โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, December 25, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 24-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : New York Times
After a Thai naval ship sank on Sunday, 23 crew members remain missing and 76 have been found. Six bodies have been recovered.
หลังจากเรือของกองทัพเรือไทยจมลงเมื่อวันอาทิตย์ ลูกเรือ 23 คนยังคงสูญหายและ 76 คน ได้รับการพบตัวแล้ว 6 ร่างของผู้เสียชีวิตได้รับการกู้คืน

The warship did not have enough life jackets, the authorities said.
เรือรบมีเสื้อชูชีพไม่เพียงพอ, ทางการระบุ

คำศัพท์ข่าว
- body (n) = ร่าง, ร่างกาย (ในเหตุการณ์สูญหาย แล้วพบมักจะมีความหมายว่า ศพ)
- enough (adj) = เพียงพอ
- life jacket (n) = เสื้อชูชีพ
- recover (v) = นำกลับคืน, กู้

No comments:

Post a Comment