โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 30, 2015

ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ชนิดของใบขับขี่
อายุ (ปี)
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
   -ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
1
100
   -ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
1
50
   -ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
1
50
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
5
500
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
5
250
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
3
300
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
3
150
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
5
250
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
3
150
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน
5
250
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
5
250
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)
5
100
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)
1
500คำค้นหา
ใบขับขี่รถยนต์มีกี่ชนิด,อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

No comments:

Post a Comment