โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 18, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : BBC (Twitter)
สำนักข่าว : BBC (Website)
Afghanistan: Facebook continues ban of Taliban-related content
อัฟกานิสถาน: บริษัทเฟซบุ๊ก ยังคงห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตาลีบัน

Facebook has confirmed it will continue to ban Taliban content from its platforms as it considers the group to be a terrorist organisation.
บริษัทเฟซบุ๊ก ยืนยันว่าจะทำการห้ามเนื้อหาของกลุ่มตาลีบันจากแพลตฟอร์มต่อไป เนื่องจากถือว่ากลุ่มนี้เป็นองค์กรก่อการร้าย

The company says it has a dedicated team of Afghan experts to monitor and remove content linked to the group.
บริษัทกล่าวว่ามีทีมผู้เชี่ยวชาญชาวอัฟกันโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบและลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้

For years, the Taliban has used social media to spread its messages.
เป็นเวลาหลายปีที่ตาลีบันได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อความของตัวเอง

Its rapid takeover of Afghanistan raises fresh challenges for technology firms on how to deal with content related to the group.
การเข้ายึดอัฟกานิสถานอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความท้าทายใหม่สำหรับบริษัทเทคโนโลยีว่าจะมีวิธีจัดการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลีบันอย่างไร

"The Taliban is sanctioned as a terrorist organization under US law and we have banned them from our services under our Dangerous Organisation policies.
“ตาลีบันถูกคว่ำบาตรในฐานะองค์กรก่อการร้ายภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และเราได้ห้ามพวกเขาจากบริการของเราภายใต้นโยบายองค์กรที่เป็นอันตรายของเรา

This means we remove accounts maintained by or on behalf of the Taliban and prohibit praise, support, and representation of them," a Facebook spokesperson told the BBC.
ซึ่งหมายความว่าเราลบบัญชีที่ดูแลโดยหรือในนามของกลุ่มตาลีบัน และห้ามไม่ให้มีการสรรเสริญ, สนับสนุนและเป็นตัวแทนของพวกเขา” โฆษกของบริษัทเฟซบุ๊กกล่าวกับสำนักข่าว BBC

คำศัพท์ข่าว
- ban (n, v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง, ปะคับปะคอง
- on behalf of = ในนามของ ในฐานะของ
- platform (n) = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง โปรแกรมบนโซเชียล)
- praise (n, v) = ชื่นชม, ยกย่อง, สรรเสริญ
- prohibit (n, v) = ห้าม
- sanction (n, v) = คว่ำบาตร, ลงโทษ
- support (n, v) = สนับสนุน, เชียร์, เอาใจช่วย
- terrorist (n) = ผู้ก่อการร้าย


สำนักข่าว : CNN
สำนักข่าว : Kaiserin
Thieves attempt to steal $1.4M Monet painting in botched museum raid
โจรพยายามขโมยภาพวาดของโมเนต์ มูลค่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐในการบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ที่ล้มเหลว

Two men attempted to steal a prized Claude Monet painting from a museum in the Netherlands, though the robbery was foiled and the suspects fled empty-handed, according to Dutch police.
ชายสองคนพยายามที่จะขโมยภาพวาดอันล้ำค่าของ โคล้ด โมเนต์ จากพิพิธภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ดีการโจรกรรมถูกสกัดไว้ และผู้ต้องสงสัยหลบหนีโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเลย ตามข้อมูลจากตำรวจดัตช์

Gunshots were fired during the botched raid at the Zaans Museum in Zaandam, just north of Amsterdam, though nobody was injured in the incident, a police statement confirmed.
มีกระสุนปืนถูกยิงไปหลายนัดระหว่างการปล้นที่ล้มเหลวในพิพิธภัณฑ์ซานส์ ในเมืองซานดัมที่อยู่ทางเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัมไปเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ จากคำแถลงของตำรวจยืนยัน

The oil painting in question, Monet's "The Voorzaan and the Westerhem," is currently being inspected for damage, the museum said over email.
ภาพวาดสีน้ำมันที่เป็นประเด็นข่าวคือภาพ "The Voorzaan and the Westerhem" ของโมเนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย, พิพิธภัณฑ์กล่าวผ่านอีเมล

The attempted robbery took place at around 10.30 a.m on Sunday.
ความพยายามปล้นครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 10.30 น. เมื่อวันอาทิตย์

According to CNN affiliate NOS, museum staff and bystanders intervened and successfully stopped the theft.
จากข้อมูลของสำนักข่าวCNN ร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ NOS ระบุว่าเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และผู้เห็นเหตุการณ์ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยและหยุดการโจรกรรมได้สำเร็จ

The two men then fled on a black scooter, which was later recovered by police.
ชายทั้งสองจึงหลบหนีไปด้วยสกู๊ตเตอร์สีดำ ซึ่งต่อมาถูกพบโดยตำรวจ

คำศัพท์ข่าว
- affiliate (n) = สาขา, บริษัทในเครือ, กิจการในเครือ, เข้าร่วมกัน
- a police statement = การแถลงของตำรวจ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- attempt (v) = พยายาม
- be foiled = ถูกทำให้ล้มเหลว (Passive Voice)
- botched (adj) = ที่ซึ่งผิดพลาด/ ล้มเหลว
- botched raid = การจู่โจมที่ผิดพลาด (ในข่าวหมายถึง การโจรกรรมไม่สำเร็จ)
- bystander (n) = ผู้เห็นเหตุการณ์ (ผู้ยืนดู/ ไทยมุง)
- Claude Monet = ภาพวาดของโคล้ด โมเนต์
- intervene (n) = แทรกแซง (เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้สถานการณ์เปลี่ยน)
- museum staff = เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
- prized (adj) = ล้ำค่า, มีค่า
- robbery (n) = โจรกรรม
- though = ถึงแม้ว่า
- raid (n) = การจู่โจมเข้าจับกุม, บุกเข้าตรวจค้น


สำนักข่าว : BBC
Afghan women to have rights within Islamic law, Taliban say
สตรีชาวอัฟกันจะมีสิทธิตามกฎหมายอิสลาม, ตาลีบันกล่าว

The rights of women in Afghanistan will be respected "within the framework of Islamic law", the Taliban say.
ตาลีบันกล่าวว่า สิทธิของผู้หญิงในอัฟกานิสถานจะได้รับการเคารพ "ภายในกรอบของกฎหมายอิสลาม"

In the group's first news conference since taking control of the country on Sunday, a spokesman said women would be free to work but gave little detail about other rules and restrictions.
ในการแถลงข่าวครั้งแรกของกลุ่มตั้งแต่การเข้าควบคุมประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โฆษกคนหนึ่งกล่าวว่าผู้หญิงจะมีอิสระในการทำงาน แต่ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อจำกัดอื่นๆ

Zabihullah Mujahid repeated that all Afghans must live "within the framework of Islam".
ซาบีฮุลละห์ มูจาฮิด ย้ำว่าชาวอัฟกันทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ "ภายในกรอบของศาสนาอิสลาม"

Rights groups fear women's freedoms could be eroded under the Taliban.
กลุ่มสิทธิ เกรงว่าเสรีภาพของผู้หญิงจะค่อยๆถูกทำลายลงภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลีบัน

The militant group introduced or supported punishments in line with their strict interpretation of Islam's legal system, Sharia law, when they controlled Afghanistan between 1996 and 2001.
กลุ่มติดอาวุธเคยประกาศใช้กฏหมาย หรือสนับสนุนการลงโทษตามการตีความที่เข้มงวดของระบบกฎหมายศาสนาอิสลามหรือกฎหมายชารีอะฮ์ เมื่อครั้งที่พวกเขาได้ควบคุมอัฟกานิสถานระหว่างปีค.ศ.1996 ถึง 2001

Women had to wear the all-covering burka, and the Taliban also disapproved of girls aged 10 and over going to school.
ผู้หญิงต้องสวมชุดคลุมทั้งตัว และกลุ่มตาลีบันก็ไม่ยอมรับเรื่องที่เด็กผู้หญิงอายุ 10 ปีขึ้นไปได้ไปโรงเรียนด้วย

In the news briefing on Tuesday, Mr Mujahid fielded several questions from the international media about what women's rights could look like under a Taliban government.
“เราจะอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานและเรียนหนังสือภายใต้กรอบการทำงานของเรา” เขากล่าว "ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างมากในสังคมของเรา"

"We are going to allow women to work and study within our frameworks," he said. "Women are going to be very active within our society."
“เราจะอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานและศึกษาภายใต้กรอบการทำงานของเรา” เขากล่าว "ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างมากในสังคมของเรา"

But he did not expand when asked about dress codes and what roles women would be able to have within the country's workforce.
แต่เขาไม่ได้ขยายความเพิ่มเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการแต่งกายและบทบาทที่ผู้หญิงสามารถมีได้ภายในกลุ่มคนทำงานของประเทศ

Earlier on Tuesday, the Taliban declared a general amnesty across Afghanistan and said it wanted women to join its government.
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร กลุ่มตาลีบันได้ประกาศนิรโทษกรรมทั่วอัฟกานิสถาน และกล่าวว่าต้องการให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมกับรัฐบาลของพวกเขา

Analysts say the group is running a sophisticated PR campaign in an effort to win the hearts and minds of both Afghans and the international community.
นักวิเคราะห์กล่าวว่า กลุ่มกำลังดำเนินแผนการประชาสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในการพยายามที่จะชนะใจ และความรู้สึกของทั้งชาวอัฟกันและประชาคมระหว่างประเทศ

The message of the new rulers has been received with mixed feelings inside Afghanistan.
ข้อความของผู้ปกครองใหม่นี้ ได้รับความรู้สึกที่ผสมปนเปกันในอัฟกานิสถาน

"I don't believe what they're saying," a woman in Kabul who watched Mujahid speak on television told the BBC.
“ฉันไม่เชื่อสิ่งที่พวกเขาพูด” ผู้หญิงคนหนึ่งในกรุงคาบูลที่ดูมูจาฮิดพูดทางโทรทัศน์บอกกับบีบีซี

คำศัพท์ข่าว
- active (adj) = อย่างแข็งขัน, กระตือรือร้น(การกระทำในเชิงบวก)
- all-covering (compound) = ปกปิด, คลุมทั้งหมด
- amnesty (n) = นิรโทษกรรม, การอภัยโทษ
- be eroded = ถูกกัดเซาะ ค่อยๆทำให้เสื่อม เสียหาย(Passive Voice)
- be respected = ได้รับความเคารพ (Passive Voice)
- disapprove (v) = ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นชอบ, ไม่รับรอง
- dress code = กฏระเบียบการแต่งกาย
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- erode (v) = เซาะ, กัดกร่อน, ทำให้สึกหรอ
- field (v) = ตอบ, ตอบคำถาม
- framework (n) = กรอบ, ขอบเขต, ขอบข่ายงาน
- framework of Islam = กรอบของศาสนาอิสลาม
- free (adj) = อิสระ, เสรี, ไม่มีข้อผูกมัด
- freedom (n) = เสรีภาพ
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ประกาศใช้ (กฏ, กฏหมาย,ข้อห้ามต่าง ๆอย่างเป็นทางการ)
- Islamic law = กฎหมายอิสลาม
- militant (n) = นักรบ, ผู้ต่อสู้กัน, ผู้ก่อการร้าย
- mixed (adj) = ที่ผสมปนเป, ที่ปะปนกัน
- news conference = การแถลงข่าว
- restriction (n) = ข้อจำกัด, ข้อห้ามบางประการ
- rule (n) = กฏ, ข้อบังคับ
- sharia law = กฏหมายชารีอะฮ์ เป็นกฎหมายมีที่มาจากหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
- strict (adj) = ที่เข้มงวด, รุนแรง
- sophisticated (adj) = ซับซ้อน, ที่มีการออกแบบให้ซับซ้อน
- Zabihullah Mujahid = ซาบีฮุลละห์ มูจาฮิด/ ซาบิฮุลลาห์ มูจาฮิด

- CNN
The refugee crisis in Afghanistan is growing as the Taliban take over the country

- Reuters
Uganda to take 2,000 Afghan refugees at U.S. request

- Reuters
Afghan central bank chief flees Kabul, blaming Ghani for chaos

- Reuters
The people of Afghanistan: Portraits of a population that has borne the brunt of two decades of conflict

- Guardianworld
UK to take 20,000 Afghan refugees over five years under resettlement plan

- Guardianworld
'This is an urgent humanitarian crisis': Malala Yousafzai on situation in Afghanistan - video

- Guardiannews
Afghanistan live news: reports Taliban guards beating Afghans trying to reach Kabul airport

No comments:

Post a Comment