โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Mashable
Thailand is opening its borders to everyone regardless of their country's COVID situation
ประเทศไทยกำลังเปิดพรมแดนให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ COVID ของประเทศนั้น ๆ

Thailand has announced that it will be opening its borders to just about all foreign tourists, regardless of the COVID-19 situation in their country of origin.
ประเทศไทยได้ประกาศว่าจะเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศต้นทาง

The country's tourism sector has taken a massive nose dive as a result of border restrictions brought on by the COVID-19 pandemic.
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศได้ดำดิ่งลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านพรมแดนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

Under the more relaxed travel regulations, foreign tourists can visit Thailand under its Special Tourist Visa (STV).
ภายใต้กฎระเบียบการเดินทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถมาประเทศไทยได้ภายใต้วีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ (STV)

People from all over the world are eligible for the STV, even if their country doesn't exactly have full control over their respective COVID-19 situation.
ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ STV แม้ว่าประเทศของพวกเขาแต่ละคนจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19ได้เลย

The STV was launched in late October 2020, and Thai authorities had hoped that the influx of foreign tourists would help boost local tourism.
STV เปิดตัวในปลายเดือนตุลาคม 2020 และทางการไทยหวังว่าการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

But the turnout was disappointingly-low.
แต่ผลประกอบการต่ำอย่างน่าผิดหวัง

Back then, only people from low-risk COVID-19 countries were allowed to enter Thailand under the STV.
ในตอนนั้นมีเพียงผู้คนจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ COVID-19 เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยภายใต้ STV

“It is lower than our expectation. About 825 tourists from 29 countries visited the kingdom.
“ ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ นักท่องเที่ยวประมาณ 825 คนจาก 29 ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

Only six yachts docked in Thailand,“ said Deputy Government Spokesperson Ratchada Thanadirek.
มีเรือยอร์ชเพียง 6 ลำเท่านั้นที่จอดเทียบท่าในประเทศไทย” รัชดา ธ นาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลกล่าว

Despite the more open tourism policy, foreign travelers will still have to undergo a mandatory 14-day quarantine upon arrival in Thailand.
แม้จะมีนโยบายการท่องเที่ยวที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต้องได้รับการกักกัน 14 วันเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- disappointingly-low = ตกต่ำอย่างน่าผิดหวัง
- exactly = อย่างแน่นอน, อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ
- influx = การไหลบ่า, การหลั่งไหล
- low-risk (adj) = ความเสี่ยงต่ำ
- mandatory = เกี่ยวกับคำสั่ง, เกี่ยวกับข้อบังคับ
- regardless of = โดยไม่คำนึงถึง
- respective = เกี่ยวกับแต่ละบุคคล, แต่ละสิ่ง,โดยลำดับ
- undergo = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)
- upon (prepo) = เมื่อ, ในขณะ
- upon arrival = เมื่อถึงแล้ว, เมื่อมาถึง
- yacht = เรือยอร์ช, เรือสำราญสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai protesters say royal insult law must go
ผู้ประท้วงชาวไทยกล่าวว่ากฎหมายดูหมิ่นราชวงศ์ต้องออกไป(ยกเลิก)

BANGKOK (Reuters) - Thai protesters called on Thursday for the abolition of the lese majeste law which bans criticism of the monarchy and has been used recently against the leaders of months of protests demanding royal reforms and the removal of the government.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องเมื่อวันพฤหัสบดี ให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และเมื่อเร็วๆนี้ได้นำมาใช้กับผู้นำของการประท้วงที่มีมาหลายเดือนซึ่งเรียกร้องการปฏิรูปราชวงศ์ และการถอดถอนรัฐบาล

Section 112 of the Thai criminal code sets jail terms of three to 15 years for anyone convicted of defaming, insulting or threatening King Maha Vajiralongkorn and his closest family.
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของไทยกำหนดโทษจำคุก 3 ถึง 15 ปีสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือข่มขู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ และครอบครัวคนใกล้ชิด

“If our country were truly democratic, we would be able to talk about monarchy reforms or criticise the institution,” Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, one of the protest leaders, said at a public event focused on the lese majeste law.
“ถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะสามารถพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้” ภาณุสยา“ รุ่ง” สิทธิจิรวัฒนกุล หนึ่งในแกนนำการประท้วงกล่าวในงานสาธารณะที่เน้นเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

“Many wouldn’t have to seek asylum, be jailed, flee for their lives, or die just because they talked about the monarchy...No one should have to face this just by talking about other human beings who fancy themselves as gods.”
“ หลายคนไม่จำเป็นต้องขอลี้ภัยถูกจำคุกหนีไปตลอดชีวิตหรือตายเพียงเพราะพวกเขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ ... ”

The Palace did not comment and has not done so since the start of the protests.
พระราชวังไม่ได้แสดงความคิดเห็น และไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวนับตั้งแต่เริ่มการประท้วง

The government did not respond immediately to a request for comment.
รัฐบาลไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

Panusaya said she and 24 others had now been summoned to acknowledge lese majeste charges over comments made at protests since July.
ภาณุสยากล่าวว่า ตอนนี้เธอและอีก 24 คนถูกเรียกตัวมารับทราบข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากการแสดงความคิดเห็นในการประท้วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

Over 1,000 protesters against the lese majeste law gathered on Thursday at a venue commemorating a Thai student-led uprising in 1973 that helped end a military government at the time.
ผู้ประท้วงต่อต้านกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกว่า 1,000 คนรวมตัวกันในวันพฤหัสบดีที่สถานที่เพื่อรำลึกถึงการลุกฮือของนักศึกษาไทยในปี 2516 ที่ช่วยยุติรัฐบาลทหารในเวลานั้น

Before the recent charges, the law had not been used since 2018. Prime Minister Prayuth Chan-ocha had said this was at the request of the king.
ก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาล่าสุดกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ได้กล่าวว่าเป็นไปตามคำร้องขอของกษัตริย์

Protesters also seek the removal of Prayuth, a former junta leader.
ผู้ประท้วงยังขอให้ปลดประยุทธอดีตผู้นำรัฐบาลทหาร

A hashtag that translates as #Abolish112 was trending on Thai-langauge Twitter on Thursday.
แฮชแท็กที่แปลว่า # Abolish112 ได้รับความนิยมใน Twitter ภาษาไทยเมื่อวันพฤหัสบดี

The protests have become the biggest challenge to the monarchy in decades, breaking taboos with open criticiscm of an institution that the constitution says must be revered.
การประท้วงกลายเป็นการท้าทายสถาบันกษัตริย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ, โดยทำลายข้อห้ามด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่างเปิดเผยที่รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องได้รับการเคารพ

Protesters want the king to be made clearly accountable under the constitution.
ผู้ประท้วงต้องการให้กษัตริย์รับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้รัฐธรรมนูญ

They also seek to reverse changes that gave him control of the royal fortune and some army units.
พวกเขายังพยายามที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กษัตย์สามารถควบคุมสมบัติของราชวงศ์และหน่วยทหารบางหน่วยได้


คำศัพท์ข่าว
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, รับผิดขอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, สามารถอธิบายได้
- acknowledge = รับทราบ
- clearly (adb) = โปร่งใส, อย่างชัดเจน
- commemorate = การระลึกถึง
- decades = หลายสิบปี
- fortune = เงินมากมาย, ทรัพย์สมบัติมหาศาล
- immediately (adv) = ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, ราชวงศ์, สถาบันพระมาหากษัตริย์


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น