genes that prevent HIV entering and infecting cells.
และโชคดีโดยบังเอิญที่ผู้บริจาคของเขาเป็นหนึ่งใน 1% ของคนที่เกิดมาพร้อมกับยีนที่ป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเข้าสู่เซลล์และแพร่เชื้อ

It is unclear how long this advantage might last for Mr Castillejo, however.
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าอานิสงส์นี้จะคงอยู่ได้นานเท่าใดสำหรับนายคาสติลเอลโย

คำศัทพ์ข่าว
- advantage (n) = คุณประโยชน์, อานิสงส์, ผลดี
- anonymous (อะนอน-อิมัซ) (n) = นิรนาม, ไม่ระบุตัวตน
- antiretroviral (n) = ยาต้านไวรัส
- cancer (n) = โรคมะเร็ง
- case (n) = เคส, กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- catch (v) = จับ, ติดเชื้อ (ในข่าวหมายถึงติดเชื้อ)
- clear (v) = เคลียร์, ขจัด
- donor (n) = ผู้บริจาค, ผู้ให้
- dormant (adj) สงบเงียบ, นอนนิ่ง
- elite (adj) = ซึ่งดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด
- eradicate (v) = กำจัดจนหมดสิ้น
- fortuitously (ฟอทยู-อิทัซลิ) (adv) = โชคดีโดยบังเอิญ
- life-long (compound) = ตลอดชีพ
- get rid of + n = กำจัด, เอาออก, โล๊ะทิ้ง
- reawaken (v) = ปลุกตื่น, ฟื้นคืนสภาพ/เหตุการ์/ สถานการณ์
- stem-cell = สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดในร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิด เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ
- suppress (v) = ยับยั้ง, ระงับ
- take (v) = กินยา, ใช้ยา(ศัพท์การแพทย์)
- therapy (เธ-ระพิ) (n) = การบำบัด
- viable (adj) = ที่ซึ่งเป็นไปตามแผน(ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้การได้)


แหล่งข่าว : BBC
Joe Biden and Xi Jinping: What they want from talks
โจ ไบเดน และ สี จิ้นผิง : สิ่งที่พวกเขาต้องการจากการพูดคุย

The competing nations surprised many last week by issuing a joint declaration to address climate change, at talks in Glasgow, Scotland.
ประเทศที่กำลังแข่งขันกัน สร้างความประหลาดใจให้กับหลาย ๆ คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่การพูดคุย ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

But growing concerns of a military confrontation over Taiwan have thrown their differences into sharp relief.
แต่ความกังวลที่กำลังเพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าทางทหารเรื่องไต้หวัน ทำให้เห็นความแตกต่างของพวกเขาได้อย่างชัดเจน

The pair's third meeting will address several thorny topics.
การพบปะครั้งที่สามของทั้งคู่จะกล่าวถึงหลายประเด็นที่ยากและซับซ้อน

Cybersecurity, trade and nuclear non-proliferation are subjects on the table, sources familiar with the negotiations told US media.
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การค้า และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องสำคัญ โดยแหล่งข่าววงในกับการเจรจาบอกกับสื่อสหรัฐฯ

In a statement on Friday, the White House said "the two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the United States and the PRC, as well as ways to work together where our interests align".
ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ ทำเนียบขาวกล่าวว่า “ผู้นำทั้งสองจะหารือหนทางที่จะจัดการการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกันในจุดที่ความสนใจของเราตรงกัน"

The duo have spoken twice since Mr Biden took office in January, but both have acknowledged bumps in the relationship.
ทั้งคู่ได้พูดคุยกันมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่นายไบเดนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม แต่ทั้งคู่ต่างยอมรับในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนัก

คำศัพท์ข่าว
- align = ที่สนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- address (v) = มุ่งหน้าจัดการ, จัดการปัญหา, ปราศัย(พูดถึงนโยบายกับมวชน)
- bump (n) = ความไม่ราบรื่น
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- competing (adj) = ที่ซึ่งกำลังแข่งขัน
- confrontation (n) = การเผชิญหน้า
- declaration (n) = แถลงการณ์, คำแถลงการณ์
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- non-proliferation (compound) =ป้องกันการเพิ่มอาวุธ(นิวเคลียร์)
- proliferation (n) = การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
- surprise (v) = สร้างความรู้สึกประหลาดใจ
- thorny (n) = มีหนามเยอะ, อุปสรรค์
- throw (v) = ทำเข้าสู่สภาวะหรือเงื่อนไขเฉพาะในทันที
- thrown into sharp relief = ทำให้เห็นชัดขึ้น, สังเกตุเห็นได้ง่ายขึ้น

No comments:

Post a Comment