โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Dailymail
Bhutan parliament decriminalizes homosexuality, to delight of activists
รัฐสภาภูฐานให้การรักร่วมเพศไม่เป็นสิ่งผิดกฏหมาย , ความน่ายินดีของนักเคลื่อนไหว


Kathmandu, NepalA joint sitting of both houses of Bhutan's parliament approved a bill on Thursday to legalize gay sex, making the tiny Himalayan kingdom the latest Asian nation to take steps towards easing restrictions on same-sex relationships.
เมืองกาฐมาณฑุ,ประเทศเนปาล ในการประชุมร่วมกันของสองสภา มีมติยอมรับให้เกย์เป็นเพศได้ตามกฏหมายตามญัตติข้อเสนอเมื่อวันพฤหัสบดี, ทำให้อาณาจักรหิมาลายันเป็นชาติล่าสุดที่ก้าวสู่การคลายล๊อคให้มีความสัมพันธ์ในเพศเดียวกันได้

Sections 213 and 214 of the penal code had criminalized "unnatural sex," widely interpreted as homosexuality.
มาตรา 213 และ มาตรา 214 แห่งประมวลกฏหมายอาญา ได้กำหนดให้เพศที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเข้าใจในวงกว้างว่าหมายถึงรักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดกฏหมาย

Lawmaker Ugyen Wangdi, the vice chairperson of a joint panel considering the changes, said 63 of the total 69 members of both houses of parliament had voted in favor of amending the code to scrap the provision. Six members were absent.
ผู้ร่างกฏหมาย Ugyen Wangdi, รองประธานของสภาร่วม คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง ,กล่าวว่าสมาขิก 63 คนจากทั้งหมด69 คนของทั้งสองสภาได้โหวดให้มีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อยกเลิกบทบัญญัตินี้ สมาชิกอีกหกคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม

"Homosexuality will not be considered as unnatural sex now," Wangdi told Reuters by phone from the Bhutanese capital of Thimphu, without giving details.
"การรักเพศเดียวกัน จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการผิดเพศอีกตั้งแต่ตอนนี้" , Wangdi บอกกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์จาก Thimphu เมืองหลวงของภูฐานโดยไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด

The changes still need to be approved by the King of Bhutan to become a law.
การเปลี่ยนแปลงนี้ยังต้องรอความเห็นชอบจากกษัตริย์เพื่อจะออกเป็นกฏหมาย

Rights activist Tashi Tsheten said he was "thrilled and really happy" over the parliamentary move, calling it a "victory" for the LGBT+ community.
Tashi Tsheten นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์กล่าวว่าเขา " ตื่นเต้นและมีความสุขอย่างมาก" จากการเคลื่อนไหวของสภาในครั้งนี้ และเรียกมันว่า"ชัยชนะ" สำหรับชาว LGBT+

"I believe everyone who has stood up for the LGBT+ community in Bhutan is going to celebrate today as this is our victory."
"ฉันเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ข้างชาว LGBT+ ในภูฐานจะมีการฉลองกันในวันนี้ เพราะนี่เป็นชัยชนะของพวกเรา

The move by the majority-Buddhist nation of 800,000 people comes after other Asian countries relaxed restrictions on the rights of the LGBT+ people.
การขยับของชาติที่มีพลเมือง 800,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ เกิดขึ้นหลังจากประเทศอื่นๆในอาเซียนได้ปลดล๊อคเรื่องสิทธิของกลุ่ม LGBT+

Neighboring India removed a centuries-old colonial prohibition on gay sex in 2018, triggering celebration across the country.
อินเดีย ประเทศเพื่อนบ้านได้ยกเลิกข้อห้ามเก่าแก่ยาวนานหลายสิบปีของสังคมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของชาวเกย์ในปี 2018 ทำให้มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ

In Nepal, authorities will count LGBT+ people for the first time in the national census next year to help sexual minorities gain better access to education and health schemes.
ในเนปาล ทางการจะทำการนับประชากร LGBT+ เป็นครั้งแรกในการสำรวจสำมะโนประชากรปีหน้า เพื่อช่วยให้เพศชนกลุ่มน้อยนี้ได้รับการเข้าถึงการศึกษาและโครงการด้านสุขภาพ

Bhutan is famous for its "gross national happiness" index as an alternative to gross domestic product to indicate real economic progress or development.
ภูฐาน มีชื่อเสียงในเรื่องค่าดัชนี" ความสุขมวลรวมประชาชาติ" ของประเทศ ซึ่งมีความสลับกันกับค่าดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าหรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
คำศัพท์ข่าว
- amend = การแก้ไขกฎหมาย
- bill = ร่างกฎหมาย
- celebrate = เฉลิมฉลอง
- decriminalizes = ยุติสิ่งผิดกฏหมาย, ยกเลิกสิ่งผิดกฏหมาย
- delight = ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความสุขใจ
- gross = ทั้งหมด, ยอดรวม
- homosexuality = คนที่รักร่วมเพศ, รักร่วมเพศ
- indicate = ชี้ทาง, บอกทาง, ชี้ให้เห็น, บ่งชี้
- interpret = แปล, ตีความ
- majority-Buddhist (adj) = ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ
- national census = สำมะโนประชากร
- parliament (n) = รัฐสภา
- parliamentary (adj) = เกี่ยวกับรัฐสภา
- prohibition = การห้าม, ข้อห้าม
- scheme = ระบบ, ระเบียบ, แผนการ, โครงการสำนักข่าว : Dailymail
And now for the swimsuit section: Moment dozens of Miss Thailand contestants plunge into a filthy pond after bridge gives way during photo shoot
และตอนนี้ในส่วนของชุดว่ายน้ำ: จังหวะเวลาที่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยหลายสิบคนตกลงไปในบ่อที่สกปรกหลังจากสะพานทางเดินพังระหว่างการถ่ายภาพ

Hopefuls were posing on a bridge in Chiang Mai when it collapsed on Monday
สาวงามผู้มีความหวังกำลังโพสท่าบนสะพานในเชียงใหม่ตอนที่มันทรุดตัวลงเมื่อวันจันทร์

Footage shows the 30 beauty queens dropping a short distance into a pond
ภาพของนางงาม 30 คนกำลังตกลงไปในสระน้ำจากระยะสั้นๆ (ไม่สูงนัก)

The fall happened on the second day of the annual Miss Thailand competition
เหตุการณ์การตกน้ำเกิดขึ้นในวันที่สองของการแข่งขันประกวดนางสาวไทยประจำปี

The owner of the restaurant where the bridge is has donated money to cover the treatment costs of the women with minor injuries
เจ้าของร้านอาหารที่มีสะพานได้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาของผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

A group of Thai beauty queens made a splash at a photo shoot in Chiang Mai after the bridge they were posing on gave way.
กลุ่มของนางงามไทยตกลงในน้ำขณะถ่ายภาพที่เชียงใหม่ หลังจากสะพานที่กำลังยืนตั้งท่าถ่ายภาพพังลง

The fall sent 30 hopefuls for the Miss Thailand title plunging into a filthy pond on Monday.
การตกทำให้ผู้มีความหวังสำหรับตำแหน่งนางสาวไทย 30 คน ดิ่งลงในสระน้ำที่ไม่สะอาดเมื่อวันจันทร์

The moment was caught on film, showing the women in matching outfits, sun hats and face shields smiling and waving before the bridge collapsed, prompting screams.
ช่วงจังหวะนั้นถูกถ่ายภาพไว้ได้, เห็นภาพผู้หญิงในชุดแต่งกายที่เข้ากัน หมวกกันแดด และหน้ากากปิดหน้า กำลังยิ้มและโบกมือก่อนที่สะพานจะพังลงพร้อมกับเสียงกรีดร้อง

Seconds before the splash, the group had been posing on a suspension bridge made from ropes connected to a steel walkway as part of the second day of the Miss Thailand competition in Chiang Mai.
วินาทีก่อนตกน้ำ กลุ่มนางงามกำลังโพสท่าบนสะพานแขวนที่ทำจากเชือกที่เชื่อมกับทางเดินเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันที่สองของการประกวดนางสาวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

The structure could not hold their weight and it snapped, sending the women crashing into the water below.
โครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้และมันก็หัก ส่งสาวๆตกลงไปในน้ำด้านล่าง

Three of the contestants were injured in the fall.
ผู้เข้าแข่งขันสามคนได้รับบาดเจ็บจากการตก

One suffered cuts and bruises on her forehead while two others sustained minor scrapes.
มีคนหนึ่งได้รับบาดแผลและรอยฟกช้ำที่หน้าผากขณะที่อีกสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

They were all reportedly taken to hospital for a checkup and have been discharged.
มีรายงานว่าพวกเขาทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจร่างกายและได้ออกมาแล้ว

The fall happened at a cafe the contestants were visiting.
การตกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟที่ผู้เข้าแข่งขันไปเยี่ยมชม

Worapot Chatkanjana, the embarrassed owner of the establishment, promised to cover the cost of the injured women's treatment.
วรพจน์ ชาติกาญจนา, เจ้าของสถานประกอบการหน้าเจื่อน, สัญญาว่าจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสาวๆที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด

The 43-year-old donated 500,000 Baht (£12,500) to cover their bills and offered to pay for the other contestants to have their clothes cleaned professionally.
เจ้าของวัย43 ปีบริจาคเงิน 500,000 บาท (12,500 ปอนด์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และเสนอที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ได้รับการทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างมืออาชีพ

'I don't know why the bridge broke. It is strong, but it just could not handle the weight of the women.
'ผมไม่รู้ว่าทำไมสะพานถึงพัง มันแข็งแรง แต่ก็ไม่สามารถรับน้ำหนักของสาวๆได้

In the future, we will make improvements to the bridge to be even stronger,' he said.
ในอนาคตเราจะทำการปรับปรุงสะพานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 'เขากล่าว

After the collapse, the remaining 27 Miss Thailand hopefuls continued the event, with three of their rivals missing.
หลังจากเหตุสะพานพัง มีผู้หวังชิงตำแหน่งนางสาวไทยที่เหลือ 27 คนปฏิบัติงานต่อไป โดยคู่แข่ง 3 คนหายไป

They will rejoin tomorrow.
พวกเขาจะกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

Dr Adisorn Suddee, Director of the Miss Thailand 2020, called the collapse 'unexpected'.
ดร. อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการมิสไทยแลนด์ 2020 เรียกเหตุการณ์สะพานพังเป็นสิ่ง 'ไม่คาดคิด'

He added that the competition, which is usually held in the capital, Bangkok, was moved to Chiang Mai this year for safety and security.
เขาเสริมว่าการประกวดซึ่งมักจะจัดขึ้นในเมืองหลวงกรุงเทพฯ ถูกย้ายไปเชียงใหม่ในปีนี้เพื่อความปลอดภัย

Beauty pageants are a booming industry in Thailand, with events held regionally and nationally throughout the year.
การประกวดความงามเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูในประเทศไทย โดยมีการจัดงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศตลอดทั้งปี

Women can win the equivalent of hundreds of thousands of dollars in cash and prizes - as well as lucrative modelling and sponsorship agreements.
สาวงามจะได้รับเงินสดและของรางวัล มูลค่าเทียบเท่าหลายแสนดอลลาร์ - รวมทั้งข้อตกลงการเดินแบบที่มีรายได้งาม และสปอนเซอร์จากการโฆษณา

คำศัพท์ข่าว
- as well as = เช่นเดียวกับ, รวมทั้ง
- booming = เฟื่องฟู, รุ่งเรือง
- cash = เงินสด
- collapse = ทรุดลง, พังครืน
- competition = การแข่งขัน, การประกวด
- contestant (n) = ผู้แข่งขัน
- embarrassed = หน้าเจื่อน, หน้าแตก, อับอาย
- establishment = สถานประกอบการ
- event = งาน, งานสังคม, งานที่จัด
- equivalent = เท่าเทียมกันกับ
- fall = ล้ม, หล่น, ตก, ร่วง
- filthy = สกปรก, โสโครก
- hopeful = ผู้มีความหวัง, ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
- improvement = ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- lucrative = รายได้ดี
- modelling = การเดินแบบ
- outfit = เครื่องแต่งกาย
- owner of the establishment = เจ้าของสถานประกอบการ
- pageant = การแห่แหน, การแสดงกลางแจ้ง, ประกวดนางงาม
- prize = รางวัล
- rival = คู่แข่ง, คู่ต่อสู้
- short distance = ระยะใกล้ๆ, ไม่สูงนัก
- splash = แตกซ่าน, กระจาย, น้ำกระจาย (made a splash ทำน้ำกระจาย คือตกน้ำ)
- sponsorship = ผู้อุปถัมภ์, สปอนเซอร์, ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
- throughout = โดยตลอด, ตลอดจน, ทุก
- unexpected = นึกไม่ถึง, คาดไม่ถึง
- usually (adv) = โดยปกติ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น