โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-05-April-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-1
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand reports three more deaths from Covid-19
ประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มอีก 3 ราย
Thailand has confirmed a spike of 102 cases of coronavirus and three new deaths in the past day, Thailand’s Ministry of Public Health said on Sunday.
กระทรวงสาธารณสุขของไทยแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น 102 รายและเสียชีวิตใหม่ 3 ราย

The total number of reported cases in the country is now 2,169 with a death toll of 23.
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานทั้งหมดในประเทศขณะนี้คือ 2,169 รายโดยมีผู้เสียชีวิต 23 ราย

Bangkok and its vicinity have the highest number of patients, while Phuket has the second highest.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผู้ป่วยมากที่สุด, ส่วนภูเก็ตมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับสอง

What you need to know
สิ่งที่คุณต้องรู้

The figures: The novel coronavirus has infected more than 1.2 million people and killed more than 68,000 worldwide, according to Johns Hopkins University.
ตัวเลข: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้ผู้คนติดเชื้อมากกว่า 1.2 ล้านคนและคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 68,000 คนทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

The US: There are more than 331,000 recorded cases and more than 9,400 deaths, with 1,344 of those reported on Saturday — the nation's largest single-day death toll.
สหรัฐอเมริกา: มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 331,000 รายและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 9,400 รายโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 1,344 รายเมื่อวันเสาร์ ซึ่งเป็นสถิติผู้เสียชีวิตในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Spain's death toll: On Sunday, 674 people died in Spain from coronavirus, bringing the total to 12,418 deaths. That is a rise of 5.7% but in percentage terms, it's the lowest daily rise since early March.
ยอดผู้เสียชีวิตของสเปน: เมื่อวันอาทิตย์, มีผู้เสียชีวิต 674 รายในสเปนจากไวรัสโคโรนาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 12,418 ราย นั่นคือเพิ่มขึ้น 5.7% แต่ในแง่เปอร์เซ็นต์ถือเป็นการเพิ่มขึ้นต่ำสุดรายวันนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aware = ทราบ, รับรู้, ตระหนัก
- CDC (Centers for Disease Control) = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- condition = สภาพ, สภวะ, อาการสุขภาพ
- covering (adj) = ตลอดจน
- deputy = รอง, ตำแหน่งรอง
- effort = พยายาม, ความพยายาม
- either (adj) = ทุก (สื่ง, คน, อย่าง, อัน), แต่ละ (สื่ง, คน, อย่าง, อัน)
- false (adj) = เท็จ, ปลอม
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- Mainland China = จีนแผ่นดินใหญ่
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ, เกี่ยวกับคำสั่ง
- outside = ข้างนอก, ด้านนอก
- press briefing = บรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- self-isolate = แยกตัวเอง, กักตัวเอง, อยู่ให้ห่างจากคนอื่น
- willing = เต็มใจ, สมัครใจ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-1
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น