โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 17, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 17-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
There are several often-overlooked muscles that, if strengthened, may help avert some common injuries and pains.
มีกล้ามเนื้อหลายมัดที่มักถูกมองข้าม ซึ่งหากเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้น อาจช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บและความเจ็บปวดทั่วไปได้

Here are five of them, with recommended exercises to incorporate into workouts.
นี่คือห้าแบบในการฝึกหัดเหล่านั้นที่แนะนำให้ทำร่วมกับการออกกำลังกาย

คำศัพท์ข่าว
- avert (v) = ป้องกัน
- exercise (n) = ซักซ้อม, ฝึกปฏิบัติ, ออกกำลังกาย
- incorporate (v) = รวมเข้าด้วยกัน
- often-overlooked (compound) = บ่อยครั้งที่มองข้ามความสำคัญ
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น, เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
- workout (n) = ออกกำลังกาย


แหล่งข่าว : CBS News
Starting in 2024, retail pet stores in New York will no longer be able to sell dogs, cats or rabbits, thanks to new legislation signed by Gov. Kathy Hochul Thursday.
เริ่มตั้งแต่ปี 2024 ร้านค้าปลีกสัตว์เลี้ยงในนิวยอร์กจะไม่สามารถขายสุนัข แมว หรือกระต่ายได้อีกต่อไป เนื่องจากกฎหมายใหม่ที่ลงนามโดยผู้ว่าการรัฐเคที โฮชุล เมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- able to = สามารถ, สามารถที่จะ
- Gov. (governor) = ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด
- legislation (n) = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- thanks to (idiom/phrase) = เนื่องด้วย/เพราะว่า


แหล่งข่าว : Rainmaker
The orchid species overall produces many amazing flowers but probably none is more so than the Anguloa Uniflora which has flowers that resemble swaddled babies
โดยทั่วไปกล้วยไม้ทุกชนิดผลิตดอกไม้ที่น่าอัศจรรย์จำนวนมากมาย แต่คงไม่มีพันธุ์ใดมากไปกว่าดอกแองกูโลอายูนิฟลอราซึ่งมีดอกที่คล้ายกับทารกที่ห่อตัวอยู่ในผ้า

คำศัพท์ข่าว
- overall (adj) = ทั้งหมด, โดยทั่วไป
- probably (adv) = อาจจะ, มีความเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่
- resemble (v) = คล้ายคลึง
- swaddle (v) = ห่อหุ้มด้วยผ้าอย่างแน่นหนา

No comments:

Post a Comment