โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 8, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 08-February-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว :Reuters
A Japanese clothing company launched ‘wearable beanbags’ which allows people to plonk themselves down anytime, anywhere
บริษัทเสื้อผ้าของญี่ปุ่นเปิดตัว 'ถุงถั่วแบบสวมใส่ได้' ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเอนตัวลงนอนได้ทุกที่ทุกเวลา

คำศัพท์ข่าว
- launch (v) = เปิดตัว, ปล่อยออก
- wearable (adj) = ที่สามารถสวมใส่ได้
- plonk yourself dow = หงายหลัง/หงายท้อง/เอนหลังโดยไม่ต้องระวัง


แหล่งข่าว : New York Times
This high-rise tower in China isn't a housing block — it's a pig farm.
หอสูงในจีนแห่งนี้ไม่ใช่อาคารที่อยู่อาศัย แต่เป็นฟาร์มสุกร

Each floor operates like a self-contained farm for stages of a young pig’s life. Towers like this are part of China's push to reduce its dependence on agricultural imports.
แต่ละชั้นดำเนินการเหมือนฟาร์มที่มีทุกอย่างในตัวสำหรับลูกหมูวัยเยาว์หลายระยะ หอสูงแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันของจีนที่จะการลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าการเกษตรของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- agricultural (adj) = เกี่ยวกับเกษตร
- high-rise (compound) = สูงระฟ้า(เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง)
- self-contained (compound) = มีทุกอย่างครบครัน/มีทุกสิ่งที่จำเป็นในตัวเอง


แหล่งข่าว : New York Times
A new bird flu variant that infiltrated a mink farm in Spain appears to be capable of spreading among mammals, experts said. There was no evidence that the mink transmitted the virus to humans.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่แทรกซึมเข้าไปในฟาร์มมิงค์ในสเปนดูเหมือนจะสามารถแพร่กระจายไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ แต่ยังไม่เคยมีหลักฐานว่าตัวมิงค์แพร่ไวรัสไปยังมนุษย์

คำศัพท์ข่าว
- appear (v) = ปรากฏ(ที่ไม่ชัดเจน), ดูเหมือนว่า
- capable (adj) = สามารถ, มีประสิทธิภาพ
- infiltrate (v) = แทรกซึม, เข้าอย่างช้า ๆหรือค่อยเป็นค่อยไป
- transmit (v) = ส่งต่อ, ส่งผ่าน, แพร่เชื้อ, ระบาด


แหล่งข่าว : New York Times
A baby born under the rubble and rescued hours later. Two little girls lying flat in a collapsed building. A boy dangling from a roof.
ทารกคลอดใต้ซากปรักหักพังและได้รับการช่วยเหลือหลายชั่วโมงต่อมา เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ สองคนนอนราบอยู่ในอาคารที่ถล่ม เด็กชายห้อยตัวลงมาจากหลังคา

Across Turkey and Syria, harrowing tales of rescue and survival have emerged after this week's deadly earthquakes.
ทั่วตุรกีและซีเรีย เรื่องราวอันน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดได้เกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงในสัปดาห์นี้

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทั่วพื้นที่
- baby born (n) = ทารกแรกเกิด, เด็กเกิดใหม่
- collapsed (adj) = เกี่ยวกับการล่มสลาย/พังทลาย
- dangling (n) ห้อยหลวมๆ ไว้
- deadly (adj) = ร้ายแรงถึงชีวิต, มฤตยู, มรณะ(เป็นอันตรายถึงตายได้)
- emerge (v) = ปรากฏ, โผล่ออกมา
- harrowing (adj) = เกี่ยวกับความน่าสะเทือนใจ/ทรมานใจ/บาดใจ/เศร้าใจ
- rubble (n) = ซากปรักหักพัง, เศษซากอิฐหิน
- survival (n) = การอยู่รอด, การเอาชีวิตรอด

No comments:

Post a Comment