โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 23-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Beijing is on alert after 10 middle school students tested positive for COVID-19, in what city officials say was an initial round of testing.
ปักกิ่งอยู่ในภาวะตื่นตัวหลังนักเรียนชั้นมัธยมต้น 10 คนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเมืองบอกว่าเป็นรอบแรกของการตรวจ

คำศัพท์ข่าว
- initial (adj) = ในเบื้องต้น, แรกเริ่ม
- middle school = ชั้นมัธยมต้น(UK:อายุระหว่าง 9 ถึง 14 ปี / US:อายุระหว่าง 11 ถึง 13 ปี)
- round (n) = รอบ, ยก, ครั้ง
- test positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = (ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติที่ต้องการค้นในข่าวหมายถึงเชื้อโควิด)


แหล่งข่าว : Reuters
Taiwan won't go into Shanghai-like lockdown despite rising COVID cases, premier says
ไต้หวันจะไม่เข้าสู่การล๊อคดาวน์เหมือนเซี่ยงไฮ้ แม้ว่าผู้ติดเชื้อโควิดกำลังเพิ่มมากขึ้น, นายกรัฐมนตรีกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- lockdown (n) = ล๊อคดาวน์, มาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม(การเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม ฯ)
- Shanghai-like (compound) = คล้าย/เหมือนกับเซี่ยงไฮ้


แหล่งข่าว : Reuters
EU regulator backs using Pfizer COVID shot as booster after other vaccines
หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปสนับสนุนการใช้วัคซีนโควิดชนิดฉีดของบริษัทไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นภูมิหลังจากวัคซีนอื่น

คำศัพท์ข่าว
- booster (n) = บูสเตอร์, วัคซีนเข็มกระตุ้น, วัคซีนเสริมพิเศษจากมาตรฐาน(ศัพท์โควิด)
- regulator (n) = ผู้ควบคุม, หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล


แหล่งข่าว : CNN
Covid-19 was the third leading cause of death in the United States in 2021, the CDC has reported. For the second consecutive year, it was third after heart disease and cancer.
โควิด-19 เป็นสาเหตุนำอันดับสามของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาในปี 2021, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรครายงาน สำหรับปีที่สองต่อเนื่องมามันเป็นอันดับสามหลังโรคหัวใจและมะเร็ง

คำศัพท์ข่าว
- cause of = สาเหตุของ
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- consecutive (adj) = ซึ่งต่อเนื่องมา, ซึ่งตามกันมา
- disease (n) = โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
- heart disease (n) = โรคหัวใจ

No comments:

Post a Comment