โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 18-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NBC News
LATEST: Russian strikes on Lviv kill 7, Ukraine says, rocking a western city that had been a refuge amid the war.
ล่าสุด: ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีเมืองลวิฟ คราชีวิต 7 ศพ คุกคามเมืองตะวันตก ที่เคยเป็นที่ลี้ภัยท่ามกลางสงคราม

คำศัพท์ข่าว
- refuge (เรฟิวจี) (n) = ที่ลี้ภัย, ที่หลบภัย
- rock (v) = โยกเยก, เขย่า, ทำให้ตกใจ/คุกคาม, ทำให้เป็นทุกข์


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. envoy in Seoul for talks over North Korea missile, nuclear tensions
ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาอยู่ในกรุงโซลเพื่อหารือเรื่องขีปนาวุธและความตึงเครียดเกี่ยวอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

คำศัพท์ข่าว
- envoy (n) = ทูต, ผู้ส่งสารหรือตัวแทน โดยเฉพาะในภารกิจทางการฑูต
- over + สถานการณ์/เหตุการณ์ = เนื่องจาก, เพราะว่า
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียด


แหล่งข่าว : New York Times
The death toll from airstrikes by the Pakistani military in eastern Afghanistan rose to at least 45 people, local officials said on Sunday, exacerbating simmering tensions along the border between the countries.
ยอดการเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศโดยทหารของปากีสถานในอัฟกานิสถานตะวันออกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 45 คน, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ ทำให้ความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกดเอาไว้รุนแรงขึ้นมา

คำศัพท์ข่าว
- along (preposition) = ตลอด, ไปตาม, ไปตามแนวยาว
- at least + จำนวน = อย่างน้อย, อย่างน้อยที่สุด
- airstrike (n) = การโจมตีทางอากาศ
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- exacerbate (v) = ซ้ำเติม, ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
- simmering (adj) = คุกรุ่น, พร้อมปะทุ(สถานการร์ด้านลบที่มีอยู่บ้างแล้ว)

No comments:

Post a Comment