โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 4, 2023

บอลลูนสอดแนมของจีนบินเหนือสหรัฐเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
A Chinese spy balloon has been flying over the United States for a couple of days, U.S. officials said, one a defense expert estimates is equivalent to the size of three bus lengths
บอลลูนสอดแนมของจีนบินเหนือสหรัฐฯ มาสองสามวันแล้ว เจ้าหน้าที่สหรัฐฯซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันคนหนึ่งประเมินว่ามีขนาดเท่ากับความยาวของรถบัสสามคัน

คำศัพท์ข่าว
- a couple of + n = จำนวนสอง-สาม
- Chinese (adj) = เกี่ยวกับจีน
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- equivalent (adj) = เทียบเท่า
- over + สถานที่ = เหนือ, บน
- spy balloon (n) = บอลลูนสอดแนม


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: Beijing expressed regret over a Chinese balloon flying over Montana, saying it was for civilian research and had gone off course.
ข่าวด่วน: ปักกิ่งแสดงความเสียใจต่อเรื่องที่บอลลูนของจีนลอยอยู่เหนือรัฐมอนทานา โดยระบุว่าเป็นบอลลูนสำหรับการวิจัยของพลเรือนและออกนอกเส้นทางไปแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- civilian (n) = พลเรือน, ชาวบ้าน, ประชาชนทั่วไป
- express (v) = แสดงออก, แสดงความรู้สึก
- regret (n) = เสียดาย, เสียใจ


แหล่งข่าว : NBC News
The Pentagon says it does not plan to shoot down a suspected Chinese spy balloon floating 60,000 feet above the U.S. because "any potential debris field would be significant" and could cause "civilian injuries or deaths or significant property damage."
เพนตากอนกล่าวว่าไม่มีแผนที่จะยิงบอลลูนต้องสงสัยสอดแนมของจีนซึ่งลอยอยู่สูง 60,000 ฟุตเหนือสหรัฐฯ ให้ตกลงมาเพราะ "ขอบเขตของเศษซากที่มีความเป็นไปได้อาจมากอย่างมีนัยสำคัญ" และอาจทำให้ "พลเรือนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ"
d:\The-Pentagon-says-it-does-not-plan-to-shoot-down-a-suspected-Chinese-spy-balloon-floating-60,000-feet-above-the-U-S--because--any-potential-debris-field-would-be-significant--and-could-cause--civilian-injuries-or-deaths-or-significant-property-damage.png
คำศัพท์ข่าว
- debris (n) = เศษซาก, ซากปรักหักพัง
- float (v) = ลอยตัว/เคลื่อนตัวเหนือพื้นผิวหรือในอากาศ
- potential (adj) = มีความเป็นไปได้, แน้วโน้ม
- suspected (adj) = ต้องสงสัย, เป็นที่สงสัย(มีเหตุ/ลักษณะน่าสงสัย)

No comments:

Post a Comment