โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
25 new Covid cases, all quarantined
โควิดใหม่ 25 รายถูกกักกันทั้งหมด

The government reported 25 new cases of novel coronavirus infection on Wednesday, quarantined arrivals from nine countries, including seven from Myanmar and six from Switzerland, raising the total to 4,151.
รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 25รายในวันพุธ โดยมีผู้เข้ามากักตัวจาก 9 ประเทศ รวมทั้งจากเมียนมาร์ 7 รายและจากสวิตเซอร์แลนด์ 6 รายเพิ่มขึ้นเป็น 4,151 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said that the other cases were from Kuwait, Russia, Singapore, South Korea, Sweden, Turkey and the United States.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) กล่าวว่ากรณีอื่น ๆ มาจากคูเวต, รัสเซีย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สวีเดน, ตุรกี และสหรัฐอเมริกา

The cases from Myanmar are seven Thai women, aged 25-35, who worked at entertainment places in Tachilek border town.
ผู้ป่วยจากเมียนมาเป็นหญิงไทย 7 คนอายุ 25-35 ปีซึ่งทำงานในสถานบันเทิงในเมืองชายแดนท่าขี้เหล็ก

They returned last Friday and tested positive on day 2 after their arrival.
พวกเขากลับมาเมื่อวันศุกร์ และทดสอบพบว่าติดเชื้อในวันที่ 2 หลังจากมาถึง

Four of them were asymptomatic and others reported loss of sense of smell and aches, sore throats and fever.
สี่คนไม่มีอาการและคนอื่น ๆ รายงานว่าสูญเสียการรับรู้ของกลิ่นและปวดเมื่อยเจ็บคอและมีไข้

All of them were receiving treatment in Chiang Rai province.
ทั้งหมดเข้ารับการบำบัดรักษาที่จังหวัดเชียงราย

The six cases from Switzerland are five Thai women - an accountant aged 46, businesswoman aged, 50, and three housewives aged 52, 60 and 67 - and a Swiss man, 53.
หกรายจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นหญิงไทย 5 ราย ได้แก่ นักบัญชีอายุ 46 ปีนักธุรกิจหญิงอายุ 50 ปีและแม่บ้าน 3 คนอายุ 52 60 และ 67 ปีและชายชาวสวิส 53 คน

Three cases are tourists arriving from South Korea - a South Korean man, 44, and boy aged 8 years, and a Japanese woman, 43.
ผู้ป่วย 3 รายเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากเกาหลีใต้ ชายชาวเกาหลีใต้อายุ 44 ปี เด็กชายอายุ 8 ปี และหญิงชาวญี่ปุ่น 43 ปี

Two cases from Kuwait are Kuwaiti women aged 31 and 71. The eldest had been diagnosed with Covid-19 in October.
ผู้ป่วยจากคูเวตคือสตรีชาวคูเวตอายุ 31 และ 71 ปี คนที่อายุมากที่สุดเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโควิด -19 ในเดือนตุลาคม


คำศัพท์ข่าว
- accountant = นักบัญชี
- diagnose = วินิจฉัย, ตรวจโรค
- entertainment = สถานบันเทิง
- housewive = แม่บ้านสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Iridescent snake with shimmering scales discovered in Vietnam
งูที่มีสีรุ้งและเกร็ดแวววาว ถูกค้นพบในเวียดนาม

(CNN)In 2019, American and Vietnamese scientists were researching biodiversity in the jungles and mountains of Vietnam when they stumbled upon a strange-looking snake.
(CNN)ในปี2019, นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและเวียดนามกำลังทำวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าและภูเขาของเวียดนาม ตอนที่พวกเขาพบกับงูที่มีลักษณะแปลกปะหลาด
It was dark and iridescent, its scales shifting through blues and greens in the light.
มันมีสีเข้มและสะท้อนสีรุ้ง, เกร็ดของมันเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นเขียวเมื่อโดนแสง

The scales were small, ridged, and oddly patterned.
เกร็ดมีขนาดเล็ก, เป็นสันนูน และเรียงตัวแปลก

The seasoned scientists had no idea what it was -- and soon realized they were looking at an undiscovered species.
นักวิทยาศาสตร์ผู้ช่ำชองก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร และไม่นานก็รู้ว่าพวกเขากำลังจ้องอยู่ที่สัตว์ชนิดที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

They also soon realized it was a species belonging to the rare genus Achalinus, also known as "odd-scaled snakes" because their scales spread out instead of overlapping like most snakes.
และพวกเขาก็นึกได้ว่ามันเป็นชนิด(สปีชีส์) ในสกุล(จีนัส)Achalinus, ที่รู้จักกันว่าเป็น "งูที่มีเกร็ดแปลก" เพราะว่าเกร็ดของพวกมันเรียงแผ่กันแทนที่จะซ้อนกันเหมือนงูทั่วไป

Until now, there were only 13 known species within the genus, six of which are from Vietnam.
จนถึงวันนี้มีเพียง 13 ชนิดที่เรารู้จักอยู่ในสกุลนี้ , หกชนิดในนี้มาจากเวียดนาม

"In 22 years of surveying reptiles in Vietnam, I have collected only six odd-scaled snakes," said Truong Nguyen, vice director of the Institute for Ecology and Biological Resources at the Vietnam Academy of Science and Technology, in the Smithsonian blog.
"ในระยะเวลา 22 ปี ของการศึกษาสัตว์เลื้อยคลานในเวียดนาม, ฉันเก็บตัวอย่างงูที่มีเกร็ดแปลกได้แค่ 6 ชนิด" Truong Nguyen รองผู้อำนวยการ Institute for Ecology and Biological Resources ที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีเวียดนาม กล่าวใน Smithsonian blog

"This is one of the most poorly studied groups of reptiles."
"นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยที่สุดในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน"

After their initial survey, the researchers brought the specimen back to the Smithsonian, where they sampled and sequenced the snake's DNA.
หลังจากการสำรวจขั้นแรกของพวกเขา นักวิจัยนำงูตัวอย่างกลับไปที่ Smithsonian สถานที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอของงู

The snake will soon be sent back to Vietnam.
อีกไม่นานงูก็จะถูกส่งกลับไปที่เวียดนาม

In the study, the research group also highlighted the dangers threatening Vietnam's biodiversity and ecosystems, such as quarrying, deforestation, and species over-harvesting.
ในการศึกษานี้ กลุ่มนักวิจัยได้เน้นถึงอันตรายที่คุกคามระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพของเวียดนาม เช่นการทำเหมืองหิน การตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์บางสายพันธุ์

"It's happening so quickly that we can't keep up," said Miller, the Smithsonian researcher.
มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนเราตามไม่ทัน, Miller นักวิจัยของ Smithsonian กล่าว

"Some of the species unique to this region are gone before they're even described."
"บางชนิดที่มีความจำเพาะกับพื้นที่สูญหายไปก่อนที่เราจะได้บรรยายลักษณะซะอีก"

คำศัพท์ข่าว
- belong to = เป็นของ
- biodiversity = ความหลากหลายทางชีวภาพ, มีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลาย
- ecosystem = ระบบนิเวศ
- genus = ตระกูลของพืชและสัตว์, กลุ่มจำพวกของสัตว์และพืช (ใหญ่กว่าสายพันธุ์)
- overlap = ทับซ้อนกัน, ที่คาบเกี่ยวกัน
- rare = หาได้ยาก, เกิดขึ้นได้ยาก
- sample (v) = ทดลอง, สุ่มตัวอย่าง, เอาเป็นตัวอย่าง
- seasoned (adj) = ช่ำชอง, มีประสบการณ์มาก
- sequence = จัดลำดับ, เรียงลำดับ, จัดอนุกรม
- soon (adv) = อีกไม่นาน, ในเร็วๆนี้
- species = สายพันธุ์
- undiscover = ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน, ไม่เคยค้นพบมาก่อนสำนักข่าว : Thisrupt
How US Senator Tammy Duckworth went from hero to villain
แทมมี ดั๊กเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐเปลี่ยนจากฮีโร่เป็นวายร้ายได้อย่างไร

It’s very much in the Thai culture to idolize Thais, or half-Thais, or anything/anyone remotely Thai, who has “made in” in the world.
เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างมากที่จะยกย่องคนไทยหรือลูกครึ่งหรืออะไรก็ได้ ใครก็ได้ที่เป็นไทยอยู่ไกลๆ(ต่างแดน) ที่ "ประสบความสำเร็จ" ในโลกใบนี้

When a Thai “go inter,” the entire country rejoices.
เมื่อคนไทย“ โกอินเตอร์” ทั้งประเทศชื่นชมยินดี

It’s national pride, sometimes to the point of obsession, for Thais or the Thai nation to be recognized on the global stage.
ความภาคภูมิใจของชาติบางครั้งถึงขั้นครอบงำเพื่อให้คนไทยหรือชาติไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก

For example, Tiger Wood’s a Thai hero, not just because he’s the world’s greatest golfer, but because his mother is Thai, and she raised him as a Buddhist.
ตัวอย่างเช่นไทเกอร์วู้ดเป็นฮีโร่ของไทยไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แต่เป็นเพราะแม่ของเขาเป็นคนไทยและเธอจึงเลี้ยงดูเขาในฐานะชาวพุทธ

Another example is General Prayut Chan-o-cha, gushing with pride and joy, when finally he’s allowed onto the world stage, shaking hands with Donald Trump, Emmanuelle Macron, and Theresa May. It’s proof of his legitimacy as prime minister of Thailand.
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พรั่งพรูด้วยความภาคภูมิใจและดีใจเมื่อในที่สุดเขาก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นสู่เวทีโลกจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์เอ็มมานูเอลมาครงและเทเรซ่าเมย์ เป็นการพิสูจน์ความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

It’s a culture of inferiority complex that seeks approval or acceptance of the “inter” community. It’s one of the reasons we pretend to be a democracy, even though we are not.
เป็นวัฒนธรรมของปมด้อยที่แสวงหาความเห็นชอบหรือการยอมรับของชุมชน“ ระหว่างกัน” นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราแสร้งทำเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าเราจะไม่ใช่

Senator Tammy Duckworth, the pride of Thailand
วุฒิสมาชิกแทมมี ดั๊กเวิร์ธ ความภาคภูมิใจของประเทศไทย

Senator Duckworth was born in Thailand to an American father and a Thai mother. Her Thai name is “Ladda.”
วุฒิสมาชิกดั๊กเวิร์ธ เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดาเป็นชาวอเมริกันและมารดาเป็นคนไทย ชื่อภาษาไทยของเธอคือ“ ลัดดา”

On November 6, 2012, she became the first woman with a disability elected to the US Congress and the first Congress member born in Thailand.
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีความพิการ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯและเป็นสมาชิกสภาคองเกรสคนแรกที่เกิดในประเทศไทย

She’s an American war hero who lost both her legs on 12 November 2014. A rocket-propelled grenade hit a UH-60 Black Hawk helicopter she co-piloted during an operation in Iraq.
เธอเป็นวีรบุรุษสงครามชาวอเมริกันที่สูญเสียขาทั้งสองข้างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2014 ระเบิดแสวงเครื่องยิงจรวด UH-60 Black Hawk ที่เธอร่วมขับระหว่างปฏิบัติการในอิรัก

In 2015, she visited Thailand as a congresswoman.
ในปี 2558 เธอมาเยือนประเทศไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา

In 2019, she visited Thailand as a senator at the Chulachomklao Royal Military Academy’s invitation.
ในปี 2562 เธอเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะสมาชิกวุฒิสภาตามคำเชิญของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

She had an audience with Princess Maha Chakri Sirindhorn and also met with General Prayut.
เธอเคยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเข้าพบพลเอกประยุทธ์

Thailand was proud, and so was General Prayut.
ประเทศไทยก็ภาคภูมิใจ พลเอกประยุทธ์ก็เช่นกัน

Half of Thailand is no longer proud
คนไทยครึ่งหนึ่งไม่ภาคภูมิใจอีกต่อไป

Thailand’s former model and actress Janjira Jujang called Senator Duckworth a “double handicap person,” insulting her brain and her amputated legs.
Janjira Jujang อดีตนางแบบและนักแสดงหญิงของไทยเรียกวุฒิสมาชิก Duckworth ว่าเป็น "คนพิการซ้ำซ้อน" ดูถูกสมองและขาด้วนของเธอ

Three Thai senators organized a press conference to discredit Senator Duckworth.
ส. ว. ไทย 3 คนแถลงข่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับวุฒิสมาชิก ดั๊กเวิร์ธ

Pikulkaew Krairiksh, Chairperson of the Foreign Affairs Committee, said that the facts had been twisted, causing social division and damaging nearly 200 years of US-Thai friendship.
พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ กล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับการบิดเบือนทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมและทำลายมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ - ไทยมาเกือบ 200 ปี

Seri Suwanpanont, Chairperson of the Political Development Committee, said that Senator Duckworth only presented one side of the story.
เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองกล่าวว่า ส.ว. ดั๊กเวิร์ธ นำเสนอเรื่องราวเพียงด้านเดียว

Somchai Sawangkarn, Chairperson of Human Rights, Liberties, and Consumer Protection Committee, said that Senator Duckworth shouldn’t listen to only one side of the news.
สมชาย แสวงการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าวุฒิสมาชิก ดั๊กเวิร์ธ ไม่ควรรับฟังข่าวเพียงด้านเดียว

What did Senator Duckworth do?
วุฒิสมาชิก Duckworth ทำอะไร

Last Thursday, Senator Duckworth, along with two other US senators, Bob Menendez and Dick Durban, introduced a draft resolution to reaffirm the US’s “commitment to human rights, democracy, and the rule of law in Thailand.”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกดั๊กเวิร์ธ พร้อมด้วยวุฒิสมาชิกสหรัฐอีก 2 คนบ็อบ เมเนนเดซ และ ดิ๊ก เดอร์บัน ได้เสนอร่างมติเพื่อยืนยัน "ความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมของสหรัฐฯ" ของสหรัฐฯ

The resolution condemned the Thai authorities’ handling of pro-democracy protestors as repressive and violent.
มติดังกล่าวประณามการจัดการของทางการไทยต่อผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตย ว่าเป็นการปราบปรามและใช้ความรุนแรง

To Thai nationalists and royalists, Senator Duckworth dares to question Thailand; she dares to take the pro-democracy protestors’ side.
วุฒิสมาชิกดั๊กเวิร์ ธ กล้าตั้งคำถามต่อประเทศไทย เธอกล้าที่จะเข้าข้างผู้ประท้วงประชาธิปไตย

Janjira’s despicable insult of Senator’s Duckworth has been met with widespread criticisms if you only read the headlines of the liberal media.
การดูหมิ่นวุฒิสมาชิก ดั๊กเวิร์ธ อย่างน่ารังเกียจของ จันจิรา ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หากคุณอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวของสื่อเสรีนิยม
If you go through the comments and checkout conservative platforms, you will see that they support Janjira’s stance despite the insult.
หากคุณผ่านไปเจอความคิดเห็นและพิจารณาดูแพลตฟอร์มของอนุรักษ์นิยมคุณจะเห็นว่าพวกเขาสนับสนุนจุดยืนของ จันจิรา แม้จะเป็นการดูหมิ่นก็ตาม

Meanwhile, the military junta selected senators are doing what they have always done, pretend that Thailand is a democracy.
ในขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลทหารกำลังทำในสิ่งที่พวกเขาทำมาตลอดแสร้งทำเป็นว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย

They urge Senator Duckworth to receive news from the most reliable sources: The Thai Senate.The Thai Foreign Ministry. The Thai consulate.
พวกเขาเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกดั๊กเวิร์ ธ รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุด: วุฒิสภาไทย, กระทรวงการต่างประเทศของไทย, สถานกงสุลไทย

In other words, news approved by General Prayut.
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ, ข่าวที่เห็นผ่านการอนุมัติโดยพลเอกประยุทธ์

In the end, the issue is simple. We love Thais who “go inter.”
ในท้ายที่สุดปัญหาก็ง่าย เรารักคนไทยที่“ โกอินเตอร์”

But we don’t like them coming back and speaking about democracy and human rights.
แต่เราไม่ชอบให้พวกเขากลับมาพูดเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

คำศัพท์ข่าว
- checkout = เช็คดู, พิจารณา
- condemn = ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- conservative = คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ( คนหัวโบราณ ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่หรือกะทันหัน)
- criticism = การวิจารณ์, แสดงความเห็นในเชิงตำหนิ
- democracy = ประชาธิปไตย
- gush = พุ่ง, ไหลออก, พรั่งพรู
- liberal = มีแนวคิดเสรีนิยม, รักประชาธิปไตย, ใจกว้าง, เป็นอิสระ
- liberal media = สื่อเสรีนิยม
- made in = ยอดเยี่ยม, ประสบความสำเร็จ
- platform = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง โปรแกรมบนโซเชียล)
- pretend = เสแสร้ง, แกล้งทำว่าเป็นจริง
- pride = ความภูมิใจ
- reliable source = แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
- resolution = มติ, การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
- twist = ตีเกลียว, บิดเบือนข้อมูล
- villain = ตัวร้าย
- widespread = แพร่หลาย, กว้างขวางสำนักข่าว : Bloomberg
Thai Demonstrators Plan Protest Against Royal Defamation Law
ผู้ประท้วงไทยวางแผนประท้วงต่อต้านกฎหมายหมิ่นประมาท

Thailand’s pro-democracy groups will hold a gathering this week to press for the abolition of a law that penalizes insulting and criticizing the nation’s top royals, after authorities invoked the act against protest leaders who are demanding monarchy reform.
กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยของประเทศไทยจะจัดงานชุมนุมในสัปดาห์นี้ เพื่อกดดันให้ยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษการดูหมิ่นและวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ชั้นนำของประเทศ, หลังจากเจ้าหน้าที่อ้างกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้นำการประท้วงที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The protesters, who have been rallying regularly in capital Bangkok and other cities since mid-July will hold “an important event” on Dec. 10, the United Front of Thammasat and Demonstration said on Twitter.
ผู้ประท้วงซึ่งชุมนุมกันเป็นประจำในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและเมืองอื่น ๆ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมจะจัด“ งานสำคัญ” ในวันที่ 10 ธันวาคมหน้าสหธรรมศาสตร์และการชุมนุมกล่าวทางทวิตเตอร์

The day also marks Thailand’s Constitution Day and International Human Rights Day.
วันนี้ยังเป็นวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและวันสิทธิมนุษยชนสากล

คำศัพท์ข่าว
- abolition = การยกเลิก
- abolition = การยกเลิก, การเลิกล้ม, การล้มล้าง
- authorities (authority) = เจ้าหน้าที่
- demand = เรียกร้อง
- gather = รวมตัว
- hold = จัดงาน, จัดชุมนุม
- invoke ประกาศใช้กฎหมาย, อ้างกฎหมาย
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- press = กดดัน
- pro-democracy (adj) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- rally = รวมตัว, ชุมนุม
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น
- United Front of Thammasat and Demonstration = แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น