โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 18, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 18-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Times
China’s population started shrinking in 2022 for the first time in six decades, a milestone for the world’s second-largest economy, which is facing an increasingly serious demographic crisis
ประชากรจีนเริ่มมีขนาดลดลงในปี 2565 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ทศวรรษ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านประชากรศาสตร์ที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อย ๆ

คำศัพท์ข่าว
- demographic(adj) = เกี่ยวกับโครงสร้างของจำนวนประชากร
- increasingly (adv) = มากขึ้นเรื่อย ๆ
- milestone (n) = ช่วงเหตุการณ์สำคัญ
- second-largest (compound) = ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สอง
- shrinking (n) = หดตัว, ลดลง


แหล่งข่าว : CBS News
The cost of butter and margarine has skyrocketed over the last year, one of several humble kitchen staples that have surged in price amid the fiercest inflation in 40 years.
ต้นทุนของเนยและมาการีนพุ่งพรวดขึ้นในช่วงปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักพื้นฐานในครัวหลายๆ ชนิดที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี

คำศัพท์ข่าว
- humble (adj) = ธรรมดา พื้น ไม่เด่น ด้อย
- inflation (n) = ภาวะเงินเฟ้อ
- kitchen staple (n) = สิ่งที่ใช้ในครัว(ของกิน/ของใช้ประจำครัว)
- skyrocket (v) = ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน
- iercest (adj) = เกี่ยวกับความก้าวร้าว/รุนแรง/ดุร้าย)


แหล่งข่าว : New York Times
A second library in Colorado has closed after city officials said it was contaminated with methamphetamine.
ห้องสมุดแห่งที่ 2ในโคโลราโดได้ปิดทำการแล้ว หลังเจ้าหน้าที่เมืองแจ้งว่ามันถูกเปรอะเปื้อนด้วยสารเมทแอมเฟตามีน

Test results showed that the Englewood library's bathrooms, and some other surfaces, were contaminated with the drug.
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าห้องน้ำและพื้นผิวอื่น ๆ ของห้องสมุดแองเกิลวูด ถูกเปรอะเปื้อนไปด้วยยานี้

คำศัพท์ข่าว
- contaminate (v) = ปนเปื้อน, มีสิ่งเจือปน
- drug (n) = ยา/ยาเสพติด(แปลตามบริบท)
- methamphetamine (ชื่อย่อ meth) = ยาบ้า
- surface (n) = พื้นผิว(น้ำ, ดิน, อืน ๆ)


แหล่งข่าว : CBS News
The cement industry is responsible for about 8% of planet-warming carbon dioxide emissions — far more than global carbon emissions from aviation.
อุตสาหกรรมซีเมนต์มีส่วนต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนประมาณ 8% ซึ่งมากกว่าการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกจากการบิน

คำศัพท์ข่าว
- aviation (n) = การบิน(มักจะหมายถึงเครื่องบิน)
- responsible (adj) = มีความรับผิดชอบ
- emission (n) = การปล่อย, สิ่งที่ถูกปล่อยออกมา(ก๊าซ/รังสี/คลื่น/ของเสีย)
- planet-warming (compound) = ความร้อนของโลก


แหล่งข่าว : ABC
One of the world’s strictest anti-tobacco laws has been imposed in Mexico, setting in force a total ban on smoking in public places, including hotels, beaches and parks.
หนึ่งในกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดที่สุดของโลกได้ถูกบังคับใช้ในเม็กซิโกแล้ว ทำให้มีผลห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั้งหมด รวมทั้งโรงแรม ชายหาด และสวนสาธารณะ

คำศัพท์ข่าว
- impose (v) = (1)ประกาศบังคับใช้ (2)กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย, มาตรการ)
- park (n) = สวนสาธารณะ
- strictest (adj) = เข้มงวดที่สุด


แหล่งข่าว : CNN
Dior has named BTS star Jimin as a global brand ambassador
บริษัทดิออร์แต่งตั้งจิมิน ของวงบีทีเอสเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์สินค้าทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- ambassador (n) = ทูต, เอกอัครราชทูต
- name (n) = ตั้งชื่อ, แต่งตั้ง

No comments:

Post a Comment