โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 30, 2015

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ECT
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ภาษาอังกฤษ "Engine coolant temperature sensor"

สัญญาณจากเซ็นเซอร์ ECT มีประโยชน์อะไรบ้าง
- แสดงผลผ่านหน้าปัดเรือนไมล์ เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบ
- ใข้ในการอุ่นเครื่องยนต์, ใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า EGR เพื่่อสั่งเปิด-ปิดวาล์ว EGR

ตำแหน่งติดตั้งของ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ส่วนมากจะติดตั้งที่เสื้อวาล์วน้ำด้านล่าง ทำหน้าที่ส่งสัญญาณของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่แปลงข้อมูลอุณหภูมิเป็นแรงดันไฟฟ้า แล้วส่งให้กับสมองกลเครื่องยนต์เพื่อเป็น ข้อมูลในการควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบอื่น ๆต่อไป


หมายเหตุ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ในรถยนต์ 1 คัน ส่วนมากจะมีเซ็นเซอร์ 1 ตัวแต่ก็มีรถยนต์บางรุ่นที่ อาจมีมากกว่าหนึ่งตัว


ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิและค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์
เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงจะทำให้เซ็นเซอร์ มีค่าความต้านทานต่ำ
เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำจะทำให้เซ็นเซอร์ มีค่าความต้านทานสูง


การทำงานของวงจร
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเทอร์มิสเตอร์ในท่อทางเดินน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ชุดกล่องควบคุม (ECM) ใช้แรงดัน (ประมาณ 5.0 โวลต์) ส่งแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานพูลอัพ แล้วส่งสัญญาณให้กับวงจรสัญญาณ ECT เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำ เซ็นเซอร์ (เทอร์มิสเตอร์) จะมีค่าความต้านทานสูง ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมก็จะสูง ECM จึงรับรู้ว่าสัญญาณอุณหภูมิของเครื่องยนต์นั้นต่ำ

สัญญาณจาก ECM ขณะอุ่นเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ขึ้นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ECT ควรวัดได้ประมาณ 1.5-2.0 โวลต์ ซึ่งถือวาปกติ

No comments:

Post a Comment