โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 22, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-January-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
309 new Covid-19 cases reported, most found in Samut Sakhon
พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 309 รายส่วนมากพบในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Friday reported 309 new cases over the past 24 hours, including 12 people who flew in from abroad.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) เมื่อวันศุกร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 309 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, รวมถึง 12รายที่บินมาจากต่างประเทศ

According to Worldometer, as of midnight on Thursday, the number of confirmed cases globally had risen to 98 million (up by 664,932), 70.47 million have recovered, 25.52 million are active cases (111,345 in severe condition) and 2.1 million have died (up by 16,578).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer , ณ เที่ยงคืนของวันพฤหัสบดี, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 98 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 664,932 ราย), 70.47 ล้านรายได้รับการรักษาหาย, 25.52 ล้านรายกำลังรักษาตัว (111,345 ราย เป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤติ) และ 2.1 ล้านรายเสียชีวิต (จำนวนเพิ่มขึ้นถึง 16,578 ราย)

Thailand ranks 128th on the global list of most cases.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดทั่วโลก

The US tops the list with 25.19 million, followed by India 10.63 million, Brazil 8.69 million, Russia 3.66 million and the United Kingdom 3.54 million.
สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วย 25.19 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 10.63 ล้านราย, บราซิล 8.69 ล้านรายม รัสเซีย 3.66 ล้านราย, และสหราชอาณาจักร 3.54 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- globally = ทั่่วโลก
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น (ในข่าวหมายถึง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น)
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, อยู่ในสภาพอาการรุนแรง
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- worldwide = ทั่่วโลกสำนักข่าว : Bangkok Post
309 new Covid-19 cases
ผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 309 ราย

The government on Friday reported 309 new Covid-19 cases – 297 local infections and 12 imported - raising the total to 13,104.
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 309 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 297 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 12 ราย ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 13,104 ราย

Global Covid-19 cases rose by 664,932 to 98.09 million.
ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 664,932 รายเป็น 98.09 ล้านราย

The worldwide death toll was up 16,578 to 2.10 million.
ผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 16,578 รวม 2.10 ล้านราย

The United States had the most cases at 25.17 million, up 172,625.
สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุด 25.17 ล้านคน เพิ่มขึ้น 172,625 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น (ในข่าวหมายถึง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น)
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- worldwide = ทั่่วโลกสำนักข่าว : รอยเตอร์
BANGKOK (Reuters) - Thailand's Food and Drug Administration (FDA) has granted emergency use approval for the COVID-19 vaccine of AstraZeneca Plc, three health ministry sources said on Thursday.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) ได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในกรณีฉุกเฉินของบริษัทแอสตร้าเซเนก้า จำกัด (มหาชน), แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
Thailand is set to import 200,000 doses of the AstraZeneca vaccine with the first 50,000 doses expected to arrive next month, Health Minister Anutin Charnvirakul said on Wednesday.
ประเทศไทยมีกำหนดจะนำเข้าวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซเนก้าจำนวน 200,000 โดส โดย 50,000 โดสแรกคาดว่าจะมาถึงในเดือนหน้านายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อวันพุธ

The three senior ministry sources, who requested anonymity because they were not authorised to speak to media, said the regulator had approved the AstraZeneca vaccine on Wednesday, applicable for a period of one year.
แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงทั้งสาม ซึ่งขอไม่เปิดเผยตัวเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลได้อนุมัติวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซเนก้า เมื่อวันพุธซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

One of the sources said approval applied only to doses manufactured overseas.
หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่า การอนุมัติใช้กับวัคซีนที่ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น

Thailand has signed a deal with AstraZeneca to produce 26 million doses of its vaccine locally through the firm Siam Bioscience.
ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อผลิตวัคซีน 26 ล้านโดสในประเทศผ่านบริษัทบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์

Thailand's FDA has so far received registration requests for vaccines from AstraZeneca and China's Sinovac Biotech.
องค์การอาหารและยาของประเทศไทยได้รับคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซเนก้า และบริษัทซิโนแวค ไบโอเทคของจีนแล้ว

It hopes to secure 63 million doses altogether and has so far ordered 2 million doses of that made by China's Sinovac Biotech.
กระทรวงหวังว่าจะซื้อวัคซีนทั้งหมด 63 ล้านโดส และจนถึงขณะนี้ได้สั่งซื้อมาแล้ว 2 ล้านโดสซึ่งผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทคของจีน

คำศัพท์ข่าว
- anonymity = การไม่ระบุชื่อ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- applicable (adj) = เหมาะสม, ใช้ประโยชน์ได้, ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้
- authorise (v) = ให้สิทธิ, ให้อำนาจ, มอบอำนาจ, อนุญาต
- dose (โด๊ซ) = ปริมาณยาต่อครั้ง/ ชุด/ หน่วย
- manufacture (v) = ผลิต
- set to = กำหนด, ตั้งค่า, จัดเตรียม
- source = แหล่ง, แหล่งที่มา, ต้นทาง, ต้นตอ

- AstraZeneca plc (แอสตร้าเซนเนก้า) = บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ผู้ผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ-สวีเดน
- FDA (Food Drug administration) = องค์การอาหารและยา
- Sinovac Biotech = บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีน
- Siam Bioscience = บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
China says it is a 'victim' after Twitter locks embassy account
จีนกล่าวว่า เป็น'เหยื่อ' หลังจากทวิตเตอร์ล๊อคบัญชีสถานเอกอัครราชทูต

Hong Kong (CNN Business) - China says that it is a "victim" of misinformation after Twitter restricted the account of the Chinese embassy in the United States.
ฮ่องกง (CNN Business) จีนกล่าวว่าได้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่เป็นเท็จ หลังจากทวิตเตอร์จำกัดการเข้าถึงบัญชีของสถานทูตจีนในสหรัฐฯ

The retort comes after Twitter temporarily locked the account of the Chinese embassy over a tweet it posted defending Beijing's treatment of Uyghurs.
การตอบโต้เกิดขึ้นหลังจากทวิตเตอร์ปิดบัญชีของสถานทูตจีนเป็นการชั่วคราว จากการลงข้อความแก้ต่างเรื่องการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์

The post, which was made earlier this month, claimed that Uyghur women in Xinjiang were no longer "baby-making machines."
ข้อความซึ่งลงเมื่อต้นเดือนนี้ อ้างว่าหญิงชาวอุยกูร์ในซินเจียงไม่สามารถ"ให้กำเนิดทารกได้อีกต่อไป"

"In the process of eradicating extremism, the minds of [Uyghur] women in Xinjiang were emancipated and gender equality and reproductive health were promoted," the tweet read, citing a report from state-run newspaper China Daily.
" ในกระบวนการกำจัดพวกนิยมหัวรุนแรงให้หมดสิ้นไป, ความคิดของหญิงอุยกูร์ในซินเจียงได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระและได้ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสุขภาพเพื่อการสืบเผ่าพันธ์ุ", อ่านได้ในทวิต, อ้างจากรายงานในหนังพิมพ์รายวันของรัฐจีน

At a regular briefing in Beijing on Thursday, a Chinese Foreign Ministry spokesperson defended the embassy's actions.
ที่การกล่าวสรุปตามปกติเมื่อวันพฤหัสบดี, โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนแก้ต่างให้กับการแสดงท่าทีของสถานทูต

"China is ... a major victim. There are many false and ugly [pieces of] information about China on Xinjiang-related issues.
"จีนตกเป็นเหยื่อชิ้นใหญ่ มันมีความผิดพลาดและข้อมูลที่น่าเกลียดเกี่ยวกับจีนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง

Of course, the Chinese Embassy in the US has responsibilities and obligations to clarify the facts and explain the truth," Hua Chunying argued, hitting back at Twitter's "restrictive measures."
แน่นอนสถานทูตของจีนในอเมริกามีความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและอธิบายความจริง", Hua Chunying โต้แย้ง, ตอกกลับมาตราการเข้มงวดของทวิตเตอร์

"We hope Twitter can uphold the principle of objectivity and impartiality, not to show double standards on this issue, but to strengthen screening, and identify what is false information, what are rumors and lies, and what is fact and truth."
"เราหวังว่าทวิตเตอร์จะส่งเสริมหลักการแห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นกลาง, ไม่แสดงถึงความสองมาตรฐานในเรื่องนี้ แต่คัดกรองให้เข้มแข็งขึ้น และแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อะไรที่เป็นข่าวลือและเท็จ และอะไรเป็นข้อเท็จจริงและความจริง

The United States has officially determined that China is committing genocide and crimes against humanity against Uyghur Muslims and ethnic and religious minority groups who live in Xinjiang.
สหรัฐเมริกาได้ลงความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจีนได้กระทำการล้างเผ่าพันธ์ุและก่ออาชญากรรมต่อความเป็นมนุษย์ของชาวมุสลิมอุยกูร์ และชาติพันธ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่อาศัยอยู่ในซินเจียง

A Twitter spokesperson said that the tweet had violated the company's content policy, which prohibits "the dehumanization of a group of people based on their religion, caste, age, disability, serious disease, national origin, race, or ethnicity."
โฆษกทวิตเตอร์กล่าวว่า ข้อความทวีตนั้นละเมิดนโยบายด้านเนื้อหาของบริษัทซึ่งห้าม "การลดทอนความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนอันเนื่องมาจากศาสนา, วรรณะ, อายุ, ความพิการ, โรคร้ายแรง, ชาติกำเนิด, เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์

The tweet is now "no longer available" on the platform.
ในขณะนี้ทวีตนั้น "ไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว" ในแพลตฟอร์ม

คำศัพท์ข่าว
- cite = อ้างถึง, กล่าวอ้าง, ออกหมายเรียก
- clarify = ชี้แจง ทำให้ชัดเจน
- emancipate = ปลดปล่อย ให้อิสระ
- eradicating = การกำจัดให้หมดไป/สิ้นซาก
- extremism = หัวรุนแรง นิยมความรุนแรง
- humanity = คนทั่วไป, มนุษย์โลก
- impartiality ยุติธรรม เป็นกลาง
- no longer = ไม่มีอีกต่อไป (เป็นเรื่องจริงในอดีต ต่อนี้จะไม่มีอีกต่อไป)
- objectivity = ความเที่ยงธรรม
- obligations = ภาระหน้าที่
- predominantly = ส่วนใหญ่
- residing = การอาศัยอยู่
- responsibilities = ความรับผิดชอบ
- restricted = ถูกจำกัด
- retort = ตอบโต้, ตอกกลับ
- screening = การคัดกรอง
- spokesperson = โฆษก
- strengthen = ทำให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มพลังขึ้น
- uphold = ส่งเสริม สนับสนุน เห็นชอบ
- violate = ละเมิด


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment