โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
6 Thais, 1 Syrian added to Covid caseload Monday
คนไทย 6 คน ซีเรีย 1 คน เพิ่มในจำนวนผู้ป่วยโควิดเมื่อวันจันทร์

The government recorded seven new imported cases of the novel coronavirus on Monday, bringing the accumulated total in Thailand to 3,920.
รัฐบาลบันทึกผู้ป่วย7รายใหม่ จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในวันจันทร์, ซึ่งทำให้ประเทศไทยมียอดสะสมรวมอยู่ที่ 3,920 ราย

No new deaths were reported.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่

The Centre for Covid-19 Situation Administration said six of the cases were asymptomatic Thai returnees, and the other a Syrian man.
ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าในผู้ป่วย 6 รายเป็นผู้เดินทางกลับชาวไทยที่ไม่มีอาการและอีกคนเป็นชายชาวซีเรีย

The Thai patients included a woman who returned from Germany on Nov 7 and tested positive last Wednesday, and a woman who arrived from Denmark on Nov 9 and was diagnosed with Covid-19 on Friday.
ผู้ป่วยชาวไทยรวมถึงผู้หญิงที่เดินทางกลับจากเยอรมนีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนและได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและผู้หญิงที่เดินทางมาจากเดนมาร์กเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 ในวันศุกร์

A Thai woman flew back from the United States via Doha on Nov 14 and tested positive for the novel coronavirus last Wednesday, while a Thai man returned from Kosovo last Tuesday and tested positive on Friday.
หญิงไทยคนหนึ่งบินกลับจากสหรัฐอเมริกาผ่านโดฮาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน และตรวจพบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันพุธ ขณะที่ชายไทยคนหนึ่งเดินทางกลับจากโคโซโวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและตรวจพบเชื้อในวันศุกร์

The last two Thai cases were a woman who returned from the United Kingdom on Nov 16 and was found to have contracted the virus on Saturday, and a woman who flew back from Qatar last Tuesday and tested positive on Friday.
ผู้ป่วยชาวไทย 2 รายสุดท้าย เป็นผู้หญิงที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พบว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อวันเสาร์ และผู้หญิงที่บินกลับจากกาตาร์เมื่อวันอังคาร ตรวจพบเชื้อในวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- accumulated (adj) = สะสม, สั่งสมรวม
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- contracted (contract) = เริ่มป่วย, ติดเชื้อโรค
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- new = ใหม่
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- quarantine = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- return = กลับมา, เดินทางกลับ
- returnee = ผู้เดินทางกลับ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : Nationthailand
Six Thais and a foreigner test positive for Covid-19
6 คนไทย และหนึ่งคนเป็นชาวต่างชาติ ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นบวก

The Centre for Covid-19 Situation Administration on Monday reported seven new cases over a 24-hour period.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 เมื่อวันจันทร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 7 รายในช่วง 24 ชั่วโมง

A 58-year-old Thai woman returned from Germany on November 7 and tested positive on November 18 in an alternative state quarantine hotel in Bangkok.
หญิงไทยอายุ 58 ปี เดินทางกลับจากเยอรมนีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน และได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนในโรงแรมกักตัวทางเลือกของรัฐในกรุงเทพฯ

A 30-year-old Thai female office employee who returned from Denmark on November 6 tested positive on November 20 in a state quarantine facility in Chonburi.
พนักงานสำนักงานหญิงชาวไทยอายุ 30 ปีซึ่งเดินทางกลับจากเดนมาร์กเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนได้รับผลตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนในสถานกักตัวของรัฐในจังหวัดชลบุรี

A 67-year-old Thai woman who returned from the United States on November 14 tested positive on November 18 in a Bangkok state quarantine hotel.
หญิงไทยวัย 67 ปีที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ในโรงแรมกักตัวแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

A 43-year-old Thai male chief who returned from the United Kingdom on November 16 tested positive on November 21 in a Bangkok state quarantine hotel.
หัวหน้าชายไทยวัย 43 ปีซึ่งเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนมีผลบวกในวันที่ 21 พฤศจิกายนในโรงแรมกักตัวในกรุงเทพมหานคร

A 43-year-old Thai female office employee, who had returned from Kosovo on November 16, tested positive on November 21 in a state quarantine facility in Chonburi.
พนักงานสำนักงานหญิงชาวไทยอายุ 43 ปีซึ่งเดินทางกลับจากโคโซโวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนทดสอบได้ผลบวกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนในสถานกักตัวของรัฐจังหวัดชลบุรี

A 45-year-old Thai woman who returned from Qatar on November 17 tested positive on November 20 in a state quarantine facility in Chonburi.
หญิงไทยวัย 45 ปีที่เดินทางกลับจากกาตาร์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนมีผลทดสอบเป็นบวกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนในสถานกักตัวของรัฐจังหวัดชลบุรี

A 17-year-old Syrian boy arrived on November 8 and tested positive on November 20 in an alternative state quarantine facility in Bangkok with fever, sore throat and headache.
เด็กชายชาวซีเรียอายุ 17 ปีมาถึงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนและได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน ในสถานกักตัวทางเลือกของรัฐในกรุงเทพฯ มีอาการไข้เจ็บคอและปวดศีรษะ

The boy said his symptoms started from November 13.
เด็กชายกล่าวว่าอาการของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน

The total number of confirmed cases in Thailand increased to 3,920 (959 in state quarantine), of whom 94 are in hospital and 3,766 have recovered and been discharged.
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3,920 ราย (959 รายในสถานกักตัวของรัฐ) โดย 94 รายอยู่ในโรงพยาบาลและ 3,766 รายได้รับการฟื้นฟูและได้รับการรักษา

The death toll remains at 60.
ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 60

คำศัพท์ข่าว
- a Bangkok state quarantine hotel = โรงแรมกักตัวของรัฐ
- an alternative state quarantine facility = สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- fever = อาการไข้
- headache = ปวดศีรษะ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- quarantine = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- sore throat = เจ็บคอ
- symptom = อาการป่วย
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
When love is not enough
เมื่อความรักไม่เพียงพอ

Millions of Filipinos work abroad to support their families back home.
ชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคนทำงานในต่างประเทศเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

Eight mothers and children share their stories of separation
แม่ๆและลูกแปดคนแบ่งปันเรื่องราวการพลัดพรากจากกัน

No mother wants to leave her child — but in the Philippines, it can feel like there’s no other choice.
ไม่มีแม่คนไหนอยากทิ้งลูก แต่ในฟิลิปปินส์รู้สึกเหมือนไม่มีทางเลือกอื่น

Unable to earn enough money at home, an estimated 2.2 million Filipinos worked overseas last year, according to the Philippine Statistics Authority.
ไม่สามารถหาเงินที่บ้านได้เพียงพอ, ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 ล้านคนทำงานในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของสำนักงานสถิติของฟิลิปปินส์

The majority were women, many hoping to give their child a better future.
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหลายคนหวังว่าจะให้ลูกมีอนาคตที่ดีขึ้น

They work as nurses, hospitality staff, nannies and cleaners.
พวกเขาทำงานเป็นพยาบาล, พนักงานต้อนรับ, พี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานทำความสะอาด

Last year, they sent $33.5 billion back to the Philippines in personal remittances -- a record high, according to the country’s central bank.
เมื่อปีที่แล้ว, พวกเขาส่งเงินส่วนตัวกลับไปยังฟิลิปปินส์เป็นมูลค่า 33.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์, ตามข้อมูลของธนาคารกลางของประเทศ

More than 2.2 million Filipinos worked overseas in 2019The top five destinations were in Asia and the Middle East
ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 2.2 ล้านคนทำงานในต่างประเทศในปี 2019 จุดหมายปลายทางห้าอันดับแรกอยู่ในเอเชียและตะวันออกกลาง

But their income comes at a high personal cost.
แต่รายได้ของพวกเขามาพร้อมกับต้นทุนส่วนตัวที่สูง

Mothers can miss out on entire childhoods.
บรรดาคุณแม่อาจพลาดช่วงวัยเด็กทั้งหมดของลูกได้

Sometimes their relationship with their children remains damaged and distant, years after they return.
บางครั้งความสัมพันธ์ของพวกเขากับลูก ๆ ยังคงเสียหายและห่างเหินกันอีกหลายปี หลังจากที่พวกเขากลับบ้าน

Other times, their children’s lives can veer off course without a parent at home.
ในบางครั้งชีวิตของลูก ๆ อาจเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่บ้าน

ในบางครั้งชีวิตของลูก ๆ อาจเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะไม่มีผู้ปกครองอยู่ที่บ้าน “When I became a mother, I realized how brave my mother is”
“เมื่อฉันกลายเป็นแม่ฉันจึงรู้ว่าแม่ของฉันกล้าหาญแค่ไหน”

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- back to = กลับไปยัง
- course = แนวทาง, วิถีทาง
- destination = ปลายทาง
- distant = ห่างใกล, ห่างเหิน
- earn = ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ
- entire (adj) = ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- Filipino = ชาวฟิลิปินส์
- hospitality = การต้อนรับ
- in personal = ส่วนตัว
- overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- relationship = ความสัมพันธ์
- remittance = การส่งเงิน, สิ่งที่ส่งไปให้
- separation = การแยกจากกัน
- veer off = เบี่ยงเบน, เปลี่ยนแปลงสำนักข่าว : Theguardian
Thai teenagers tell rulers: ‘You’re dinosaurs’
วัยรุ่นไทยบอกผู้ปกครองประเทศ: "คุณคือไดโนเสาร์"

Thousands of students continue to take to streets of Bangkok to demand reform of monarchy, government and education
นักศึกษาหลายพันคนยังคงลงถนนในกรุงเทพฯเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์, รัฐบาล และการศึกษา

Outside one of Bangkok’s busy shopping arcades, crowds of young protesters bounce balloons – coloured grey with patches of molten orange – above their heads.
นอกศูนย์การค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ฝูงชนของผู้ประท้วงวัยหนุ่มสาวเดาะลูกโป่งสีเทาที่เคลือบสีส้มอยู่เหนือศีรษะ

“We will act as a meteorite and hit the outdated ways of the older generations in this country,” the protest organisers explained.
“ เราจะทำตัวเป็นอุกกาบาตและพุ่งชนวิถีที่ล้าสมัยของคนรุ่นเก่าในประเทศนี้” ผู้จัดงานประท้วงอธิบาย

“We will talk about all the topics that the dinosaurs don’t want to hear.”
“ เราจะพูดถึงหัวข้อทั้งหมดที่ไดโนเสาร์ไม่อยากได้ยิน”

Inflatable dinosaurs wobbled in the afternoon heat, representing the Thai government.
ไดโนเสาร์เป่าลมโยกเยกท่ามกลางความร้อนยามบ่าย, เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย

The symbols are playful, but the message is clear: teenagers want change.
สัญลักษณ์ดังกล่าวมีความขี้เล่น แต่ข้อความชัดเจนวัยรุ่นต้องการการเปลี่ยนแปลง

A student-led protest movement has shaken Thailand over the past five months.
การเคลื่อนไหวประท้วงที่นำโดยนักศึกษาได้เขย่าประเทศไทยในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา

Young people have taken to the streets to call for a true democracy, and have risked jail to shatter a taboo that has long prevented frank, public discussion of the monarchy.
คนหนุ่มสาวออกไปตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง, และยอมเสี่ยงคุกเพื่อทำลายข้อห้ามที่ไม่ให้มีการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งมีมายาวนาน

Their protests, attended by tens of thousands, present one of the boldest challenges that the Thai royal family has faced in living memory.
การประท้วงของพวกเขานั้น, มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคน, เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ชัดเจนที่สุดที่ราชวงศ์ไทยได้เผชิญเท่าที่เคยมีในความทรงจำ

Demonstrators say they are not calling for the monarchy to be abolished, but for it to be reformed, accountable to the people and not above the law.
ผู้ประท้วงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์, แต่ต้องการให้มีการปฏิรูป สามารถชี้แจงต่อประชาชนและไม่อยู่เหนือกฎหมาย

They have also called for the prime minister, Prayuth Chan-ocha, a former army general who came to power in a 2014 coup, to stand down, and for changes to the constitution to make the political system more democratic.
พวกเขายังเรียกร้องให้นายกฯ ประยุทธ จันทร์โอชา อดีตแม่ทัพที่เข้ามามีอำนาจในการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ออกจากตำแหน่ง และขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- abolished = ยกเลิก
- above = เหนือ, สูงกว่า
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้
- also (adv) = นอกจากนี้, ยัง...(อีกด้วย)
- arcade = อาเขต, ห้างสรรพสินค้า, อาคารที่มีร้านค้าจำนวนมากอยู่ในนั้น
- attended (attend) = เข้าร่วม (งาน, ประชุม, กิจรรมต่าง ๆ)
- boldest (adj) = กล้า, ห้าวหาญ, พร้อมรับความเสี่ยง
- bounce = เดาะ, เด้ง
- call for = เรียกร้อง
- challenge = ท้าทาย
- clear (adj) = ชัดเจน
- constitution = รัฐธรรมนูญ, กฏหมายรัฐธรรมนูญ
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- democracy = การปกครองแบบประชาธิปไตย
- democratic (adj) = เกี่ยวกับความเสมอภาค, เกี่ยวกับประชาธิปไตย
- faced (face) = เผชิญ
- former (adj) = อดีต
- frank = ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม
- general (n) = นายพล, พลเอก, แม่ทัพ
- government = รัฐบาล
- jail = คุก, ตาราง
- law = กฏหมาย
- monarchy = สถาบันกษัตริย์, ราชวงศ์
- playful (adj) = ขี้เล่น
- present = แสดงให้เห็น
- protest = การประท้วง
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- shatter = แตกกระจาย
- stand down = ยุติปฏิบัติการ, ลาออกจากตำแหน่งสำคัญ (ในข่าวหมายถึงลาออกจากตำแหน่งนายก)
- symbol = สัญลักษณ์
- taboo = ข้อห้าม
- teenager = คนหนุ่มสาว, เยาวชนสำนักข่าว : VOA (Voice of America)
https://learningenglish.voanews.com/a/laos-hopes-to-improve-development-status/5667647.htmlLaos Hopes to Improve Development Status
ลาวหวังปรับปรุงสถานะการพัฒนา

Laos is one of 47 nations on the list of United Nations’ Least Developed Countries.
ลาวเป็นหนึ่งใน 47 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติ

The Southeast Asian country is hoping to move up from the list in the coming year.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังหวังที่จะขยับขึ้นจากรายการในปีหน้า

But experts fear the coronavirus health crisis and increasing debt to China may prevent Laos from reaching its goal.
แต่ผู้เชี่ยวชาญกลัวว่าภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขจากไวรัสโคโรนาและการเป็นหนี้เพิ่มกับจีนอาจทำให้ลาวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

The United Nations’ Least Developed Countries, or LDC, are low-income countries which are at risk for economic and environmental shock.
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติหรือ LDC เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการช็อคทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

These countries receive additional international aid and trade support. ประเทศเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนานาชาติและการสนับสนุนทางการค้า

Every three years, a U.N. committee reviews the countries’ progress to decide their position on the list.
ทุกๆสามปีคณะกรรมการของสหประชาชาติจะทบทวนความคืบหน้าของประเทศต่างๆเพื่อตัดสินตำแหน่งในรายชื่อ

In February, the committee will meet to decide if Laos is ready to move up, or graduate.
ในเดือนกุมภาพันธ์, คณะกรรมการจะประชุมกันเพื่อตัดสินว่าลาวพร้อมที่จะเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา

The move will shrink international aid and trade support.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติและการสนับสนุนทางการค้าลดลง

But it will bring more foreign investment and low-interest loans to the country.
แต่จะนำเงินลงทุนจากต่างประเทศและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้ามาในประเทศมากขึ้น

This could help Laos grow economically.
สิ่งนี้อาจช่วยให้ลาวเติบโตทางเศรษฐกิจ

คำศัพท์ข่าว
- aid = การช่วยเหลือ
- committee = คณะกรรมการ
- debt = หนี้สิน, เป็นลูกหนี้
- economically = ในทางเศรษฐกิจ, ในเรื่องเงิน
- foreign investment = การลงทุนจากต่างชาติ
- graduate จบการศึกษา, เริ่มต้นทำสิ่งที่ยากหรือสำคัญกว่าที่เคยทำมาก่อน
- interest (n) = ดอกเบี้ย, ส่วนได้เสีย, ผลประโยชน์
- loan = เงินกู้
- low-income (adj) = รายได้ต่ำ
- low-interest (adj) = ดอกเบี้ยต่ำ
- move up = เลื่อนขึ้น, ปรับระดับให้สูงขึ้น
- prevent = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน
- progress = ก้าวหน้า, เติบโต, พัฒนา
- reaching its goal = บรรลุเป้าหมาย
- review = ทบทวน, พิจารณา
- shock = ช็อค, อาการช็อค, การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันที่ทำให้ระบบไม่มั่นคง
- trade support = การสนับสนุนทางการค้า


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น