โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
This man sold his car to help India's Covid patients breathe
ชายคนนี้ขายรถเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโควิดของอินเดียหายใจได้

(CNN)Breathless and fighting for her life, Reshma Aub Shaikh lay for 13 hours in the back of an auto-rickshaw as her family drove around Mumbai's suburbs in search of medical care.
(CNN) หายใจไม่ออกและกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอ Reshma Aub Shaikh นอนอยู่ด้านหลังรถตุ๊กๆสามล้อเป็นเวลา 13 ชั่วโมงขณะที่ครอบครัวของเธอขับรถไปรอบ ๆ ชานเมืองมุมไบเพื่อหาการรักษาพยาบาล

Covid-positive and suffering abnormally low oxygen levels in her blood, the 37-year-old was turned away from every hospital she visited, due to a lack of beds and oxygen supplies.
การติดเชื้อโควิดและได้รับความทุกข์ทรมานจากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำอย่างผิดปกติ หญิงวัย 37 ปีถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลทุกแห่งที่เธอไปเนื่องจากไม่มีเตียงและออกซิเจนให้

Her husband's cousin, Mehmood Khan, turned to the internet for help.
ลูกพี่ลูกน้องของสามีเธอ Mehmood Khan หันไปหาอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือ

That's where he found Shahnawaz Shaikh -- known as "the oxygen man."
นั่นเป็นที่ที่เขาพบ Shahnawaz Shaikh ที่รู้จักกันในชื่อ "มนุษย์ออกซิเจน"

Khan reached out and within an hour, a free oxygen cylinder was delivered by a volunteer to the home of Reshma Aub Shaikh, who is not related to Shahnawaz Shaikh. "It saved her life," Khan said.
Khan ติดต่อไป และภายในหนึ่งชั่วโมงถังออกซิเจนฟรีก็ถูกส่งโดยอาสาสมัครไปยังบ้านของ Reshma Aub Shaikh ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Shahnawaz Shaikh “มันช่วยชีวิตเธอไว้” Khanกล่าว

Shaikh, 32, grew up in a Mumbai slum and owned a small successful construction company before the pandemic.
Shaikh อายุ 32 ปีเติบโตในสลัมเมืองมุมไบ และเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จก่อนการระบาดใหญ่

But the months-long lockdown imposed in March last year forced him to shut his business as "the situation went from bad to worse in Mumbai," one of India's worst-hit cities by Covid-19.
แต่การล๊อคดาวน์นานหลายเดือน จนในเดือนมีนาคมปีที่แล้วทำให้เขาต้องปิดกิจการ เนื่องจาก "สถานการณ์เลวร้ายลงในเมืองมุมไบ" หนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุดจากCovid-1ของอินเดีย

The financial center is the capital of Maharashtra state, which as of Tuesday, had reported more than 5.1 million Covid-19 infections and over 75,000 virus-related deaths.
ศูนย์การเงินแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ซึ่งวันอังคารมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า 5.1 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสมากกว่า 75,000 ราย

Among the dead is Shaikh's best friend's sister, who was six months pregnant.
ในบรรดาผู้เสียชีวิตคือน้องสาวของเพื่อนรักของ Shaikh ซึ่งตั้งครรภ์ได้หกเดือน

In May last year, he saw her die at the gates of an overwhelmed hospital following a futile race to secure a bed.
เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขาเห็นเธอเสียชีวิตที่ประตูโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยล้นแห่งหนึ่ง หลังจากการแข่งขันเพื่อให้ได้เตียงไม่เป็นผล

"All she needed was oxygen -- that could have saved her and her unborn child," Shaikh says.
"สิ่งเดียวที่เธอต้องการคือออกซิเจนที่จะสามารถช่วยชีวิตเธอและลูกในครรภ์ได้" Shaikh กล่าว

He says her death moved him to action.

เขาบอกว่าการตายของเธอทำให้เขาต้องลงมือทำ

Shaikh had already established his non-profit Unity And Dignity Foundation (UDF) in 2014 as a side project.
Shaikh ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Unity And Dignity Foundation (UDF) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรในปี 2014 เป็นโครงการที่เกิดจากความความตั้งใจส่วนตัว

Last June, he founded its Ray of Hope initiative initiative, to give free oxygen to coronavirus patients.
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการชื่อ Ray of Hope เพื่อให้ออกซิเจนฟรีแก่ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา

Shaikh spent $2,000 of his own money to buy 30 oxygen cylinders and offered them for free to anybody in need, spreading the open call through social media and friends.
Shaikh ใช้เงินของตัวเอง 2,000 เหรียญเพื่อซื้อถังออกซิเจน 30 ถังและเสนอให้กับทุกคนที่ต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการเผยแพร่เปิดรับทั่วไปผ่านโซเชียลมีเดียและเพื่อน ๆ

The response was overwhelming. He said it gave him a sense of purpose, which aligned with his Muslim values.
กระแสตอบรับล้นหลาม เขากล่าวว่ามันทำให้เขารู้สึกถึงจุดมุ่งหมายซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของชาวมุสลิมของเขา

Encouraged by his initial success, Shaikh decided to raise his capacity -- but his funds were running dry.
ด้วยกำลังใจจากความสำเร็จครั้งแรกของเขา Shaikh จึงตัดสินใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถของเขา - แต่เงินทุนของเขาใกล้จะหมดลง

That month, to meet the rising demand for more cylinders, he sold his Ford Endeavour SUV.
ในเดือนนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นเขาจึงขายรถ Ford Endeavour SUV ของเขา

Bought for the equivalent of $30,000, Shaikh accepted around $12,000 for the car.
ซื้อในราคาเทียบเท่า 30,000 ดอลลาร์ Shaikh ตกลงรับเงินประมาณ 12,000 ดอลลาร์สำหรับรถ

The money allowed him to buy another 160 oxygen cylinders.
เงินดังกล่าวทำให้เขาสามารถซื้อถังออกซิเจนได้อีก 160 ถัง

His efforts also brought him fame as word spread and more volunteers joined his operation.
ความพยายามของเขายังทำให้เขามีชื่อเสียงจากคำกล่าวขานที่เผยแพร่ออกไปและมีอาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการของเขามากขึ้น

At the time, India was in its first wave of the pandemic. Though things were bad, they were about to get worse.
ในเวลานั้นอินเดียอยู่ในระลอกแรกของการแพร่ระบาด แม้ว่าสิ่งต่างๆจะเลวร้ายอยู่แล้ว แต่ก็กำลังจะเลวร้ายลงอีก

The oxygen mission
ภารกิจออกซิเจน

As India battles its second wave of the pandemic, which emerged in March, the country's health care system is under intense strain: beds, medical workers and oxygen are in short supply. Some Covid patients are dying in waiting rooms or outside clinics, before seeing a doctor.
ในขณะที่อินเดียต่อสู้กับการระบาดของโรคระลอกที่สองซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียด: เตียง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และออกซิเจนขาดตลาด ผู้ป่วยโควิดบางรายเสียชีวิตในห้องรอหรือคลินิกภายนอกก่อนได้พบแพทย์

Shaikh said he now gets 500 to 600 requests a day and has been able to help nearly 7,000 people -- sometimes paying medical bills for those who can't afford to.
Shaikh กล่าวว่าตอนนี้เขาได้รับคำขอ 500 ถึง 600 รายการต่อวันและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เกือบ 7,000 คนแล้ว และบางครั้งเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้

His team runs a 24/7 operation and has expanded this year to 20 volunteers, 240 oxygen cylinders, and a "war room" base from which Covid-19 patients can access information on available hospital beds, ventilators and emergency doctors.
ทีมของเขาปฏิบิติการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและได้ขยายจนมีอาสาสมัคร 20 คนถังออกซิเจน 240 ถังและ "ห้องประชุมเฉพาะกิจ" ฐานปฏิบัติการซึ่งผู้ป่วยโควิด -19 สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเตียงในโรงพยาบาล เครื่องช่วยหายใจและแพทย์ฉุกเฉิน

"This war room is a kirana store (convenience store) that emptied out post-lockdown last year, and turned into our central nervous system for all patient needs," Shaikh said.
"ห้องเฉพาะกิจนี้เป็นร้านค้าคิราน่า(ร้านสะดวกซื้อ) ที่ว่างหลังการล๊อคดาวน์เมื่อปีที่แล้วและกลายเป็นระบบประสาทส่วนกลางของเราสำหรับทุกความต้องการของผู้ป่วย" Shaikh กล่าว

Shaikh has also launched an online fundraising campaign -- so far hitting around $21,000 of a $140,000 target.
Shaikh ยังได้เปิดตัวแคมเปญการระดมทุนออนไลน์ซึ่งจนถึงตอนนี้มีมูลค่าถึง $ 21,000 จากเป้าหมาย $ 140,000

But as his capacity to help has increased, so too have the hurdles in securing supplies.
แต่เมื่อความสามารถในการช่วยเหลือของเขาเพิ่มขึ้นจึงมีอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยข้าวของที่จำเป็นเช่นกัน

Liquid oxygen "is in extremely short supply" at the oxygen plants on the outskirts of Mumbai, he said. "What was available (before) in a radius of two to four kilometers (about 1.3 to 2.5 miles) is at least 40 to 60 kilometers (25 to 37 miles) away.
ออกซิเจนเหลว "ขาดตลาดอย่างมาก" ที่โรงงานผลิตออกซิเจนในเขตชานเมืองมุมไบ, เขากล่าว "เป็นอะไรที่หาได้(ก่อนหน้านี้)ในรัศมีสองถึงสี่กิโลเมตร(ประมาณ 1.3 ถึง 2.5 ไมล์) เป็นห่างออกไปอย่างน้อย 40 ถึง 60 กิโลเมตร(25 ถึง 37 ไมล์)

We have to try twice as hard to secure supplies, exhausting six to eight hours in refilling just a handful of oxygen cylinders."
เราต้องพยายามอย่างหนักเป็นสองเท่าเพื่อรักษาปริมาณให้เพียงพอ เหน็ดเหนื่อยถึงแปดชั่วโมงในการเติมถังออกซิเจนเพียงหยิบมือ"

"But we are not giving up," he added.
“ แต่เราไม่ยอมแพ้” เขากล่าวเสริม

Kanchan Dedhiya, 75, tested positive for coronavirus in April.
Kanchan Dedhiya วัย 75 ปีตรวจพบไวรัสโคโรนาในเดือนเมษายน

Her grandson Vignesh Dedhiya says she has received Shaikh's help at least four times in the past month.
Vignesh Dedhiya หลานชายของเธอ กล่าวว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจาก Shaikh อย่างน้อยสี่ครั้งในเดือนที่ผ่านมา

"Each time Shahnawaz was eager to help and followed up almost immediately with an (oxygen) cylinder," Dedhiya said.
ทุกครั้ง Shahnawaz มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและติดตามเกือบจะในทันทีด้วยถัง (ออกซิเจน)”, Dedhiya กล่าว

But Shaikh's ability to help is being severely tested by the second wave.
แต่ความสามารถในการช่วยเหลือของ Shaikh กำลังถูกทดสอบอย่างหนักโดยคลื่นลูกที่สอง


คำศัพท์ข่าว
- a lack of + n = การขาดแคลน
- abnormally (adv) = ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา
- add (v) = เพิ่ม, เติม, เสริม
- almost immediately = ส่วนใหญ่จะตอบสนองทันทีทันใด
- breadwinner = คนที่หาเงินเลี้ยงครอบครัว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- condition (n) = สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- Covid-positive (adj) = ผลโควิดเป็นบวก, ป่วยติดเชื้อโควิด
- cylinder = ถังออกซิเจน, ถังทรงกระบอก
- demoralizing = ทำให้ขวัญเสีย, ท้อแท้
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- eager = กระตือรือร้น
- establish (v) = ก่อตั้ง, จัดตั้ง
- every single day = ทุก ๆ วัน(ผู้พูดเน้นว่าไม่อยากให้ขาดแม้แต่วันเดียว)
- extremely (adv) = สุดแสน, สุดสุด, สุดขั้ว, เต็มที่, เต็มเหนี่ยว
- futile (adj) = ที่ไร้ประโยชน์
- handful = จำนวนน้อย, เพียงหยิบมือ
- hitting around + จำนวน = แตะอยู่ที่จำนวนนประมาณ
- hurdle (n) = อุปสรรค
- in short supply = ปริมาณจำกัด, ขาดตลาด
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- open call = เปิดรับทั่วไป (เปิดโอกาศ, เปิดรับสมัคร)
- orphan (v) = ทำให้เป็นเด็กกำพร้า
- outskirts = ชานเมือง
- oxygen cylinder = ถังออกซิเจน
- second wave = คลื่นระลอกที่สอง, การโจมตีครั้งที่สอง, การระบาดของโรคที่กลับมาอีกครั้ง
- secure (v) = รักษาผลประโยชน์ (ปกป้อง)
- severely (adv) = อย่างรุนแรง, สาหัสสากรรจ์
- side project = คือสิ่งที่คุณกำลังทำนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักหรืองานของคุณ
- stranger = คนแปลกหน้า
- supply (n) = ข้าวของทรัพยากรที่จำเป็น (ในข่าวหมายถึง สิ่งที่ต้องใช้เพื่อต้านการระบาด)
- turn away = เบือนหน้าหนี, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง
- ventilator (n) = เครื่องช่วยหายใจ
- virus-related (adj) = ที่เกี่ยวข้องกับไวรัส
- worsen (v) = แย่ลง, ทรุดลง
- worst-hit (adj) = ได้รับผลกระทบแย่ที่สุด, ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุดแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Hyundai to invest $7.4 bln in U.S. by 2025, with electric cars in focus
ฮุนไดจะลงทุน 7.4 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาภายในปี ค.ศ 2025 โดยมุ่งเน้นที่รถยนต์ไฟฟ้า

South Korea's Hyundai Motor Group said on Thursday it planned to invest $7.4 billion in the United States by 2025 to produce electric vehicles, upgrade production facilities and further its investment in smart mobility solutions.
ฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีแผนที่จะลงทุน 7.4 พันล้านดอลลาร์ ในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2568 เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยเพิ่มขีดความสามารถโรงงานผลิตและต่อยอดการลงทุนในการสัญจรและขนส่งอัจฉริยะ

Hyundai's announcement comes as U.S. President Joe Biden's administration prioritized a push toward electric cars, aiming to replace the 650,000 vehicles in federal fleets with U.S.-made electric vehicles.
การประกาศของฮุนไดเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯให้ความสำคัญกับการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายจะแทนที่ยานยนต์ 650,000 คัน ของรัฐบาลกลางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐฯ

In January, Biden also signed an executive order aimed at imposing tougher rules on government procurement practices to increase purchases of American-made products, strengthening domestic manufacturing and create markets for new technologies.
ในเดือนมกราคม Biden ยังได้ลงนามในคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่มีเป้าหมายในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เพื่อเพิ่มการซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกาเสริมสร้างการผลิตในประเทศ และสร้างตลาดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Analysts said Hyundai's U.S. investment was essential to take advantage of the Biden administration's EV policies and to receive subsidies and tax incentives.
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงทุนในสหรัฐของฮุนไดประเด็นสำคัญคือเพื่อใช้ประโยชน์จากนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลไบเดน และรับเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

"If Hyundai seeks to fully leverage U.S. EV policies, they need to pursue not only EV production but also sourcing major auto parts in the United States," said Kevin Yoo, an analyst at eBEST Investment & Securities.
“หากฮุนไดหาหนทางใช้ประโยชน์จากนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯอย่างเต็มที่ พวกเขาจำเป็นต้องดำเนินตามไม่เพียงแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังต้องสรรหาแหล่งผลิตชิ้นส่วนหลักในสหรัฐอเมริกาด้วย " Kevin Yoo นักวิเคราะห์จาก eBEST Investment & Securities กล่าว

Lee added that it is up to how the South Korean carmaker sources U.S.-made batteries for its U.S. EV production, raising potential further investment in the United States by top battery makers.
Lee กล่าวเพิ่มเติมว่า มันขึ้นกับว่าผู้ผลิตรถยนต์เกาหลีใต้จะจัดหาแบตเตอรี่ที่ผลิตโดยสหรัฐฯสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองในสหรัฐฯอย่างไร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำ

Hyundai's announcement came before U.S. President Joe Biden meets with South Korean President Moon Jae-in in Washington next week in talks that are expected cover North Korea, COVID-19 vaccines and other topics.
การประกาศของฮุนไดเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯจะพบกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ในวอชิงตันในสัปดาห์หน้า ในการเจรจาซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมเรื่องเกาหลีเหนือ, วัคซีนโควิด-19 และอื่นๆ

Biden has called for $174 billion in new spending to boost electric vehicles and charging.
ไบเดน ต้องการให้มีการใช้เงินอีก 174 พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าและการชาร์จไฟ

คำศัพท์ข่าว
- advantage = เป็นประโยชน์, ความได้เปรียบ, เป็นผลดี
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- an executive order
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- essential (adj) = สำคัญ, จำเป็น
- Executive Order = คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
- EV = electric vehicle = ยานพาหนะไฟฟ้า/ รถยนต์ไฟฟ้า
- focus (n) = จุดสนใจ, การให้ความสนใจ
- leverage (v) = หาประโยชน์/ ใช้ประโยน์จากสิ่งที่มี
- mobility = การเคลื่อนที่ได้ง่าย, การเคลื่อนไหวคล่องตัว
- prioritize (v) = ให้ความสำคัญ
- procurement (n) = การจัดซื้อ, การจัดหา
- pursue (v) = ดำเนินตาม, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง
- seek (v) = แสวงหา, พยายาม
- source (v) = รับจากแหล่งเฉพาะ, นำมาจากแหล่งที่ระบุ
- strengthening (adj) = ที่ให้พลัง, ที่ทำให้แข็งแรงขึ้น
- towards (prepo) = ไปทาง, ไปยังแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Over 2000 goats were released to graze on city-owned land parcels in Oakland.
แพะกว่า 2,000 ตัวถูกปล่อยออกมา เพื่อกินหญ้าบนผืนดินของเมืองในโอ๊คแลนด์


City officials deploy the largest herd of goats in the region as a cost-effective and environmentally friendly way of reducing the local vegetation to prevent future wildfires
เจ้าหน้าที่ของเมือง ใช้ฝูงแพะที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคอย่างคุ้มค่า และวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการลดพืชในท้องถิ่นเพื่อป้องกันไฟป่าในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- a cost-effective = ได้ผลคุ้มค่า
- deploy (v) = ส่งเข้าประจำการ (เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงาน)
- environmentally friendly = ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- fuselage = ลำตัวเครื่องบิน
- herd (n) = กลุ่ม, ฝูง
- vegetation = พืชพันธุ์, พืชผัก (พืชที่พบในพื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น