โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 14, 2023

ศัพท์ข่าวไทย 14-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : NHK
Japanese and Thai firms have teamed up to try and cut Thailand's coal emissions.
บริษัทญี่ปุ่นและไทยร่วมมือกันเพื่อพยายามลดการปล่อยมลพิษจากถ่านหินของประเทศไทย

They aim to use fuel at a power plant that's mixed with ammonia, which does not produce carbon dioxide when burned.
พวกเขามีเป้าหมายที่จะใช้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ผสมด้วยแอมโมเนีย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อถูกเผาไหม้

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- power plant (n) = โรงไฟฟ้า, โรงงานผลิตไฟฟ้า
- produce (v) = ทำ, สร้าง, ผลิต
- team up (phrasal verb) = ร่วมมือ


แหล่งข่าว : CNN
Three government ministers headed to Bangkok’s international airport earlier this week to personally greet the first group of Chinese tourists to arrive after China lifted travel restrictions
รัฐมนตรี 3 คนเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทักทายนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงเป็นการส่วนตัว หลังจีนยกเลิกข้อจำกัดการเดินทาง

คำศัพท์ข่าว
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้น ๆ
- head (v) = มุ่งหน้าไป, มุ่งไปที่
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิกข้อจำกัด
- personally (adv) = ส่วนตัว, เฉพาะตัว
- restriction (n) = ข้อจำกัด, มาตรการจำกัด, มาตรการควบคุม


แหล่งข่าว : CNN
Thailand welcomes back Chinese tourists with 'arms wide open' as key market returns
ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลับ 'ด้วยความยินดี' เนื่องจากเป็นการกลับมาอีกครั้งของตลาดสำคัญ

คำศัพท์ข่าว
- arms wide open = อ้าแขนรับ, ให้ความเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน
- as = ในขณะที่ฝเนื่องจาก
- key (adj) = สำคัญ
- return (v) = กลับคืน, หันกลับ

No comments:

Post a Comment