โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, June 28, 2015

Adverb of mannerแหล่งข่าว :BBC
Thai officials accidentally auction off car loaded with amphetamine
ข้าราชการไทยเผลอประมูลขายรถที่บรรทุกยาบ้า

คำศัพท์ข่าว
- amphetamine (n) = ยาบ้า, แอมเฟตามีน
- auction off (phrasal verb) = ประมูลขาย, นำไปขายโดยการประมูล
- load (v) = บรรทุกของ, บรรจุดของAdverb of manner
- ใช้บอกลักษณะอาการ


  - accidentally   เผอิญ / โดยไม่ตั้งใจ
  - angrily   อย่างโกรธ
  - anxiously   อย่างใจจดใจจ่อ
  - awkwardly   อย่างเชื่องช้า
  - badly   อย่างแย่ / อย่างไม่ดี
  - beautifully   อย่างสวยงาม
  - blindly   สุ่มสี่สุ่มห้า /โดยไม่เห็น / โดยไม่มอง / โดยไม่ได้สังเกตุ
  - boldly   มั่นใจ / แน่วแน่ / กล้าหาญ
  - bravely   อย่างกล้าหาญ (ไม่กลัวอันตราย เสี่ยงกว่า boldly)
  - brightly   อย่างแจ่มจ้า / สว่าง / เรื่องรอง /ไพเราะสดใส
  - busily   อย่างยุ่งยาก
  - calmly   อย่างใจเย็น
  - carefully   รอบคอบ
  - carelessly   อย่างลวกๆ
  - cautiously   อย่างรอบคอบ
  - cheerfully   อย่างเริงร่า
  - clearly   อย่างเห็นได้ชัด
  - closely   อย่างใกล้ชิด / สนิทสนม
  - correctly   ได้อย่างถูกต้อง
  - courageously   ฉกาจฉกรรจ์
  - cruelly   อย่างโหดร้าย
  - daringly   อย่างผาดโผน
  - deliberately   อย่างจงใจ
  - doubtfully   หวาดระแวง
  - eagerly   กระหาย
  - easily   อย่างง่ายดาย
  - elegantly   ประณีต
  - enormously   มหาศาล
  - enthusiastically   อย่างกระตือรือร้น
  - equally   อย่างเท่าเทียม / พอ ๆ กัน
  - eventually   ในที่สุด
  - exactly   อย่างแน่นอน
  - faithfully   อย่างซื่อ
  - fluently  ฉอด ๆ / ฉะฉาน / อย่างคล่องแคล่ว
  - fast (ไม่มี ly)   อย่างรวดเร็ว
  - fatally   ปางตาย
  - fiercely   เป็นฟืนเป็นไฟ
  - fondly   ด้วยความรัก
  - foolishly   อย่างโง่
  - fortunately   โชคดี
  - frankly   ตรงไปตรงมา
  - frantically   อย่างเมามัน
  - gradual   ทีละน้อยๆ / ค่อยเป็นค่อยไป
  - generously   อย่างไม่เห็นแก่ตัว
  - gently   ค่อย ๆ / เบา ๆ /อย่างอ่อนโยน
  - gladly   ด้วยความยินดี / อย่างเป็นสุข
  - gracefully   อย่างงดงาม
  - greedily   ตะกละตะกลาม
  - happily   อย่างเป็นสุข
  - hard (ไม่มี ly)   ยาก / อย่างหนัก
  - hastily   เร่งรีบ (รีบ เพราะผลีผลาม / ทำผิด)
  - healthily   ยองใย
  - honestly   อย่างสุจริต
  - hungrily   อย่างกระหาย
  - hurriedly   เร่งรีบ (รีบ เพราะไม่มีเวลาเพียงพอ)
  - inadequately   อย่างไม่พอเพียง
  - ingeniously   อย่างฉลาด
  - innocently   อย่างบริสุทธิ์ใจ
  - inquisitively   ซอกแซก
  - irritably   อย่างฉุนเฉียวง่าย
  - joyously   อย่างเพลิดเพลิน
  - justly   อย่างเป็นธรรม
  - kindly   กรุณา
  - lazily   อย่างเฉื่อยชา
  - loosely   อย่างอิสระ
  - loudly   อย่างดังลั่น
  - madly   อย่างคลั่ง
  - mortally   อย่างร้ายแรง
  - mysteriously   อย่างลึกลับ
  - neatly   อย่างเรียบร้อย
  - nervously   อย่างหงุดหงิด
  - noisily   เจี๊ยวจ๊าว / ครึกโครม
  - obediently   อย่างเชื่อฟังคำสั่ง
  - openly   เปิดเผย
  - painfully   อย่างเจ็บปวด
  - patiently   อย่างอดทน
  - perfectly   อย่างสมบูรณ์
  - politely   สุภาพ
  - poorly   ไม่สบาย
  - powerfully   อย่างแข็งแรง
  - promptly   พลัน
  - punctually   ตรงต่อเวลา
  - quickly   อย่างรวดเร็ว
  - quietly   เงียบ ๆ
  - rapidly   อย่างรวดเร็ว
  - rarely   ไม่ค่อยมี
  - really   จริงๆ
  - recklessly   มุทะลุ
  - regularly   สม่ำเสมอ
  - reluctantly   อย่างไม่เต็มใจ
  - repeatedly   ซ้ำแล้วซ้ำเล่า / หลายครั้ง
  - rightfully   อย่างถูกต้อง
  - roughly   ลวก
  - rudely   หยาบคาย
  - sadly   เศร้า
  - safely   อย่างปลอดภัย
  - selfishly   อย่างเห็นแก่ตัว
  - sensibly   อย่างสมเหตุสมผล
  - seriously   อย่างจริงจัง
  - sharply   เผ็ดร้อน
  - shyly   เอียงอาย
  - silently   เงียบ
  - sleepily   อย่างเหงาหงอย
  - slowly   ช้า
  - smoothly   อย่างราบรื่น
  - so (ไม่มี ly)   ดังนั้น
  - softly   แผ่วเบา
  - solemnly   เคร่งขรึม
  - speedily   รวดเร็ว
  - stealthily   ลอบ
  - sternly   อย่างโหดเหี้ยม
  - straight (ไม่มี ly)   ตรง
  - stupidly   อย่างโง่เขลา
  - successfully   ประสบความสำเร็จ
  - suddenly   ทันใดนั้น
  - suspiciously   หวาดระแวง
  - swiftly   อย่างรวดเร็ว / ปราดเปรียว
  - tenderly   ละม่อม
  - tensely   เคร่งเครียด
  - thoughtfully   ความคิด
  - tightly   อย่างแน่นหนา
  - truthfully   สมจริง
  - unexpectedly   กะทันหัน
  - victoriously   ชัยชนะ
  - violently   อย่างรุนแรง
  - vivaciously   อย่างร่าเริง
  - warmly   รุ่ม
  - weakly   อ่อนแอ /ระทวย/กระเสาะกระแสะ
  - wearily   กระป้อกระแป้
  - well (ไม่มี ly)   ดี
  - wildly   ลำพอง
  - wisely   ชาญฉลาด Accidentally หมายถึง เผอิญ / โดยไม่ตั้งใจ
ประโยคตัวอย่าง
- I accidentally knocked a glass over.
ฉันเผอิญทำแก้วล้ม

- She accidentally dropped the vase on her foot.
เธอเผอิญทำแจกันตกบนเท้าของเธอ

- The essay which you worked on yesterday was accidentally deleted.
เรียงความที่คุณทำงานเมื่อวานนี้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

- This clumsy crook accidentally knocked his partner out with a brick.
การซุ่มซ่ามนี้บังเอิญทำให้คู่หูของเขา ถูกน๊อคเอ๊าค์ด้วยก้อนอิฐ
 Anxiously หมายถึง อย่างใจจดใจจ่อ
ประโยคตัวอย่าง
- She waited anxiously by the phone.
เธอรอโทรศัพท์อย่างใจจดใจจ่อ

- We waited anxiously by the phone.
เรารอโทรศัพท์อย่างใจจดใจจ่อ

- we are all waiting anxiously for any new.
เราทุกคนกำลังรออย่างใจจดใจจ่อสำหรับสิ่งใหม่

- Tomorrow the children will receive their anxiously awaited presents.
พรุ่งนี้เด็ก ๆ จะได้รับของขวัญที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
 Beautifully หมายถึง อย่างสวยงาม
ประโยคตัวอย่าง
- She smiled beautifully.
เธอยิ้มอย่างสวยงาม

- You sing beautifully!
คุณร้องเพลงเพราะ

- She sings so beautifully.
เธอร้องเพลงเพราะมาก

- You’re doing beautifully!
คุณกำลังทำอย่างสวยงาม / เก่งมาก

- She dresses beautifully.
เธอแต่งได้อย่างสวยงาม

- Their house is beautifully decorated.
บ้านของพวกเขาได้รับการตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม
 Blindly หมายถึง สุ่มสี่สุ่มห้า /โดยไม่เห็น / โดยไม่มอง / โดยไม่ได้สังเกตุ
ประโยคตัวอย่าง
(ไม่เห็นหรือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณอารมณ์เสีย)
- I ran blindly upstairs.
ฉันวิ่งขึ้นไปชั้นบน โดยไม่มองอะไร

- It wasn't in his nature to follow blindly.
มันไม่ได้อยู่ในธรรมชาติของเขาที่จะทำตามโดยไม่ได้สังเกตุ

- Don’t just blindly accept what you are told.
อย่าเพิ่งยอมรับในสิ่งที่คุณพูด โดยไม่ได้สังเกตุอะไร

- The room was completely dark and I fumbled blindly for the door.
ห้องมืดสนิท และฉันคลำหาประตูโดยไม่มองอะไร

- I don’t know, she repeated as she stared blindly down into her glass.
ฉันไม่ทราบ' เธอพูดซ้ำขณะที่เธอจ้องมองลงไปในแก้วของเธอ
 Boldly หมายถึง มั่นใจ / แน่วแน่ / กล้าหาญ
(ในทางที่กล้าแสดงออก มั่นใจโดยไม่ต้องแสดงความกลัวใด ๆ )
ประโยคตัวอย่าง
- We must act, and we must act boldly.
เราต้องทำหน้าที่ และเราต้องกระทำอย่างแน่วแน่

- He advanced boldly and knocked on the door.
เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และเคาะประตู

- You will have our support as long as you fight boldly against corruption.
คุณจะได้รับการสนับสนุนของเราตราบเท่าที่คุณต่อสู้ อย่างแน่วแน่กับการทุจริต

- His secretary boldly asks, "Aren't you going to ask me out for dinner?
เลขานุการของเขาถามอย่างมั่นใจว่า "คุณจะไม่ขอให้ฉันออกไปทานข้าวเย็นหรือ?"

- She boldly marched up to the front of the queue and introduced herself to the doorman.
เธอเดินขึ้นไปที่ด้านหน้าของคิวอย่างมั่นใจ และแนะนำตัวเองกับคนเฝ้าประตู
 Bravely หมายถึง อย่างกล้าหาญ
ประโยคตัวอย่าง
(ไม่กลัวอันตราย เสี่ยงกว่า boldly)
- Both teams battled bravely.
ทั้งสองทีมต่อสู้อย่างกล้าหาญ

- She faced the consequences bravely.
เธอเผชิญกับผลกระทบอย่างกล้าหาญ

- She bravely had a go at paragliding.
เธอกล้าหาญไปเล่นกีฬาที่ร่มร่อน (paragliding = ร่มชูชีพร่อน)

- Convicted of treason, he meets his end bravely.
การตัดสินเป็นกบฏ ทำให้เขาได้พบกับจุดจบของเขาอย่างกล้าหาญ

- She bravely entered the forests to bring such children back with her.
เธอกล้าหาญเข้าป่าเพื่อพาเด็ก ๆ กลับมาพร้อมกับเธอ

- He has been hailed a hero after he bravely tackled a thief at a hotel
เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ หลังจากที่เขาได้ต่อสู้จัดการโจรที่โรงแรมอย่างกล้าหาญ
 Brightly หมายถึง แจ่มจ้า / สว่าง / เรื่องรอง /ไพเราะสดใส
ประโยคตัวอย่าง
- The melody rang brightly from the upper gallery.
เสียงดนตรีไพเราะสดใส ดังขึ้นจากห้องภาพด้านบน

- The sun never shines in the laundry, while outside it beams brightly.
ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องเข้ามาในห้องซักผ้า ขณะที่ข้างนอกแสงแดดสว่างจ้า

- At times, the sun shines so brightly through the airport that it blinds the camera.
ในบางครั้งดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างมาก ผ่านสนามบินทำให้กล้องมืด
 Calmly หมายถึง ใจเย็น
ประโยคตัวอย่าง
- She reacted surprisingly calmly to the news of his death.
เธอแสดงปฏิกิริยาใจเย็นอย่างไม่น่าเชื่อ กับข่าวการตายของเขา

- OK everyone, let's all quiet down and talk about this calmly.
โอเคทุกคนเลยเงียบ ๆ ลงและนหน่อย พูดคุยเรื่องนี้อย่างใจเย็น

- He was angry but he managed, with great self-restraint, to reply calmly.
เขาโกรธ แต่เขาจัดการด้วยความยับ ยั้งชั่งใจที่ดีในการตอบอย่างใจเย็น

-If the fire alarm goes off , leave the building quickly and calmly.
ถ้าสัญญาณเตือนไฟไหม้ดับลง ให้ออกจากอาคารอย่างรวดเร็ว และสงบ

- He seems rather a nervous character but in fact he works very calmly and efficiently.
ดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการประสาท แต่ในความเป็นจริงเขาทำงานอย่างใจเย็นและมีประสิทธิภาพ
 Carefully หมายถึง รอบคอบ
ประโยคตัวอย่าง
- He drives carefully.
เขาขับรถอย่างระมัดระวัง

- I like to drive carefully.
ฉันชอบขับอย่างระมัดระวัง

- You should prepare yourself by reading the menu carefully.
คุณควรเตรียมตัวเอง โดยการอ่านเมนูอย่างระมัดระวัง

- You have to watch carefully because they come by so quickly.
คุณต้องดูอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขามาอย่างรวดเร็วมาก
 Closely หมายถึง อย่างใกล้ชิด / สนิทสนม
ประโยคตัวอย่าง
- I worked closely with partners in Thailand.
ผมได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในประเทศไทย

- We are working closely with the police.
เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจ

- English and German are closely related.
อังกฤษและเยอรมันมีความเกี่ยวข้องกัน

- We have remained closely in touch over the years.
เรายังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา

- He has been closely associated with the museum for many years.
เขามีทำงานเกี่ยวข้องไกล้ชิดกับพิพิธภัณฑ์เป็นเวลาหลายปี

- Both politicians have been closely associated with the movement for some time.
นักการเมืองทั้งสองคนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไกล้ชิด มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ
 Easily หมายถึง อย่างง่ายดาย
ประโยคตัวอย่าง
- I get skin problems easily.
ผิวฉันแพ้ง่ายมาก

- Don’t believe people so easily.
อย่าเชื่อคนง่าย ๆ

- Success doesn’t come easily.
ความสำเร็จไม่ได้ได้มาง่ายๆ

- They won quite easily.
พวกเขาได้รับรางวัลค่อนข้างง่าย

- I can't walk easily because I drank.
ฉันเดินไม่ใช่ง่ายๆ เลย เพราะฉันเมา

- We found the house easily enough.
เราพบบ้านได้ง่ายพอสมควร (easily enough = สามารถเข้าถึงได้ง่าย)

- How can you give up so easily? You are not proud of being a pilot?
คุณเลิกได้ง่าย ๆได้ยังไง คุณไม่ภูมิใจที่เป็นนักบินหรือ

- How can you leave me so easily? Without you, I've got nothing left, oh dear.
ทำไมทิ้งไปไปง่าย ๆ แบบนี้ ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เหลือใครอีกแล้ว
 Gently หมายถึง ค่อย ๆ / เบา ๆ /อย่างอ่อนโยน
ประโยคตัวอย่าง
- The door closed gently.
ประตูปิดเบา ๆ

- He lifted the baby gently out of its crib.
เขายกทารก ออกจากเปลอย่างเบา ๆ

- Use your fingertips to gently flatten the pastry.
ใช้ปลายนิ้วของคุณค่อย ๆกดแผ่ขนมปิ้ง

- The road slopes gently downwards for a mile or two.
ถนนค่อย ๆลาดชันลงไปประมาณหนึ่งหรือสองไมล์

- Push the clutch in, put the car into gear, rev the engine and then gently let the clutch out.
เหยียบคลัทช์ใส่รถใส่เกียร์เร่งรอบเครื่องยนต์แล้วค่อย ๆปล่อยคลัตช์ออก
 Gladly หมายถึง ด้วยความยินดี / อย่างเป็นสุข
ประโยคตัวอย่าง
- If you find a lower price in the next thirty days, we will gladly pay you the difference.
หากคุณพบราคาที่ต่ำกว่านี้ในอีกสามสิบวันข้างหน้า เรายินดีจ่ายค่าส่วนต่างให้กับคุณ
 Hard (ไม่มี ly) หมายถึง ยาก / อย่างหนัก
ประโยคตัวอย่าง
- It was raining very Hard.
ฝนตกหนักมาก

- By now the cement had set hard.
ปูนซีเมนต์ตอนนี้เซ็ตตัวแข็งขึ้น

- He has worked hard all her life.
เขาทำงานหนักตลอดชีวิต

- Ella was concentrating very hard.
เอลล่ากำลังตั้งใจอย่างหนัก

- He slammed the door hard behind him.
เขากระแทกประตูอย่างหนักที่อยู่ข้างหลังเขา

- I couldn’t convince him no matter how hard I tried.
ฉันไม่สามารถโน้มน้าวเขาได้ไม่ว่าฉันจะพยายามหนักแค่ไหน

- She tried her hardest to ignore what he’d said.
เธอพยายามอย่างหนักที่จะไม่สนใจสิ่งที่เขาพูด (hardest = superlative)

- He had thought long and hard before getting involved with the project.
เขาเคยครุ่นคิดนานอย่างหนักมานานแล้ว ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ
 Hastily หมายถึง เร่งรีบ
ประโยคตัวอย่าง
(รีบ เพราะผลีผลาม / ทำผิด)
- She hastily changed the subject.
เธอรีบเปลี่ยนเรื่อง

- Perhaps I spoke too hastily.
บางทีฉันอาจพูดเร็วเกินไป

- They are out of date and should be hastily consigned to the scrap heap.
ของพวกนั้นล้าสมัยแล้ว และควรรีบนำไปทิ้งกองขยะ

- Snatching my hand away from his hastily, I quickly composed myself to stand up.
ฉันรีบดึงมือของฉันออกจากเขา ประกอบด้วยตัวเองที่จะลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว
 Hurriedly หมายถึง เร่งรีบ
ประโยคตัวอย่าง
(รีบ เพราะไม่มีเวลาเพียงพอ)
- I hurriedly got up and dressed.
ฉันรีบลุกขึ้นและแต่งตัว

- He hurriedly packed his things and left.
เขารีบบรรจุของ และก็ออกไป

- The article was hurriedly withdrawn from the newspaper.
บทความถูกรีบถอดออกจากหนังสือพิมพ์
 Quickly หมายถึง อย่างรวดเร็ว
ประโยคตัวอย่าง
- He learns quickly.
เขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

- Police quickly closed off the area.
ตำรวจได้ปิดพื้นที่อย่างรวดเร็ว

- She quickly left the chorus for a starring role.
เธอรีบออกจากการขับร้องเพื่อแสดงเป็นตัวเอก

- The plane climbed quickly to a height of 30 000 feet.
เครื่องบินไต่ระดับอย่างรวดเร็ว ขึ้นไปที่ความสูง 30,000 ฟุต

- You don't need to eat so quickly! It's not a competition.
คุณไม่จำเป็นต้องกินอย่างรวดเร็ว! ไม่ใช่การแข่งขัน

His children are so bright. They learn new things really quickly.
ลูก ๆของเขาฉลาดหลักแหลมมาก พวกเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆได้เร็วจริง ๆ
 Quietly หมายถึง เงียบ ๆ
ประโยคตัวอย่าง
- I slipped quietly out of the back door.
ฉันเล็ดลอดออกมาจากประตูหลัง

- He is a quietly spoken, thoughtful man.
เขาเป็นคนที่พูดจาเงียบ ๆ และรอบคอบ

- He closed the door quietly behind him.
เขาปิดประตูเงียบ ๆ ข้างหลังเขา

- I am quietly confident that we will win this match.
ผมมั่นใจอย่างเงียบ ๆ ว่าเราจะชนะการแข่งขันนี้

- ‘Listen,’ she said quietly, ‘I want to tell you something.’
ฟังนะ' เธอพูดอย่างแผ่วเบา 'ฉันต้องการจะบอกคุณบางอย่าง

- She turned the door knob and quietly opened the door.
เธอเปิดลูกบิดประตูและเปิดประตูอย่างเงียบ ๆ

- He is quietly confident that there will be no problems this time.
เขามั่นใจอย่างเงียบ ๆว่าจะไม่มีปัญหาในครั้งนี้

- They are quietly optimistic about their chances of success.
พวกเขามองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับโอกาสในการประสบความสำเร็จ

- Two embassy employees had been quietly recalled because of spying allegations.
พนักงานสองคนของสถานกงสุลได้รับการเรียกตัวกลับอย่างเงียบ ๆ เนื่องจากมีข้อกล่าวหาในการสอดแนม

- He waited until his daughter was asleep, then tiptoed quietly out of the room.
เขารอจนกระทั่งลูกสาวของเขานอนหลับจากนั้นก็ค่อยๆ ย่องออกมาจากห้อง (tiptoed = เดินด้วยปลายเท้า /ย่อง / เขย่ง)
 Repeatedly หมายถึง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า / หลายครั้ง
ประโยคตัวอย่าง
- He called repeatedly, begging her to come back.
เขาโทรหาเธอหลายครั้ง เพื่อขอร้องให้เธอกลับมา

- We have repeatedly called for an official investigation into the affair.
เราได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการหลายครั้ง
 Sadly หมายถึง เศร้า
ประโยคตัวอย่าง
- He shook his head sadly.
เขาส่ายหน้าเศร้า

- Sadly, she didn't live that long.
เป็นเรื่องเศร้าที่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นนาน

- I just miss him." she said sadly.
"ฉันแค่คิดถึงเขา" เธอพูดเศร้า

- I want my Daddy back." he said, sadly.
"ฉันต้องการให้พ่อของฉันกลับมา" เขาพูดเศร้า

- Sadly, they chose to ignore our advice.
น่าเสียดายที่พวกเขาเลือกที่จะไม่สนใจคำแนะนำของเรา

- He's gone away for six months," she said sadly.
เขาหายตัวไปเป็นเวลาหกเดือนแล้ว "เธอกล่าวเศร้า

- ‘My best friend is leaving,’ she said sadly.
'เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกำลังจะจากไป' เธอพูดเศร้า
 Safely หมายถึง อย่างปลอดภัย
ประโยคตัวอย่าง
- Get home safely.
กลับบ้านดี ๆ นะ

- Travel safely.
เดินทางอย่างปลอดภัยนะ
 Suddenly หมายถึง ทันใดนั้น
ประโยคตัวอย่าง
- Suddenly saw a spider at the TV.
ทันใดนั้นฉันก็มองเห็นแมงมุมอยู่ที่ทีวี

- Suddenly I heard a strange noise.
ทันใดนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงประหลาด ๆ

- A strange feeling suddenly came over him.
ความรู้สึกแปลก ๆ ก็เข้ามาหาเขา

- Suddenly, the silence was broken by a loud explosion.
ทันใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงดัง

- She suddenly found herself being talked about in all the newspapers.
ทันใดนั้น เธอก็พบตัวเองถูกกล่าวถึง ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
 Thoughtfully หมายถึง อย่างใช้ความคิด
ประโยคตัวอย่าง
- He answers questions thoughtfully.
เขาตอบคำถามอย่างรอบคอบ

- He stared thoughtfully into the fire.
เขาจ้องเขม็งอย่างใช้ความคิด ไปที่เปลวไฟ

- He stared thoughtfully out the window.
เขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความคิด

- He nodded thoughtfully as I finished speaking.
เขาพยักหน้าอย่างใช้ความคิด ในขณะฉันพูดเสร็จแล้ว

- Choose your words carefully and thoughtfully.
เลือกคำพูดของคุณอย่างระมัดระวัง และไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน

- He had thoughtfully brought with him some food to share.
เขาได้นำอาหารบางอย่างมาด้วยความคิดเพื่อแบ่งปัน (ไตร่ตรอง / ตั้งใจ)
 Tightly หมายถึง อย่างแน่นหนา
ประโยคตัวอย่าง
- Her eyes were tightly shut.
ดวงตาของเธอถูกปิดสนิท
- The window was tightly sealed.
หน้าต่างปิดสนิท

- My hand gripped tightly on to the knife.
มือของฉันกำมีดอย่างแน่นหนา

- Marie held the baby tightly in her arms.
แมรี่กอดทารกไว้แน่นในอ้อมแขนของเธอ

- He gripped the steering wheel more tightly.
เขาจับพวงมาลัยให้แน่นขึ้น

- He buttoned his collar tightly round his thick neck.
เขากลัดกระดุมคอเสื้อ แน่นรอบคอหนาของเขา

-All minerals are regulated very tightly in the blood.
แร่ธาตุทั้งหมด การกำหนดควบคุมอย่างแน่นหนาในกระแสเลือด

- The baby was clutching his toy tightly in his grubby fist.
เด็กเล็กคว้าของเล่นของเขา กำแน่นในมือที่เลอะเทอะ

- Many commuters are forced to stand, tightly packed in, like sardines.
คนงานจำนวนมาก ถูกบังคับให้ยืนแน่นอัดแน่นเหมือนปลาซาร์ดีน (commuters = พนักงานที่ต้องขึ้นรถไปทำงานประจำ)No comments:

Post a Comment