โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 26, 2015

Extra English_Part_6


ตอนที่ 6 - Bridget wins the lottery(Part 1)


ตอนที่ 6 - Bridget wins the lottery(Part 2)มีทั้งหมด 30 ตอน คลิีกดูได้เลย
Extra English_MENU (ดูรีวิวของเรื่อง และตัวละคร)
1 Episode 01: Hector’s Arrival (Part_1) (Part_2)
การมาถึงของ Hector’ (พระเอกในเรือ่ง)
16 Episode 16: Uncle Nick
2 Episode 02: Hector Goes Shopping 17 Episode 17: Cyber Stress
3 Episode 03: Hector Has A Date 18 Episode 18: Just The Ticket
4 Episode 04: Hector looks for a job 19 Episode 19: Kung Fu Fighting
5 Episode 05: A star is born 20 Episode 20: Every Dog Has Its Day
6 Episode 06: Bridget wins the lottery 21 Episode 21: The Entertainers
7 Episode 07: The Twin 22 Episode 22: Haunting At Halloween
8 Episode 08: The Landlady’s Cousin 23 Episode 23: Truth Or Dare
9 Episode 09: Jobs For The Boys 24 Episode 24: Pilot Nick
10 Episode 10: Annie’s Protest 25 Episode 25: Art
11 Episode 11: Holiday Time 26 Episode 26: Alibi
12 Episode 12: Football Crazy 27 Episode 27: Can You Live Without
13 Episode 13: A Wedding In The Air 28 Episode 28: Christmas
14 Episode 14: Changes 29 Episode 29: Camping
15 Episode 15: The Bouncer 30 Episode 30: Love Hurts

Episode 6 (คำสนทนา ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง)

BRIDGET [reading horoscope]
Taurus: "Today you will have a change in career which will give you more money."

BRIDGET
More money!
Ohhh! It's my lucky day.
Now where was I?
99, 100. Good, that's done.
Now the cushions. In my special order: orange, pink, purple...

HECTOR
Hi, BRIDGET.

BRIDGET
Oh, hi HECTOR. Red.

HECTOR
Hi, ANNIE.

ANNIE
I'm just... BRIDGET, no!
It's OK, BRIDGET, you didn't see it. You didn't see it!

BRIDGET
What are you wearing? Take it off!

HECTOR
What?

BRIDGET
Your shirt, it's that colour. Take it off.
เสื้อของคุณ สีแบบนั้น ถอดออกซะ

HECTOR
This shirt? What is wrong with the colour? What's wrong with yell...
เสื้อตัวนี้ มีสีอะไรผิดปกติ งั้นรึ ทำไมถึงต้องโวยวาย แบบนั้นด้วย

ANNIE
Ahhh!

BRIDGET
Don't say it!
Don't say that colour. Just take it off and throw it out!
อย่าได้เอ่ยถึงสีนั้น ถอดออกและโยนทิ้งไปซะ

HECTOR
OK, OK.

BRIDGET
Done?

HECTOR
Done.
ANNIE
BRIDGET must not see anybody wearing that colour.
บริเจ็ต ไม่ต้องการเห็นใครใส่เสื้อผ้าสีนั้น

HECTOR
Why?
ทำไมรึ

BRIDGET
Because that colour - urghhh! - is very unlucky for me and today is Lotto day!
เพราะว่า สีนั้นเป็นอับโชคสำหรับฉัน และวันนี้ก็เป็นวันหวยออกซะด้วยสิ

HECTOR
Lotto day. What's...

BRIDGET
The Lottery.
I pick 5 numbers. My numbers are: 66, 11, 89, 18 and 69.
If my numbers are the same as the Lottery numbers on television, I win millions!

HECTOR
I've never heard of it.

ANNIE
BRIDGET gets very excited.

HECTOR
Oh.

BRIDGET
But I know how to keep calm.

ANNIE
Yoga.
So, there we are, HECTOR.

HECTOR
Great. I am going shopping. Do you need anything?

BRIDGET
Yes.
Could you get my dress from the dry cleaner's, please?
ช่วยไปเอาชุดของฉันจากร้านซักแห้ง ให้หน่อยสิ

HECTOR
Dry cleaner's? OK.
ร้านซักแห้ง รึ ได้สิ

BRIDGET
The blue ticket is on the board.

HECTOR
Oh. Got it. See you later, BRIDGET.

NICK
4-6-4-7. HECTOR!

HECTOR
Hi, NICK. I've just been to see BRIDGET.

NICK
Yes, I can see. Anyway, where are you going?

HECTOR
Oh, I am going shopping.


NICK
Ah, yeah. Wait, wait, wait.
Come in here. 7-9-4-6-4-6-4-7. 7-9-4-6-4-6-4-7.
Pen, pen, I need a... aha! pen. 7-9-4-6-4-6-4-7. Paper. Paper! 7-9-4-6-4-6-4-7. Hoo! Thanks, HECTOR.

HECTOR
What is it?

NICK
Aha! Today I met a girl called Emily. She is very beautiful - long blonde hair, big...

HECTOR
Yes?

NICK
...blue eyes, and she is crazy about me.

HECTOR
Where did you meet her?

NICK
She was in her sports car. [Imitates car revving noise]
At the traffic lights.

HECTOR
Oh!

NICK
I asked her for a lift. She said 2No”/ but she shouted her phone number – 7-9-6-4-6-4-7.

HECTOR
Oh, I see.

NICK
Mwahh, ha-ha-ha! Hey!
Maybe she has a friend or a sister.

HECTOR
Wow, yeah!

NICK
Let's go out. Today is my lucky day.

VOICE ON TELEVISION
Now it's time for the National Lottery.

BRIDGET
Oh good. Is this my lucky day?

VOICE ON TELEVISION
And the numbers are...

Sound of telephone ringing

BRIDGET
Yes?
Oh, hello, Mother. Yes, well, I'm a bit busy. Can I call you - back?
Ahhh! I've won! Mum! I've won! I must go.

VOICE ON TELEVISION
And those were this week's lucky numbers.

BRIDGET
Oh, whooaaaahhhhhh!

ANNIE
What is it?

BRIDGET
ANNIE! Ahhhhh!

ANNIE
BRIDGET, I can't understand you!

BRIDGET
ANNIE, I have won the National Lottery!

BRIDGET and ANNIE
Aaahhhhhhhhh!!!!! Whooahhhhhhh!

BRIDGET
From now on, it will be a life of luxury.
Designer clothes!

ANNIE
Exotic holidays!

BRIDGET
Luxury homes!
The very best restaurants!

ANNIE
… Or mixing with the stars! [Ah …].

BRIDGET
But of course I will give a lot of money to charity.
No more work, no more bosses.
In fact I’ll call now and resign.

Dialling sound on mobile phone

VOICEMAIL MESSAGE
Hello, this is Harry Bowler.
Leave a message and I'll ring you back.

BRIDGET
Harry, it's BRIDGET. I resign!
I quit! I'm off!
Keep your job. Goodbye!

ANNIE
Oh dear.

BRIDGET
From now on, no more bosses for BRIDGET. BRIDGET is the boss!
Now I'll just get my lucky little ticket.

BRIDGET
Ah!!

ANNIE
What is it?


BRIDGET
My Lottery ticket has disappeared.

ANNIE
What?!

BRIDGET
But the dry cleaning ticket is still there.
HECTOR has taken the wrong ticket. We'll go to the dry cleaner's.

BRIDGET [writing email]
‘Today was Lottery day and, as usual, I did exactly the same thing to bring me luck.
I brushed my hair 100 times – 99, 100.
I arranged the cushions in my special order.
I did my yoga.’

ANNIE [writing email]
‘Guess what? The good news is, BRIDGET has won the Lottery.’

BRIDGET and ANNIE
Ahhhhhhhh!

ANNIE
The bad news is, her winning Lottery ticket has disappeared.
BRIDGET asked HECTOR to collect her dry cleaning, but HECTOR took the wrong ticket!

HECTOR
Got it!

ANNIE
Oh dear!
Poor BRIDGET!

BRIDGET
My Lottery ticket has disappeared.

HECTOR and NICK
Hey …. Hey …. Ay!!!

HECTOR
Hey, NICK, that waitress really likes you.

NICK
Two girls in one day.
Call me Mr. Irresistible, ooh-oh! Hi, girls.

HECTOR
Hi, BRIDGET. Oops!
Your dress, BRIDGET. I forgot, sorry. I..., how did you collect the cleaning when I had the ticket?

BRIDGET
No, HECTOR - darling.
You have the wrong ticket.

HECTOR
I have the wrong ticket?

BRIDGET
You have the wrong ticket.
Now give it to me.


HECTOR
Yes, I have it here, BRIDGET.

BRIDGET
You have got the ticket, HECTOR.

HECTOR
Yes, I have got the ticket, BRIDGET. I have lost the ticket.

BRIDGET
You have lost the ticket, HECTOR?

HECTOR
I have lost the ticket, BRIDGET.

NICK
You've lost the ticket, HECTOR.
You can't have lost the ticket! Emily's number is on the back!

BRIDGET
Oh-wah-wah-ah!!

HECTOR
Are you OK, BRIDGET?

BRIDGET
The ticket you took from the board was not the dry cleaning ticket.
It was my Lottery ticket.
My winning Lottery ticket.

HECTOR
Oh.

BRIDGET
I am a multimillionaire.
But with no ticket!
And you, you can stop smiling, because this is your fault too!

ANNIE
OK! NICK! HECTOR! Where have you been?

HECTOR
Well, first we went to the CD shop.

NICK
No, no, no. First we went to Leo's Café. Remember the waitress?

HECTOR
Oh yeah! She was ... ... ...

BRIDGET
Yes, and...?

HECTOR
Then we went to the CD shop.

NICK
Then we went to Cool Man.

HECTOR
And then we went to the motorbike showroom.

NICK
Yeah!

Sound of NICK and HECTOR imitating motor bike noises

BRIDGET
Stop!
So, you are going back to look for it!

HECTOR and NICK
Yes, ma'am!

BRIDGET
And don't come back until you've found it, OK?

HECTOR & NICK
OK!

BRIDGET
The ticket must be claimed by 10 o'clock tonight.
Now get going!

HECTOR & NICK
Yeah, ... ... ...

BRIDGET
Understood?

HECTOR and NICK
Understood!

ANNIE
Cancer: "Today there is trouble at home."

BRIDGET
Grrrrr!!!

ANNIE
You can say that again!

NICK
OK, HECTOR. I hope you find the ticket. See you later.

HECTOR
Whoa, whoa, whoa! Where are you going?

NICK
Well, I am going to the traffic lights.
Emily might return. I can't ring her, because her number is on the lost ticket, remember?

HECTOR
Yeah, but what shall I do?

NICK
Look for the ticket, of course.

HECTOR
Yeah, but what shall I say?

NICK
Well, you say..., OK, I am the shopkeeper. You are you.

HECTOR
Great!

NICK
Great.

HECTOR
Good afternoon.

NICK [pretending to be shopkeeper]
Good afternoon.

HECTOR
I have lost my ticket.

NICK [pretending to be shopkeeper]
What sort of ticket?

HECTOR
Oh, my winning Lottery ticket.

NICK [pretending to be shopkeeper]
Oh, your winning..., wait a moment. You can't say, "I have lost my winning Lottery ticket".

HECTOR
Why not?

NICK
Because if they know it is a winning Lottery ticket, they will keep the money, they will hide it.

HECTOR
Oh.

NICK
So you must be someone else.

HECTOR
Who?

NICK
Ha! Someone who can search the rubbish bins.

HECTOR
Search the rubbish bins?

NICK
That's it! A dustman.

HECTOR
Dustman?

NICK
Yeah! A dustman can search the rubbish bins. Ha! Great idea, NICK.

HECTOR
Yeah, great idea, NICK.

NICK
Come on! You need to prepare!NICK [writing email]
‘What a day!
I met a girl called Emily at the traffic lights - she's crazy about me!
And she gave me her telephone number.
Unfortunately I wrote her number on BRIDGET's Lottery ticket which HECTOR lost.’
Emily's number is on the back!

BRIDGET
‘So I told them, "Don't come back until you find it.”
Now get going!

HECTOR and NICK
Yeah-yeah-yeah!!!!

Sound of mobile phone ringing

HECTOR
Hello?

BRIDGET
Hello? HECTOR?

HECTOR
Hello, BRIDGET.

BRIDGET
Have you found the ticket?

HECTOR
No, not yet.

BRIDGET
Well, where's NICK?

HECTOR
At the traffic lights.

BRIDGET
What?! At the traffic lights? Well, call me when you've found the ticket! Leo: "Today you will have a big surprise. Your life will be turned upside-down." Hmm!

HECTOR
Right!

ANNIE
Leo: “Today you will have a big surprise.
Your life will be turned upside-down.”

BRIDGET
Ohhh!!!

NICK [whistling and humming]

BRIDGET
Well?

NICK
Well.

ANNIE
Well?

NICK
Well, what?

BRIDGET
Any luck?

NICK
Well, yes and no.

BRIDGET
Yes and no?

NICK
Hmm. The bad news is, I didn't find her.

BRIDGET
Who?

NICK
Emily.

BRIDGET
Emily who?

NICK
Emily, the girl at the traffic lights.

BRIDGET
Oh.

NICK
The good news is...

BRIDGET
Yes?

NICK
I made £50 cleaning windscreens.

BRIDGET
Ahhh! Where's HECTOR?
Where's my ticket? Oh, look at the time. It's ten to ten!

ANNIE
Ten to ten?
I haven't fed Charlie.
Oh, where is Charlie? I must find him.

NICK
Charlie was asleep on my bed this afternoon.

ANNIE
Oh, thanks NICK.
Oh, there you are, Charlie. Charlie? What's this?
Ohhhh! Ohhhhh!
BRIDGET! BRIDGET! I found it! Your ticket!

BRIDGET
What?!

NICK
Where?

ANNIE
On NICK's bed.

NICK
Who?

BRIDGET
On NICK's bed!
Well, give it to me.

NICK
No, give it to me!

BRIDGET
It's my Lottery ticket.

NICK
Emily's number's on the back!

BRIDGET
It's mine!

NICK
Give it to me!

ANNIE
It's OK, it's OK. I'll stick it back together.

BRIDGET and NICK
Grrrrrrrrrr!

ANNIE
Done! Ha! Oh, hi HECTOR. Oh, poor HECTOR. I've just found the ticket on NICK's bed. Isn't it exciting?

BRIDGET
Thank you!
Ha!
Now I can claim my money!

Sound of door being banged

ANNIE
Oh, poor HECTOR.
I’ve just found the ticket on NICK’s bed.
Isn’t it exciting!

HECTOR
Yeah, great.

NICK
I can call Emily now!

HECTOR
Oh, great!

NICK
When BRIDGET has finished.

HECTOR
Great.

ANNIE
Shh! Shh!

BRIDGET
Hello!
I'd like to claim my prize money, please. My numbers are: 66, 11, 89, 18 and 69.
What?! What do you mean, they're not the winning numbers? Well, what are your numbers then?
Well, 69, 81, 68, 11 and 99? But how?

HECTOR
Hey, I know what happened.
BRIDGET, what were you doing while watching the Lottery?

BRIDGET
My yoga.

HECTOR
Aha! Which position?

BRIDGET
This one.

HECTOR
Exactly.
These are your numbers, but this way.

BRIDGET
Ohhh!!

ANNIE
Oh, bravo, HECTOR.

HECTOR
Hey, it was nothing.

NICK
Aha! Emily's number. 7-9-4-6-4-6-4-7. Aha, it's ringing. Helloooo. Is Emily there? No?
Who are you?
Jack's Taxis? Emily! You tricked me!

BRIDGET
Oh, what an unlucky day.
Well, it can't get any worse. Yes, it can. The phone call. My job. We must get that tape back. Now. And I know just the man for the job.

ANNIE
Well, it can’t get any worse!

BRIDGET
Yes it can!
The phone call.
My job.
We must get the tape back – now!
And I know just the men for the job!

HECTOR & NICK
Oh no!

BRIDGET & ANNIE
Oh yes!


HECTOR
NICK, should we be here?

NICK
It's OK. BRIDGET said it was OK.

HECTOR
Look! There is the answerphone.

NICK
Quick, get the tape!

Sound of dog barking

SECURITY GUARD
Security! Who's there?


COMMENTARY [v.o.]
Next time in EXTRA, BRIDGET's twin comes to stay, HECTOR asks ANNIE on a date and why is BRIDGET being so nice, or is she?
EXTRA, don't miss it.

คำค้นหา
ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเต้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษาอังกฤษ, รายการทีวีสอนภาษาอังกฤษ, ซีรีย์ฝรั่ง ฝึกภาษา อังกฤษ, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ล, ละครซีรีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย

No comments:

Post a Comment