โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Adverb of manner

Adverb of manner
- ใช้บอกลักษณะอาการ


  - accidentally   เผอิญ / โดยไม่ตั้งใจ
  - angrily   อย่างโกรธ
  - anxiously   อย่างใจจดใจจ่อ
  - awkwardly   อย่างเชื่องช้า
  - badly   อย่างแย่ / อย่างไม่ดี
  - beautifully   อย่างสวยงาม
  - blindly   สุ่มสี่สุ่มห้า /โดยไม่เห็น / โดยไม่มอง / โดยไม่ได้สังเกตุ
  - boldly   มั่นใจ / แน่วแน่ / กล้าหาญ
  - bravely   อย่างกล้าหาญ (ไม่กลัวอันตราย เสี่ยงกว่า boldly)
  - brightly   อย่างแจ่มจ้า / สว่าง / เรื่องรอง /ไพเราะสดใส
  - busily   อย่างยุ่งยาก
  - calmly   อย่างใจเย็น
  - carefully   รอบคอบ
  - carelessly   อย่างลวกๆ
  - cautiously   อย่างรอบคอบ
  - cheerfully   อย่างเริงร่า
  - clearly   อย่างเห็นได้ชัด
  - closely   อย่างใกล้ชิด / สนิทสนม
  - correctly   ได้อย่างถูกต้อง
  - courageously   ฉกาจฉกรรจ์
  - cruelly   อย่างโหดร้าย
  - daringly   อย่างผาดโผน
  - deliberately   อย่างจงใจ
  - doubtfully   หวาดระแวง
  - eagerly   กระหาย
  - easily   อย่างง่ายดาย
  - elegantly   ประณีต
  - enormously   มหาศาล
  - enthusiastically   อย่างกระตือรือร้น
  - equally   อย่างเท่าเทียม / พอ ๆ กัน
  - eventually   ในที่สุด
  - exactly   อย่างแน่นอน
  - faithfully   อย่างซื่อ
  - fluently  ฉอด ๆ / ฉะฉาน / อย่างคล่องแคล่ว
  - fast (ไม่มี ly)   อย่างรวดเร็ว
  - fatally   ปางตาย
  - fiercely   เป็นฟืนเป็นไฟ
  - fondly   ด้วยความรัก
  - foolishly   อย่างโง่
  - fortunately   โชคดี
  - frankly   ตรงไปตรงมา
  - frantically   อย่างเมามัน
  - gradual   ทีละน้อยๆ / ค่อยเป็นค่อยไป
  - generously   อย่างไม่เห็นแก่ตัว
  - gently   ค่อย ๆ / เบา ๆ /อย่างอ่อนโยน
  - gladly   ด้วยความยินดี / อย่างเป็นสุข
  - gracefully   อย่างงดงาม
  - greedily   ตะกละตะกลาม
  - happily   อย่างเป็นสุข
  - hard (ไม่มี ly)   ยาก / อย่างหนัก
  - hastily   เร่งรีบ (รีบ เพราะผลีผลาม / ทำผิด)
  - healthily   ยองใย
  - honestly   อย่างสุจริต
  - hungrily   อย่างกระหาย
  - hurriedly   เร่งรีบ (รีบ เพราะไม่มีเวลาเพียงพอ)
  - inadequately   อย่างไม่พอเพียง
  - ingeniously   อย่างฉลาด
  - innocently   อย่างบริสุทธิ์ใจ
  - inquisitively   ซอกแซก
  - irritably   อย่างฉุนเฉียวง่าย
  - joyously   อย่างเพลิดเพลิน
  - justly   อย่างเป็นธรรม
  - kindly   กรุณา
  - lazily   อย่างเฉื่อยชา
  - loosely   อย่างอิสระ
  - loudly   อย่างดังลั่น
  - madly   อย่างคลั่ง
  - mortally   อย่างร้ายแรง
  - mysteriously   อย่างลึกลับ
  - neatly   อย่างเรียบร้อย
  - nervously   อย่างหงุดหงิด
  - noisily   เจี๊ยวจ๊าว / ครึกโครม
  - obediently   อย่างเชื่อฟังคำสั่ง
  - openly   เปิดเผย
  - painfully   อย่างเจ็บปวด
  - patiently   อย่างอดทน
  - perfectly   อย่างสมบูรณ์
  - politely   สุภาพ
  - poorly   ไม่สบาย
  - powerfully   อย่างแข็งแรง
  - promptly   พลัน
  - punctually   ตรงต่อเวลา
  - quickly   อย่างรวดเร็ว
  - quietly   เงียบ ๆ
  - rapidly   อย่างรวดเร็ว
  - rarely   ไม่ค่อยมี
  - really   จริงๆ
  - recklessly   มุทะลุ
  - regularly   สม่ำเสมอ
  - reluctantly   อย่างไม่เต็มใจ
  - repeatedly   ซ้ำแล้วซ้ำเล่า / หลายครั้ง
  - rightfully   อย่างถูกต้อง
  - roughly   ลวก
  - rudely   หยาบคาย
  - sadly   เศร้า
  - safely   อย่างปลอดภัย
  - selfishly   อย่างเห็นแก่ตัว
  - sensibly   อย่างสมเหตุสมผล
  - seriously   อย่างจริงจัง
  - sharply   เผ็ดร้อน
  - shyly   เอียงอาย
  - silently   เงียบ
  - sleepily   อย่างเหงาหงอย
  - slowly   ช้า
  - smoothly   อย่างราบรื่น
  - so (ไม่มี ly)   ดังนั้น
  - softly   แผ่วเบา
  - solemnly   เคร่งขรึม
  - speedily   รวดเร็ว
  - stealthily   ลอบ
  - sternly   อย่างโหดเหี้ยม
  - straight (ไม่มี ly)   ตรง
  - stupidly   อย่างโง่เขลา
  - successfully   ประสบความสำเร็จ
  - suddenly   ทันใดนั้น
  - suspiciously   หวาดระแวง
  - swiftly   อย่างรวดเร็ว / ปราดเปรียว
  - tenderly   ละม่อม
  - tensely   เคร่งเครียด
  - thoughtfully   ความคิด
  - tightly   อย่างแน่นหนา
  - truthfully   สมจริง
  - unexpectedly   กะทันหัน
  - victoriously   ชัยชนะ
  - violently   อย่างรุนแรง
  - vivaciously   อย่างร่าเริง
  - warmly   รุ่ม
  - weakly   อ่อนแอ /ระทวย/กระเสาะกระแสะ
  - wearily   กระป้อกระแป้
  - well (ไม่มี ly)   ดี
  - wildly   ลำพอง
  - wisely   ชาญฉลาด Accidentally หมายถึง เผอิญ / โดยไม่ตั้งใจ
ประโยคตัวอย่าง
- I accidentally knocked a glass over.
ฉันเผอิญทำแก้วล้ม

- She accidentally dropped the vase on her foot.
เธอเผอิญทำแจกันตกบนเท้าของเธอ

- The essay which you worked on yesterday was accidentally deleted.
เรียงความที่คุณทำงานเมื่อวานนี้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

- This clumsy crook accidentally knocked his partner out with a brick.
การซุ่มซ่ามนี้บังเอิญทำให้คู่หูของเขา ถูกน๊อคเอ๊าค์ด้วยก้อนอิฐ
 Anxiously หมายถึง อย่างใจจดใจจ่อ
ประโยคตัวอย่าง
- She waited anxiously by the phone.
เธอรอโทรศัพท์อย่างใจจดใจจ่อ

- We waited anxiously by the phone.
เรารอโทรศัพท์อย่างใจจดใจจ่อ

- we are all waiting anxiously for any new.
เราทุกคนกำลังรออย่างใจจดใจจ่อสำหรับสิ่งใหม่

- Tomorrow the children will receive their anxiously awaited presents.
พรุ่งนี้เด็ก ๆ จะได้รับของขวัญที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
 Beautifully หมายถึง อย่างสวยงาม
ประโยคตัวอย่าง
- She smiled beautifully.
เธอยิ้มอย่างสวยงาม

- You sing beautifully!
คุณร้องเพลงเพราะ

- She sings so beautifully.
เธอร้องเพลงเพราะมาก

- You’re doing beautifully!
คุณกำลังทำอย่างสวยงาม / เก่งมาก

- She dresses beautifully.
เธอแต่งได้อย่างสวยงาม

- Their house is beautifully decorated.
บ้านของพวกเขาได้รับการตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม
 Blindly หมายถึง สุ่มสี่สุ่มห้า /โดยไม่เห็น / โดยไม่มอง / โดยไม่ได้สังเกตุ
ประโยคตัวอย่าง
(ไม่เห็นหรือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณอารมณ์เสีย)
- I ran blindly upstairs.
ฉันวิ่งขึ้นไปชั้นบน โดยไม่มองอะไร

- It wasn't in his nature to follow blindly.
มันไม่ได้อยู่ในธรรมชาติของเขาที่จะทำตามโดยไม่ได้สังเกตุ

- Don’t just blindly accept what you are told.
อย่าเพิ่งยอมรับในสิ่งที่คุณพูด โดยไม่ได้สังเกตุอะไร

- The room was completely dark and I fumbled blindly for the door.
ห้องมืดสนิท และฉันคลำหาประตูโดยไม่มองอะไร

- I don’t know, she repeated as she stared blindly down into her glass.
ฉันไม่ทราบ' เธอพูดซ้ำขณะที่เธอจ้องมองลงไปในแก้วของเธอ
 Boldly หมายถึง มั่นใจ / แน่วแน่ / กล้าหาญ
(ในทางที่กล้าแสดงออก มั่นใจโดยไม่ต้องแสดงความกลัวใด ๆ )
ประโยคตัวอย่าง
- We must act, and we must act boldly.
เราต้องทำหน้าที่ และเราต้องกระทำอย่างแน่วแน่

- He advanced boldly and knocked on the door.
เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และเคาะประตู

- You will have our support as long as you fight boldly against corruption.
คุณจะได้รับการสนับสนุนของเราตราบเท่าที่คุณต่อสู้ อย่างแน่วแน่กับการทุจริต

- His secretary boldly asks, "Aren't you going to ask me out for dinner?
เลขานุการของเขาถามอย่างมั่นใจว่า "คุณจะไม่ขอให้ฉันออกไปทานข้าวเย็นหรือ?"

- She boldly marched up to the front of the queue and introduced herself to the doorman.
เธอเดินขึ้นไปที่ด้านหน้าของคิวอย่างมั่นใจ และแนะนำตัวเองกับคนเฝ้าประตู
 Bravely หมายถึง อย่างกล้าหาญ
ประโยคตัวอย่าง
(ไม่กลัวอันตราย เสี่ยงกว่า boldly)
- Both teams battled bravely.
ทั้งสองทีมต่อสู้อย่างกล้าหาญ

- She faced the consequences bravely.
เธอเผชิญกับผลกระทบอย่างกล้าหาญ

- She bravely had a go at paragliding.
เธอกล้าหาญไปเล่นกีฬาที่ร่มร่อน (paragliding = ร่มชูชีพร่อน)

- Convicted of treason, he meets his end bravely.
การตัดสินเป็นกบฏ ทำให้เขาได้พบกับจุดจบของเขาอย่างกล้าหาญ

- She bravely entered the forests to bring such children back with her.
เธอกล้าหาญเข้าป่าเพื่อพาเด็ก ๆ กลับมาพร้อมกับเธอ

- He has been hailed a hero after he bravely tackled a thief at a hotel
เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ หลังจากที่เขาได้ต่อสู้จัดการโจรที่โรงแรมอย่างกล้าหาญ
 Brightly หมายถึง แจ่มจ้า / สว่าง / เรื่องรอง /ไพเราะสดใส
ประโยคตัวอย่าง
- The melody rang brightly from the upper gallery.
เสียงดนตรีไพเราะสดใส ดังขึ้นจากห้องภาพด้านบน

- The sun never shines in the laundry, while outside it beams brightly.
ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องเข้ามาในห้องซักผ้า ขณะที่ข้างนอกแสงแดดสว่างจ้า

- At times, the sun shines so brightly through the airport that it blinds the camera.
ในบางครั้งดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างมาก ผ่านสนามบินทำให้กล้องมืด
 Calmly หมายถึง ใจเย็น
ประโยคตัวอย่าง
- She reacted surprisingly calmly to the news of his death.
เธอแสดงปฏิกิริยาใจเย็นอย่างไม่น่าเชื่อ กับข่าวการตายของเขา

- OK everyone, let's all quiet down and talk about this calmly.
โอเคทุกคนเลยเงียบ ๆ ลงและนหน่อย พูดคุยเรื่องนี้อย่างใจเย็น

- He was angry but he managed, with great self-restraint, to reply calmly.
เขาโกรธ แต่เขาจัดการด้วยความยับ ยั้งชั่งใจที่ดีในการตอบอย่างใจเย็น

-If the fire alarm goes off , leave the building quickly and calmly.
ถ้าสัญญาณเตือนไฟไหม้ดับลง ให้ออกจากอาคารอย่างรวดเร็ว และสงบ

- He seems rather a nervous character but in fact he works very calmly and efficiently.
ดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการประสาท แต่ในความเป็นจริงเขาทำงานอย่างใจเย็นและมีประสิทธิภาพ
 Carefully หมายถึง รอบคอบ
ประโยคตัวอย่าง
- He drives carefully.
เขาขับรถอย่างระมัดระวัง

- I like to drive carefully.
ฉันชอบขับอย่างระมัดระวัง

- You should prepare yourself by reading the menu carefully.
คุณควรเตรียมตัวเอง โดยการอ่านเมนูอย่างระมัดระวัง

- You have to watch carefully because they come by so quickly.
คุณต้องดูอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขามาอย่างรวดเร็วมาก
 Closely หมายถึง อย่างใกล้ชิด / สนิทสนม
ประโยคตัวอย่าง
- I worked closely with partners in Thailand.
ผมได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในประเทศไทย

- We are working closely with the police.
เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจ

- English and German are closely related.
อังกฤษและเยอรมันมีความเกี่ยวข้องกัน

- We have remained closely in touch over the years.
เรายังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา

- He has been closely associated with the museum for many years.
เขามีทำงานเกี่ยวข้องไกล้ชิดกับพิพิธภัณฑ์เป็นเวลาหลายปี

- Both politicians have been closely associated with the movement for some time.
นักการเมืองทั้งสองคนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไกล้ชิด มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ
 Easily หมายถึง อย่างง่ายดาย
ประโยคตัวอย่าง
- I get skin problems easily.
ผิวฉันแพ้ง่ายมาก

- Don’t believe people so easily.
อย่าเชื่อคนง่าย ๆ

- Success doesn’t come easily.
ความสำเร็จไม่ได้ได้มาง่ายๆ

- They won quite easily.
พวกเขาได้รับรางวัลค่อนข้างง่าย

- I can't walk easily because I drank.
ฉันเดินไม่ใช่ง่ายๆ เลย เพราะฉันเมา

- We found the house easily enough.
เราพบบ้านได้ง่ายพอสมควร (easily enough = สามารถเข้าถึงได้ง่าย)

- How can you give up so easily? You are not proud of being a pilot?
คุณเลิกได้ง่าย ๆได้ยังไง คุณไม่ภูมิใจที่เป็นนักบินหรือ

- How can you leave me so easily? Without you, I've got nothing left, oh dear.
ทำไมทิ้งไปไปง่าย ๆ แบบนี้ ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เหลือใครอีกแล้ว
 Gently หมายถึง ค่อย ๆ / เบา ๆ /อย่างอ่อนโยน
ประโยคตัวอย่าง
- The door closed gently.
ประตูปิดเบา ๆ

- He lifted the baby gently out of its crib.
เขายกทารก ออกจากเปลอย่างเบา ๆ

- Use your fingertips to gently flatten the pastry.
ใช้ปลายนิ้วของคุณค่อย ๆกดแผ่ขนมปิ้ง

- The road slopes gently downwards for a mile or two.
ถนนค่อย ๆลาดชันลงไปประมาณหนึ่งหรือสองไมล์

- Push the clutch in, put the car into gear, rev the engine and then gently let the clutch out.
เหยียบคลัทช์ใส่รถใส่เกียร์เร่งรอบเครื่องยนต์แล้วค่อย ๆปล่อยคลัตช์ออก
 Gladly หมายถึง ด้วยความยินดี / อย่างเป็นสุข
ประโยคตัวอย่าง
- If you find a lower price in the next thirty days, we will gladly pay you the difference.
หากคุณพบราคาที่ต่ำกว่านี้ในอีกสามสิบวันข้างหน้า เรายินดีจ่ายค่าส่วนต่างให้กับคุณ
 Hard (ไม่มี ly) หมายถึง ยาก / อย่างหนัก
ประโยคตัวอย่าง
- It was raining very Hard.
ฝนตกหนักมาก

- By now the cement had set hard.
ปูนซีเมนต์ตอนนี้เซ็ตตัวแข็งขึ้น

- He has worked hard all her life.
เขาทำงานหนักตลอดชีวิต

- Ella was concentrating very hard.
เอลล่ากำลังตั้งใจอย่างหนัก

- He slammed the door hard behind him.
เขากระแทกประตูอย่างหนักที่อยู่ข้างหลังเขา

- I couldn’t convince him no matter how hard I tried.
ฉันไม่สามารถโน้มน้าวเขาได้ไม่ว่าฉันจะพยายามหนักแค่ไหน

- She tried her hardest to ignore what he’d said.
เธอพยายามอย่างหนักที่จะไม่สนใจสิ่งที่เขาพูด (hardest = superlative)

- He had thought long and hard before getting involved with the project.
เขาเคยครุ่นคิดนานอย่างหนักมานานแล้ว ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ
 Hastily หมายถึง เร่งรีบ
ประโยคตัวอย่าง
(รีบ เพราะผลีผลาม / ทำผิด)
- She hastily changed the subject.
เธอรีบเปลี่ยนเรื่อง

- Perhaps I spoke too hastily.
บางทีฉันอาจพูดเร็วเกินไป

- They are out of date and should be hastily consigned to the scrap heap.
ของพวกนั้นล้าสมัยแล้ว และควรรีบนำไปทิ้งกองขยะ

- Snatching my hand away from his hastily, I quickly composed myself to stand up.
ฉันรีบดึงมือของฉันออกจากเขา ประกอบด้วยตัวเองที่จะลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว
 Hurriedly หมายถึง เร่งรีบ
ประโยคตัวอย่าง
(รีบ เพราะไม่มีเวลาเพียงพอ)
- I hurriedly got up and dressed.
ฉันรีบลุกขึ้นและแต่งตัว

- He hurriedly packed his things and left.
เขารีบบรรจุของ และก็ออกไป

- The article was hurriedly withdrawn from the newspaper.
บทความถูกรีบถอดออกจากหนังสือพิมพ์
 Quickly หมายถึง อย่างรวดเร็ว
ประโยคตัวอย่าง
- He learns quickly.
เขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

- Police quickly closed off the area.
ตำรวจได้ปิดพื้นที่อย่างรวดเร็ว

- She quickly left the chorus for a starring role.
เธอรีบออกจากการขับร้องเพื่อแสดงเป็นตัวเอก

- The plane climbed quickly to a height of 30 000 feet.
เครื่องบินไต่ระดับอย่างรวดเร็ว ขึ้นไปที่ความสูง 30,000 ฟุต

- You don't need to eat so quickly! It's not a competition.
คุณไม่จำเป็นต้องกินอย่างรวดเร็ว! ไม่ใช่การแข่งขัน

His children are so bright. They learn new things really quickly.
ลูก ๆของเขาฉลาดหลักแหลมมาก พวกเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆได้เร็วจริง ๆ
 Quietly หมายถึง เงียบ ๆ
ประโยคตัวอย่าง
- I slipped quietly out of the back door.
ฉันเล็ดลอดออกมาจากประตูหลัง

- He is a quietly spoken, thoughtful man.
เขาเป็นคนที่พูดจาเงียบ ๆ และรอบคอบ

- He closed the door quietly behind him.
เขาปิดประตูเงียบ ๆ ข้างหลังเขา

- I am quietly confident that we will win this match.
ผมมั่นใจอย่างเงียบ ๆ ว่าเราจะชนะการแข่งขันนี้

- ‘Listen,’ she said quietly, ‘I want to tell you something.’
ฟังนะ' เธอพูดอย่างแผ่วเบา 'ฉันต้องการจะบอกคุณบางอย่าง

- She turned the door knob and quietly opened the door.
เธอเปิดลูกบิดประตูและเปิดประตูอย่างเงียบ ๆ

- He is quietly confident that there will be no problems this time.
เขามั่นใจอย่างเงียบ ๆว่าจะไม่มีปัญหาในครั้งนี้

- They are quietly optimistic about their chances of success.
พวกเขามองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับโอกาสในการประสบความสำเร็จ

- Two embassy employees had been quietly recalled because of spying allegations.
พนักงานสองคนของสถานกงสุลได้รับการเรียกตัวกลับอย่างเงียบ ๆ เนื่องจากมีข้อกล่าวหาในการสอดแนม

- He waited until his daughter was asleep, then tiptoed quietly out of the room.
เขารอจนกระทั่งลูกสาวของเขานอนหลับจากนั้นก็ค่อยๆ ย่องออกมาจากห้อง (tiptoed = เดินด้วยปลายเท้า /ย่อง / เขย่ง)
 Repeatedly หมายถึง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า / หลายครั้ง
ประโยคตัวอย่าง
- He called repeatedly, begging her to come back.
เขาโทรหาเธอหลายครั้ง เพื่อขอร้องให้เธอกลับมา

- We have repeatedly called for an official investigation into the affair.
เราได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการหลายครั้ง
 Sadly หมายถึง เศร้า
ประโยคตัวอย่าง
- He shook his head sadly.
เขาส่ายหน้าเศร้า

- Sadly, she didn't live that long.
เป็นเรื่องเศร้าที่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นนาน

- I just miss him." she said sadly.
"ฉันแค่คิดถึงเขา" เธอพูดเศร้า

- I want my Daddy back." he said, sadly.
"ฉันต้องการให้พ่อของฉันกลับมา" เขาพูดเศร้า

- Sadly, they chose to ignore our advice.
น่าเสียดายที่พวกเขาเลือกที่จะไม่สนใจคำแนะนำของเรา

- He's gone away for six months," she said sadly.
เขาหายตัวไปเป็นเวลาหกเดือนแล้ว "เธอกล่าวเศร้า

- ‘My best friend is leaving,’ she said sadly.
'เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกำลังจะจากไป' เธอพูดเศร้า
 Safely หมายถึง อย่างปลอดภัย
ประโยคตัวอย่าง
- Get home safely.
กลับบ้านดี ๆ นะ

- Travel safely.
เดินทางอย่างปลอดภัยนะ
 Suddenly หมายถึง ทันใดนั้น
ประโยคตัวอย่าง
- Suddenly saw a spider at the TV.
ทันใดนั้นฉันก็มองเห็นแมงมุมอยู่ที่ทีวี

- Suddenly I heard a strange noise.
ทันใดนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงประหลาด ๆ

- A strange feeling suddenly came over him.
ความรู้สึกแปลก ๆ ก็เข้ามาหาเขา

- Suddenly, the silence was broken by a loud explosion.
ทันใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงดัง

- She suddenly found herself being talked about in all the newspapers.
ทันใดนั้น เธอก็พบตัวเองถูกกล่าวถึง ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
 Thoughtfully หมายถึง อย่างใช้ความคิด
ประโยคตัวอย่าง
- He answers questions thoughtfully.
เขาตอบคำถามอย่างรอบคอบ

- He stared thoughtfully into the fire.
เขาจ้องเขม็งอย่างใช้ความคิด ไปที่เปลวไฟ

- He stared thoughtfully out the window.
เขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความคิด

- He nodded thoughtfully as I finished speaking.
เขาพยักหน้าอย่างใช้ความคิด ในขณะฉันพูดเสร็จแล้ว

- Choose your words carefully and thoughtfully.
เลือกคำพูดของคุณอย่างระมัดระวัง และไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน

- He had thoughtfully brought with him some food to share.
เขาได้นำอาหารบางอย่างมาด้วยความคิดเพื่อแบ่งปัน (ไตร่ตรอง / ตั้งใจ)
 Tightly หมายถึง อย่างแน่นหนา
ประโยคตัวอย่าง
- Her eyes were tightly shut.
ดวงตาของเธอถูกปิดสนิท
- The window was tightly sealed.
หน้าต่างปิดสนิท

- My hand gripped tightly on to the knife.
มือของฉันกำมีดอย่างแน่นหนา

- Marie held the baby tightly in her arms.
แมรี่กอดทารกไว้แน่นในอ้อมแขนของเธอ

- He gripped the steering wheel more tightly.
เขาจับพวงมาลัยให้แน่นขึ้น

- He buttoned his collar tightly round his thick neck.
เขากลัดกระดุมคอเสื้อ แน่นรอบคอหนาของเขา

-All minerals are regulated very tightly in the blood.
แร่ธาตุทั้งหมด การกำหนดควบคุมอย่างแน่นหนาในกระแสเลือด

- The baby was clutching his toy tightly in his grubby fist.
เด็กเล็กคว้าของเล่นของเขา กำแน่นในมือที่เลอะเทอะ

- Many commuters are forced to stand, tightly packed in, like sardines.
คนงานจำนวนมาก ถูกบังคับให้ยืนแน่นอัดแน่นเหมือนปลาซาร์ดีน (commuters = พนักงานที่ต้องขึ้นรถไปทำงานประจำ)


การใช้ would แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ would สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : manner 1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : manner 2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : manner 3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : manner 4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : manner 5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : manner 6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : manner 7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : manner 8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : manner 9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : manner 10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : manner
ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : manner
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : manner
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : manner

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น