โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-27-December-2020



ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Theguardian
UN expert urges Thailand to stop targeting protesters with royal insult law
ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยหยุดพุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ประท้วงด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
Students among those who could face long sentences under sweeping lese-majesty law
บรรดานักเรียนในกลุ่มผู้ที่อาจเผชิญกับการลงโทษที่ยาวนาน ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่รุนแรง

Thailand’s authorities must stop targeting pro-democracy protesters with draconian legal action and instead enter into dialogue, according to the UN’s special rapporteur for freedom of assembly, who warned the country risks sliding into violence.
ทางการไทยต้องยุติการพุ่งเป้าไปที่ผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตย ด้วยการดำเนินการทางกฎหมายที่รุนแรง และเข้าสู่การเจรจาแทนตามรายงานของผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการชุมนุมของสหประชาชาติซึ่งเตือนว่าประเทศมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ความรุนแรง

Clément Voule said he had written to the Thai government to express alarm at the use of the fierce lese-majesty law against dozens of protesters, including students as young as 16.
Clément Voule กล่าวว่าเขาได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเพื่อแสดงความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่รุนแรงต่อผู้ประท้วงหลายสิบคนรวมถึงนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 16 ปี

“It is legitimate for people to start discussing where their country is going and what kind of future they want,” Voule said of the protests.
“ เป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับผู้คนที่จะเริ่มพูดคุยกันว่า ประเทศของตนกำลังจะไปที่ไหนและต้องการอนาคตแบบใด” Voule กล่าวถึงการประท้วง

“Stopping people from raising their legitimate concerns is not acceptable.”
“ การหยุดไม่ให้ผู้คนแจ้งข้อกังวลที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”

So far, 37 people face charges of insulting the monarchy for alleged offences ranging from wearing traditional dress deemed to be a parody of the royals to giving speeches arguing that the power and wealth of the king should be curbed.
จนถึงขณะนี้, 37 คนถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่การแต่งกายแบบชุดไทยโบราณ ที่ถือว่าเป็นการล้อเลียนราชวงศ์ ตลอดจนถึงการกล่าวสุนทรพจน์ที่โต้แย้งว่าอำนาจและความมั่งคั่งของกษัตริย์ควรถูกจำกัดขอบเขต

The lese-majesty law has not been used since 2018, apparently at the request of the monarch, but it has been revived after months of youth-led protests that have called for a more accountable royal family.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นไปตามคำร้องขอของพระมหากษัตริย์, แต่มีการรื้อฟื้นหลังจากหลายเดือนของการประท้วงที่นำโดยเยาวชนซึ่งเรียกร้องให้มีราชวงศ์ที่รับผิดชอบมากขึ้น

The law is notorious for its arbitrary use, sweeping defamation criteria and for the severe sentences that can be imposed on those found guilty.
กฎหมายดังกล่าวมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ในเรื่องการใช้โดยพลการเกณฑ์การหมิ่นประมาทอย่างกว้างขวางและสำหรับประโยคที่รุนแรงซึ่งสามารถใช้บังคับกับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

Anyone who “defames, insults or threatens the king, queen, heir-apparent or regent” can face between three and 15 years on each charge.
ใครก็ตามที่“ หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือคุกคาม กษัตริย์, ราชินี, รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สามารถเผชิญได้ระหว่างสามถึง 15 ปีในแต่ละข้อหา

Police and prosecutors are often reluctant to reject complaints filed under the law, say rights experts, because it is so politicised they fear being accused of disloyalty.
ตำรวจและอัยการมักไม่เต็มใจที่จะปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ยื่นภายใต้กฎหมายนี้, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิกล่าว, เพราะเป็นเรื่องการเมืองมากพวกเขาจึงกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์

Earlier this month, a royalist group called on its supporters to begin reporting others, prompting fears of a witch-hunt.
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลุ่มราชานิยมเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเริ่มรายงานคนอื่น ๆ กระตุ้นให้เกิดความกลัวว่าจะมีการล่าแม่มด

Prominent protest leaders face an unusually high number of charges.
ผู้นำการประท้วงที่มีชื่อเสียงต้องเผชิญกับข้อหาจำนวนมากผิดปกติ

This includes the student activists Parit Chiwarak (12 charges) and Panusaya Sithijirawattanakul (six charges) and the human rights lawyer Anon Nampa (eight charges), who have given speeches calling for the power of the royals to be curbed.
ซึ่งรวมถึงนักกิจกรรมนักศึกษา พริษฐ์ ชิวารักษ์ (12 ข้อหา) และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (6 ข้อหา) และอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน (แปดข้อหา) ที่กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้อำนาจของราชวงศ์ถูกจำกัดขอบเขต

According to Thai Lawyers for Human Rights, the following protesters are among dozens facing charges under lese-majesty:
ตามที่ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงดังต่อไปนี้เป็นหนึ่งในหลายสิบคนที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ:

Parit Chiwarak, 22, also known as Penguin.
พริษฐ์ ชิวารักษ์ อายุ 22 ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อเพนกวิน

He faces 12 lese-majesty charges, which could lead to up to 180 years in jail.
เขาต้องเผชิญกับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 12 คดีซึ่ง, อาจนำไปสู่โทษจำคุกนานถึง 180 ปี

These relate to protest speeches and an open letter written to king Maha Vajiralongkorn calling for reform of the monarchy.
สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสุนทรพจน์การประท้วง และจดหมายเปิดผนึกที่เขียนถึงกษัตริย์มหาวชิราลงกรณเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Jatuporn Sae Ung, 24. She faces one charge, after she wore Thai traditional dress at a catwalk-themed protest, which was considered an attempt to parody the queen.
จตุพร แซ่อึ้ง วัย 24ปี เธอต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาหนึ่งข้อหลังจากที่เธอสวมชุดไทยในการประท้วงในธีมแคทวอล์คซึ่งถือเป็นการพยายามล้อเลียนราชินี

A 16-year-old protester. The teenager is facing one charge.
ผู้ประท้วงอายุ 16 ปี วัยรุ่นกำลังเผชิญกับหนึ่งข้อหา

They are accused of attending a protest wearing a crop top with the words: “My father’s name is Mana. Not Vajiralongkorn” written on their back.
พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมการประท้วงโดยสวมเสื้อครอปที่มีข้อความว่า“ พ่อของฉันชื่อมานะ ไม่ใช่วชิราลงกรณ์” เขียนไว้ด้านหลัง

The king has been photographed wearing crop tops abroad.
กษัตริย์ถูกถ่ายภาพขณะสวมเสื้อครอปในต่างประเทศ

Inthira Charoenpura, 40, also know as Sai, a prominent actor who has donated food to protesters.
อินทิรา เจริญปุระ อายุ 40 ปี หรือที่รู้จักในนาม ทราย นักแสดงคนสำคัญที่บริจาคอาหารให้กับผู้ประท้วง

She faces one lese-majesty charge for allegedly mocking the king in a Facebook post which included the words “very brave”.
เธอต้องเผชิญกับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้อเลียนกษัตริย์ในโพสต์ Facebook ซึ่งมีคำว่า "กล้าหาญมาก"

The monarch recently praised as “very brave” a man who held up a royal portrait at an anti-establishment rally.
เมื่อเร็ว ๆ นี้พระมหากษัตริย์ได้ยกย่องว่าเป็นชายที่ "กล้าหาญมาก" ซึ่งถือพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุมต่อต้านการจัดตั้ง

Protesters have received police summons over the lese-majesty cases but are not currently in detention.
ผู้ประท้วงได้รับหมายเรียกจากตำรวจในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แต่ขณะนี้ยังไม่ถูกควบคุมตัว

It is not clear if prosecutors will pursue charges.
ยังไม่ชัดเจนว่าอัยการจะดำเนินคดีสั่งฟ้องหรือไม่

Police did not respond to requests for comment.
ตำรวจไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

A government spokesperson said Thailand’s lese-majesty law was not aimed at curbing people’s rights to freedom of expression and that the law was similar to libel law.
โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับกฎหมายหมิ่นประมาท

The government also supported the constructive exchange of viewpoints, the spokesperson said.
นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างสรรค์อีกด้วยโฆษกกล่าว

Protesters - who have faced various other charges over recent months, including sedition – declined to participate in a government reconciliation panel in November, rejecting it as an attempt to buy time.
ผู้ประท้วงซึ่งต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอื่น ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงการปลุกระดม - ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการปรองดองของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน, โดยปฏิเสธว่าเป็นความพยายามที่จะซื้อเวลา

The recent cases come after months of demonstrations in which protesters have made unusually frank and public calls for reform to the monarchy.
กรณีล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนหลายเดือนซึ่งผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาอย่างผิดปกติ

After ascending the throne in 2016, the king expanded his powers by bringing key army units under his direct command and taking control of the crown property bureau, which is worth tens of billions of dollars.
หลังจากขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559) กษัตริย์ได้ขยายอำนาจของเขาโดยนำหน่วยทหารที่สำคัญภายเข้ามาอยู่ใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของเขา และเข้าควบคุมสำนักงานทรัพย์สินมงกุฎซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

Protesters have called for such changed to be reversed.
ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

Parit, the prominent student protester, said the targeting of demonstrators with lese-majesty would only increase sympathy for their cause.
พริษฐ์ ผู้ประท้วงนักศึกษาคนสำคัญกล่าวว่าการกำหนดเป้าหมายผู้ประท้วงด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมี แต่จะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจต่อสาเหตุของพวกเขา

“They [authorities] argue that they are doing their duty to protect the monarchy,” he said. “I must ask them: are they really sure they are protecting the monarchy, or are they ruining it?” “ พวกเขา [เจ้าหน้าที่] ให้เหตุผลว่าพวกเขาทำตามหน้าที่ในการปกป้องสถาบันกษัตริย์” เขากล่าว “ ฉันต้องถามพวกเขาว่าพวกเขาแน่ใจจริงๆหรือว่าพวกเขาปกป้องสถาบันกษัตริย์หรือพวกเขากำลังทำลายมัน”

In the past, the law made people tremble, Parit added.
ในอดีตกฎหมายทำให้ผู้คนสั่นสะเทือน พริษฐ์ กล่าวเสริม

“But as the public image of the monarchy is regarded lower than ever, nobody fears the law any more.”
“ แต่เนื่องจากภาพลักษณ์สาธารณะของสถาบันกษัตริย์ถูกมองว่าต่ำกว่าที่เคยไม่มีใครกลัวกฎหมายอีกต่อไป”

He did not believe he would go to prison. “They won’t dare,” he said.
เขาไม่เชื่อว่าเขาจะติดคุก “ พวกเขาไม่กล้า” เขากล่าว

Parit has refused to acknowledge some complaints against him and, instead of signing his name on legal documents, wrote “Down with feudalism”. พริษฐ์ ปฏิเสธที่จะรับทราบข้อร้องเรียนบางอย่างเกี่ยวกับเขา และแทนที่จะเซ็นต์ชื่อในเอกสารทางกฎหมายกลับเขียนว่า“ศักดินาจงพินาศ”

Supporters have turned up at police stations as protesters acknowledge charges, even wearing Thai traditional dress in defiance of the crackdown. ผู้สนับสนุนเดินทางมาที่สถานีตำรวจ เนื่องจากผู้ประท้วงรับทราบข้อกล่าวหา, แม้เพียงแค่การสวมชุดไทยเพื่อต่อต้านการปราบปราม

Voule, who is special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, said there needed to be a space for dialogue: “If this is not possible now I’m afraid the country will move towards violence that we do not want to see.” Voule,ผู้รายงานพิเศษในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม, กล่าวว่าจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับการสนทนา:“ ถ้าทำไม่ได้ในตอนนี้ฉันกลัวว่าประเทศจะก้าวไปสู่ความรุนแรงที่เราไม่ต้องการที่จะได้เห็น."

Benja Apan, 21, one of 13 people facing charges over a demonstration outside the German embassy in Bangkok, said legal action was unlikely to deter protesters from coming out in the new year. เบญจา อาพันธ์ อายุ 21 ปี, ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 คนที่เผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประท้วงนอกสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ, กล่าวว่าการดำเนินการทางกฎหมายไม่น่าจะขัดขวางผู้ประท้วงไม่ให้ออกมาในช่วงปีใหม่

“I actually think it will bring more people out, because it is not fair,” she said.
“ ฉันคิดว่ามันจะดึงคนออกมาได้มากขึ้นเพราะมันไม่ยุติธรรม” เธอกล่าว

She added that were unrest to prompt a coup – a common occurrence in Thai politics – a harsh clampdown could ensue.
เธอเสริมว่าเป็นความไม่สงบที่จะกระตุ้นให้เกิดการรัฐประหาร -- ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติในการเมืองไทย -- การปราบปรามอย่างรุนแรงก็อาจตามมา

“We know if the coup does happen they are going to go after everyone,” Benja said.
“ เรารู้ว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นพวกเขาจะต้องตามทุกคน” เบญจากล่าว

“There’s a saying among our group that they already have the keys in the ignition to start the engine of the tank.
“ มีคำพูดหนึ่งในกลุ่มของเราว่าพวกเขามีกุญแจในการจุดระเบิดเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถถังอยู่แล้ว

They are just waiting for the right time.”
พวกเขากำลังรอเวลาที่เหมาะสม”

คำศัพท์ข่าว
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, รับผิดขอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, สามารถอธิบายได้
- acknowledge = รับทราบ
- against (preposition) = ต่อ, กับ, ติด, แนบ, พิง, ยัน, ต้าน
- arbitrary = โดยพลการ, ตามอำเภอใจ, ปราศจากเหตุผล
- ascend to the throne = ขึ้นครองราชย์, ขึ้นครองราชบัลลังก์
- assembly = รวม, ประกอบ, ชุมนุม
- association = ชมรม, สมาคม
- attempt (n, v) = พยายาม
- clampdown = การปราบปราม
- complaint = การร้องเรียน, การบ่น, ข้อที่ไม่พอใจ
- constructive = ซึ่งสร้างสรรค์, สิ่งที่มีประโยชน์และมีแนวโน้มว่าดี
- curb (v) = เหนี่ยวรั้ง, ยับยั้ง, จำกัดขอบเขต
- decline = ปฏิเสธ, ถอยหลัง, ถดถอยลง
- declined to = ปฏิเสธที่จะ
- deem (v) = ถือว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ลงความเห็นว่า
- defame = ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียชื่อเสียง
- dialogueการสนทนา
- disloyalty = ความไม่จงรักภักดี, ไม่ซื่อสัตย์
- draconian = เข้มงวด,รุนแรงมาก
- ensue = มีผลตามมา, เป็นผลตามมา
- frank = ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม
- heir-apparent = รัชทายาท
- ignition = การจุดระเบิดของเครื่องยนต์
- insult = จาบจ้วง, ดูหมิ่น, ประชดประชัน, สบประมาท
- key = กุญแจ, สำคัญ
- legitimate = ถูกต้องตามกฎหมาย
- lese-majesty law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- libel law = กฎหมายหมิ่นประมาท
- notorious = ฉาวโฉ่, ดังกระฉ่อน
- occurrence = เหตุการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, สิ่งที่เกิดขึ้น
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย
- over = เกี่ยวกับ
- panel = คณะกรรมการ, ผู้ร่วมพิจารณา
- parody = เลียนแบบ, ล้อเลียน
- participate (v) = เข้าร่วม, มีส่วน, มีส่วนร่วม,
- prompting = กระตุ้นให้เกิด, ก่อให้เกิด
- prosecutor = อัยการ
- range from = ตั้งแต่, ทำนอกเหนือจากที่กล่าวถึง
- reconciliation = การทำให้ปรองดอง/การสมานฉัน
- regard (v) = ถือว่า, มองว่า, รู้สึกว่า
- reverse = ถอยกลับคืน, เปลี่ยนแปลงเป็นตรงข้าม
- revive (v) = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่, ก่อให้เกิดขึ้นใหม่
- sedition = การปลุกระดม
- severe = สาหัส,รุนแรงมาก
- sweeping (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง (มีผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรง)
- Thai traditional dress = ชุดไทย
- threaten(v1)/ threatened(v3) = ขู่, ข่มขู่, คุกคาม, ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง
- toward = ไปสู่, ไปต่อ, ไปยัง, มุ่งไปข้างหน้า
- various = ต่างๆ, หลาย, หลากหลาย



สำนักข่าว : Nationthailand
Pro-democracy protester visits police station over lese-majeste charge
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเข้าพบสถานีตำรวจในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Pro-democracy protester Jatuporn Sae-Aueng visited Yannawa Police Station in Bangkok on Thursday to hear a lese-majeste charge against her.
จตุพรแซ่อวดผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเดินทางมาที่สน. ยานนาวากรุงเทพฯเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Jatuporn is a member of the pro-democracy group Free for Buriram.
จตุพรเป็นสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยเสรีเพื่อบุรีรัมย์

Attired in a particular Thai traditional costume, she took part in a demonstration in Bangkok’s Silom area on October 28.
แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ และเธอเข้าร่วมการประท้วงในย่านสีลมกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

She was charged, along with another protestors aged 16, under Section 112 for violating the lese-majeste law.
เธอถูกตั้งข้อหาร่วมกับผู้ประท้วงอีกคนอายุ 16 ปี, ภายใต้มาตรา 112 ในข้อหาละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Yannawa police reportedly set up barriers to deal with any unexpected
มีรายงานว่าตำรวจยานนาวาตั้งกำแพงเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

On Thursday morning, the We Volunteer pro-democracy group urged people via social media to wear traditional Thai costumes when they visit the station in a show of support for Jatuporn.
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีกลุ่ม We Volunteer เรียกร้องให้ประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียสวมชุดไทยโบราณเมื่อมาที่สถานีเพื่อแสดงการสนับสนุนจตุพร

คำศัพท์ข่าว
- demonstration (n) = การชุมนุมประท้วง, การเดินขบวนประท้วง, รวมตัวแสดงพลัง
- lese-majeste charge
- reportedly = ตามข่าว, ตามที่รายงาน, ตามสิ่งที่บางคนพูด (ใช้เพื่อแสดงว่าสิ่งที่รายงานนั้นเป็นความจริงหรือไม่)
- urged (urge) = กระตุ้น, เรียกร้อง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น