โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 3, 2023

นักวิทยาศาสตร์จะคืนชีพนกโดโดที่สูญพันธุ์แล้วนานหลายร้อยปีเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Washington Times
By 1662, the dodo was extinct, its ground-level nests an easy target for introduced, invasive species like the pig, rat, and crab-eating macaque.
ในปี ค.ศ. 1662 นกโดโดได้สูญพันธุ์ไป รังของมันที่อยู่ระดับพื้นดินตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายสำหรับสัตว์หลายชนิดที่นำเข้ามาในพื้นที่และสัตว์ชนิดรุกราน เช่น หมู หนู และลิงแสมที่กินปู

คำศัพท์ข่าว
- an easy target (phrase) = เป็นเป้าการโจมตีได้ง่าย
- introduce species สัตว์ชนิดที่ถูกนำเข้ามาในพื้นที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่สัตว์ดั้งเดิมของพื้นที่


แหล่งข่าว : USA TODAY
A group of scientists is hoping it can resurrect a species that has been extinct for centuries: the dodo bird.
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังหวังว่าจะฟื้นคืนชีพสายพันธุ์นกโดโดที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายศตวรรษได้

คำศัพท์ข่าว
- extinct (adj) = สูญพันธุ์, ดับสูญ, สูญสิ้น
- resurrect (v) = ทำให้คืนชีพ, ทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย
- species (n) = สปีชีส์, ชนิด

No comments:

Post a Comment