โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : DW News
Grant Wahl, an American soccer journalist known for his opposition to hosting the FIFA World Cup in Qatar, has died while covering a match in Doha.
แกรนต์ วาห์ล นักข่าวกีฬาฟุตบอลชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อต้านการเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันฟุตบอลโลกในกาตาร์ เสียชีวิตแล้วขณะรายงานข่าวการแข่งขันในโดฮา

คำศัพท์ข่าว
- cover (v) = รายงานข่าว
- host (v) = เป็นเจ้าภาพ(จัดงาน, จัดหาสถานที่)
- match (n) = รายการแข่งขัน
- opposition (n) = การต่อต้าน, การแสดงออกว่าไม่เห็นด้วย
- soccer journalist (n) = นักข่าวกีฬาฟุตบอล


แหล่งข่าว : Daily Mirror
A series of grim experiments have revealed how toilet water sprays when we flush with the lid open, spreading potentially deadly germs into the air.
ชุดการทดลองที่น่าสยดสยองได้เผยให้เห็นว่า น้ำในโถส้วมพ่นละอองเมื่อเรากดชักโครกโดยเปิดฝาไว้ และมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายถึงตายเข้าไปในอากาศได้อย่างไร

คำศัพท์ข่าว
- a series of + พหูพจน์ = หลายครั้ง/ชุด(เหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นหลายครั้ง/ต่อเนื่อง)
- flush (v) = กดล้างชักโครก
- germ (n) = เชื้อโรค
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- reveal (v) = เผยออก, เปิดให้เห็น


แหล่งข่าว : ABC News
The 'eight glasses of water a day' rule isn't backed by evidence, so how much should we be drinking?
กฎ 'ดื่มน้ำแปดแก้วต่อวัน'ไม่มีหลักฐานสนับสนุน ดังนั้น เราควรจะดื่มมากแค่ไหน?

คำศัพท์ข่าว
- back (v) = สนุับสนุน, หนุนหลัง
- evidence (n) = หลักฐาน
- rule (n) = กฏ, ระเบียบ, ข้อบังคับ


แหล่งข่าว : Businessweek
Crises like Russia’s invasion of Ukraine and climate change have stirred investor appetite for cloud computer companies geared toward farmers
วิกฤตอย่างการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กระตุ้นความกระหายของนักลงทุนสำหรับบริษัทคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ทำการออกแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกร

คำศัพท์ข่าว
- appetite (n) = ความหิว, ความต้องการอาหาร
- cloud computer (n) = คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์(การให้บริการแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
- gear (v) = เกียร์, จัดเตรียมให้เหมาะสม (สำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการเฉพาะ)
- stir (v) = กวน/คน/กระตุ้น/ปลุกเร้า

No comments:

Post a Comment