โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 28, 2015

การแชร์ปริ๊นเตอร์ windows 10การแชร์มี วิธีทำมี 2 ขึ้นตอน
1. ติดตั้งปริ๊นเตอร์ที่เครื่อง แม่ข่าย ที่ให้บริการ
2. ติดตั้งปริ๊นเตอร์ที่เครื่อง ลูกข่าย ที่ใช้บริการ

นั่งที่เครื่องที่ต่อปริ๊นเตอร์ไว้ (เครื่องใหับริการ)
1.ติดตั้งปริ๊นเตอร์ที่เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ (สมมุติชื่อแม่ข่ายว่า sever)
- ลงไดร์เวอร์ปริ๊นเตอร์จนกระทั่ง แม่ข่าย ปริ๊นได้


- เปิดแชร์ปริ๊นเตอร์ และจำชื่อปริ๊นเตอร์ที่แชร์ไว้ (share name)
คลิกขวาที่ไอค่อนปริ๊นเตอร์ Printer Properties >>> Sharing >>> เลือก Share this printer >>> Render Print Job และกดปุ่ม OK


- ทำการ Turn off รหัสผ่าน
เข้า Control Panel >>> แล้วเลือก Choose homegroup and Share options
คลิ๊กที่ปุ่ม Change advanced sharing settings
ดูที่บรรทัด File and printer sharing แล้วคลิกเลือกตรงบรรทัด Turn on
ดูที่บรรทัด Password protected sharing แล้วคลิกเลือกตรงบรรทัด Turn Off
จากนั้นกดปุ่ม Save ได้เลยนั่งที่เครื่องที่ไม่ได้ต่อปริ๊นเตอร์ไว้ (เครื่องใข้บริการ)
2. ติดตั้งปริ๊นเตอร์ที่เครื่อง ลูกข่าย ที่ใช้บริการ (สมมุติชื่อลูกข่ายว่า client)
- กดปุ่ม Windows + R เพื่อเรียกหน้าจอ Run

- พิมพ์เรียกคำสังค้นหาชื่อแม่ข่าย //server
และกดปุ่ม Enter


จากนั้นจะเห็น Printer ของเครื่องให้บริการ
- ให้เราทำการกดปุ่ม คลิกขวาที่ ไอค่อน Printer และเลือก Connect


No comments:

Post a Comment