โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 20, 2022

การแปล Gerund ที่ใช้เชื่อมประโยคจากข่าวเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

คำกริยาที่นำมาทำGerund จะวางหลังเครื่องหมายจุลภาค ( , )
คำแปล = โดย, โดยการ, ที่ซึ่ง....+ ความหมายจากGerund
โดยใช้สื่อถึงการดำเนินการทำบางสิ่งต่อประโยคส่วนหน้า


แหล่งข่าว : CNN
New Zealand passed a historic anti-smoking bill in Parliament on Tuesday, banning the sale of tobacco to anyone born on or after January 1, 2009.
นิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ครั้งประวัติศาสตร์ในรัฐสภาเมื่อวันอังคาร โดยห้ามการขายยาสูบให้กับทุกคนที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2009

คำศัพท์ข่าว
- anti-smoking (compound) = ต่อต้านการสูบควัน/ไอ(บุหรี่, กัญชา)
- ban (v) = ห้าม, สั่งห้าม
- bill (n) = ร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ (ร่างกฏหมายที่กำลังพิจารณาให้ประกาศใช้)
- historic (adj) = มีความสำคัญในประวัติศาสตร์, มีความสำคัญที่น่าจดจำ
แหล่งข่าว : ABC
A huge aquarium that held one million liters of water and around 1,500 tropical fish burst in Berlin Friday, leaving scenes of destruction at a tourist attraction and injuring two people.
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำไว้ 1 ล้านลิตรและปลาเขตร้อนประมาณ 1,500 ตัวเกิดระเบิดขึ้นในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันศุกร์ โดยทิ้งให้เห็นภาพของการทำลายสถานที่ท่องเที่ยวและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

คำศัพท์ข่าว
- attraction (n) = สิ่งจูงใจ, สิ่งดึงดูดความสนใจ
- burst (vi) = ระเบิด, แตก
- hold/held/held (Irregular-Verb) = ถือ, จับ, อุ้ม
- leave (v) = ทิ้ง, ปล่อยทิ้ง, ออกจาก, ทิ้งร่องรอย, เป็นสาเหตุ
- scene (n) = ซีน, ฉาก, ภาพ, เหตุการณ์
- tropical (adj) = เกี่ยวกับทางเขตร้อน
- tourist attraction (n) = สถานที่ท่องเที่ยว

No comments:

Post a Comment