โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Baby girl among 2 new quarantined Covid cases Tuesday
ทารกเพศหญิงจากผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 2 รายที่ถูกกักตัวเมื่อวันอังคาร

The government on Tuesday recorded two new cases of the novel coronavirus, quarantined arrivals from India and Pakistan, raising the accumulated total to 3,922.
เมื่อวันอังคาร รัฐบาลได้บันทึกผู้ป่วยรายใหม่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2 ราย เป็นผู้โดยสารขาเข้าจากอินเดียและปากีสถานถูกกักตัว, ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,922

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the case from India was a five-month-old Indian baby girl who arrived on Nov 11 on the same flight as two previously confirmed cases.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวจากอินเดียคือทารกเพศหญิงชาวอินเดียวัย 5 เดือน ซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับสองรายที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้

The infant tested positive for Covid-19 on Nov 16, five days after arrival, while having a fever and vomiting.
ทารกตรวจพบเชื้อโควิด -19 ในเชิงบวกในวันที่ 16 พฤศจิกายน ห้าวันหลังจากมาถึงขณะที่มีไข้และอาเจียน

She had been staying at an alternative state quarantine facility in Bangkok and was later sent to a private hospital and then the Queen Sirikit National Institute of Child Health in the capital.
เธอพักอยู่ที่สถานกักตัวทางเลือกของรัฐในกรุงเทพฯ และต่อมาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอกชน และจากนั้นถูกส่งตัวไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในเมืองหลวง

The case from Pakistan is a Pakistani businessman aged 31.
กรณีจากปากีสถานคือนักธุรกิจชาวปากีสถานอายุ 31 ปี

He arrived on Nov 16 via Dubai and tested positive on day 5 while asymptomatic.

เขามาถึงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ผ่านดูไบและทดสอบได้ผลบวกในวันที่ 5 ในขณะที่ไม่มีอาการ

He had stayed at an alternative state quarantine facility in Samut Prakan province and was later admitted to a private hospital.
เขาพักอยู่ที่สถานกักกันของรัฐทางเลือกในจังหวัดสมุทรปราการและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในเวลาต่อมา

คำศัพท์ข่าว
- accumulated (adj) = สะสม, สั่งสมรวม
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- admit/ admitted = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน, รักษาตัวในโรงพยาบาล
- an alternative state quarantine facility = สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ
- arrival (n) = การเดินทางมาถึง
- arrive (v) = เดินทางมาถึง
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- contracted (contract) = เริ่มป่วย, ติดเชื้อโรค
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- later (adv) = ภายหลัง
- new = ใหม่
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- quarantine = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัว
- raising (raise) = ยก, ชูขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น, ผลักดันขึ้น, ช่วยจัดหา
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- via = ผ่่าน (เดินทาง, เคลื่อนที่)
- vomiting = อาการอาเจียน
- Queen Sirikit National Institute of Child Health = สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสำนักข่าว : Bangkok Post
March to go ahead amid tight security
เดินหน้าต่อไปท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา


The pro-democracy Free Youth group asks their supporters to meet first at the Democracy Monument on Wednesday before moving on to the nearby Crown Property Bureau.
กลุ่มเยาวชนเสรีประชาธิปไตยขอให้ผู้สนับสนุนพบกันก่อนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันพุธก่อนที่จะเคลื่อนไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใกล้เคียง

In its latest Facebook post, the movement urged people to join them at the monument on Ratchadamnoen Avenue at 3pm.
ในโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุด, การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประชาชนมาร่วมงานที่อนุสาวรีย์ถนนราชดำเนินเวลา 15.00 น.

They will then move to the CPB on Nakhon Ratchasima Road in Bangkok to “reclaim assets that should have belonged to people”.
จากนั้นพวกเขาจะเดินทางไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บนถนนนครราชสีมาในกรุงเทพฯเพื่อ“ เรียกคืนทรัพย์สินที่ควรเป็นของประชาชน”

In 2017, a law was passed to treat public assets as crown assets and have the CPB, a unit under the King, manage them.
ในปีค.ศ. 2017, มีการผ่านกฎหมายเพื่อให้ทรัพย์สินสาธารณะเป็นทรัพย์สินของทายาทชายและมีCPB, ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดการ


From 1937 (พ. ศ. 2560), when the system of government was changed to constitutional monarchy, the two types of assets were clearly separated and managed.
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 (พ. ศ. 2480) เมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ ทรัพย์สินทั้งสองประเภทได้แยกและจัดการอย่างชัดเจน

คำศัพท์ข่าว
- asset(n) = สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ
- belonged to (belong to) = เป็นของ
- constitutional = เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, ตามรัฐธรรมนูญ
- CPB (Crown Property Bureau) = สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- join (v) = รวม, เข้ารวม
- monument = อนุเสาวรีย์
- Ratchadamnoen Avenue = ถนนราชดำเนิน
- reclaim = เรียกกลับคืน, เอากลับ
- tight security = รักษาความปลอดภัยแน่นหนา
- tight(adj) = แน่นหนา, เข้มงวด
- urged = กระตุ้น, กำชับ, เรียกร้อง
- constitutional monarchy = ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ/ กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ


ข้อมูลย่อจาก ThaiPBS
ในยุคระบอบสมบูรณ์อาญาสิทธิราช ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของพระมาหากษัตริย์
ปีพ.ศ. 2475 คณะราฎรได้ปรับเปลี่ยน ให้แยกทรัพท์สิน เป็นสามส่วน
1. ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนขึ้นครองราชย์ ต้องเสียภาษี
2. ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เช่น วัดพระแก้ว, พระราชวัง
3. ทรัพย์สินนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 เช่นที่ดิน, หุ้นหรือเงินลงทุนในธุรกิจของรูปบริษัทต่าง ๆ ส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษี
ได้รับการดูแลโดย รัฐมนตรีการคลังโดยตำแหน่ง

ปีพ.ศ. 2490 เกิดการรัฐประหารคณะราฎรหมดอำนาจ
มีการนำเอา คนในของกษัตริย์เข้ามาดูแลทรัพท์สินแทน กระทรวงการคลังของรัฐบาล
2490 เกิดรัฐประหาร
มีที่ดินกว่า 4000หมื่นไร่ อยุ่ในกรุงเทพฯ กว่า 8000 ไร่

มีหุ้นใน บริษัทต่าง ๆทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 400 บริษัท
ปีพ.ศ. 2490 เกิดการรัฐประหารคณะราฎรหมดอำนาจ
2491 มีการแก้กฏหมายให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นนิติบุคคล เป็นอิสระจากรัฐบาล มีการโอนทรัพย์สินจากกระทรวงการคลังมาอยู่ในความดูแลของของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์สำนักข่าว : Inquirerdotnet
Thailand’s claim to have seized almost $1 billion in contraband ketamine this month was wrong and tests have so far not shown up any drugs, the justice minister said Tuesday.
การอ้างของไทยที่ยึดเคตามีนเถื่อนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ มีความผิดพลาดและการทดสอบยังไม่พบสารเสพติดใด ๆ รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวเมื่อวันอังคาร

Somsak Thepsuthin said tests that turned purple in the presence of ketamine hydrochloride reacted the same to trisodium phosphate – a chemical that can be used as a food additive and cleaning agent which is all that had been found so far.
สมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่าการทดสอบที่ได้ผลเปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อมีเคตามีนไฮโดรคลอไรด์นั้น มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันกับไตรโซเดียมฟอสเฟตซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารและสารทำความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั้งหมด

“This was a misunderstanding that our agency must accept,” he told reporters.
“ นี่เป็นความเข้าใจผิดที่หน่วยงานของเราต้องยอมรับ” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว “

“This wasn’t a mistake. It’s new knowledge.” นี่ไม่ใช่ความผิดพลาด เป็นความรู้ใหม่”

He said testing continued. Some 66 of 475 bags had been tested by Sunday.
เขากล่าวว่าการทดสอบยังคงดำเนินต่อไป มีการทดสอบแล้วจำนวน 66ถุง จาก 475 ภายเมื่อวันอาทิตย์

Thailand’s Office of the Narcotics Control Board had announced the seizure on Nov. 12 and said that it pointed to a multinational drug network.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทยได้ประกาศการยึดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. และกล่าวว่าหลักฐานเชื่มโยงไปที่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

In medicine, ketamine is used as an anesthetic or an anti-depressant, but as a recreational drug, it is used to induce dreamy or trance-like sensations, and sometimes hallucinations.
ในทางการแพทย์,เคตามีนถูกใช้เป็นยาระงับความรู้สึกหรือยาต้านอาการซึมเศร้า แต่ด้วยทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย จึงถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เกิดอารมณ์เหมือนฝันล่องลอย หรืออยู่ในภวังค์ และบางครั้งอาจเกิดภาพหลอน

คำศัพท์ข่าว
- anesthetic = ยาสลบ, ยาชา
- anti-depressant = ยาต้านอาการซึมเศร้า
- contraband ketamine = สารเสพติดเคตามีนที่ผิดกฏหมาย
- hallucination = อาการประสาทหลอน
- medicine = เกี่ยวกับการแพทย์, ด้านการแพทย์
- pointed to = ระบุ, ชี้ไปที่..., เชื่อมโยง
- purple = สีม่วง
- reacted (react) = ทำปฏิกริยา
- seizure (n) = การจับ, การยึด
- trisodium phosphate = สารไตรโซเดียมฟอสเฟต
- ketamine=เคตามีน/ยาเค

เนื้อหาข่าวเจ้าหน้าที่ตรวจสารต้องสงสัย โดยการทดสอบเบื้องต้นได้ผลลัพธ์เป็นสารสีม่วง เจ้าหน้าที่จึงเข้าใจว่าเป็นสารเสพติดเคตามีน แต่หลังจากนำไปเข้าห้องแลปแล้ว 66 กระสอบ ปรากฏว่าสารดังกล่าวเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต (แต่นักเคมีแย้งว่าสารโตรโซเดียมฟอสเฟสนี้ไม่มีผลของปฏิกริยาเป็นสีม่วง)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น