โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 27, 2016

คำศัพท์เฉพาะและคำย่อช่างยนต์ : ISUZU


Abbreviation List
บทความนี้เกิดจาก การรวบรวมคำศัพท์เฉพาะและคำย่อ จากคู่มือซ่อมบำรุงรถ ISUZU ฉบับภาษาอังกฤษ
เพราะเห็นว่า บางจุดการบริการมีคำย่อ ที่ค้นคว้าในดิกที่มีก็หาอ่านยากมากเพราะเป็นศัพท์เฉพาะ
หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆที่สนใจครับ

Abbreviation / คำย่อ
Definition / คำนิยาม
A AMPERE
ABS ABSORBER
ABV AIR BY PASS VALVE
A/C AIR CONDITIONER
ACCEL ACCELERATOR
ACL AIR CLEANER
ADJ ADJUSTER
ADAP ADAPTER
AL ALUMINUM
AM AMPLITUDE MODULATION
AMV AIR MANAGEMENT VALVE
ANT ANTENNA
A/OUT AIR OUTLET
A/P AIR PUMP
A/R AS REQUIRED
ASAHI ASAHI GLASS CO.
ASM ASSEMBLY
ASST ASSIST
ASV AIR SWITCHING VALVE
A/SUSP AIR SUSPENSION
A/T AUTOMATIC TRANSMISSION
ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
AUTO AUTOMATIC
B= BREADTH
BAL BALANCE
BAT BATTERY
B/D BACK DOOR
B/JNT BALL JOINT
BJ BIRFIELD JOINT
BPR BUMPER
BPT BACK PRESSURE TRANSDUCER
BRG BEARING
BRK BRAKE
BRKT BRACKET
BTM BOTTOM
B/U BACK UP
BUSH BUSHING
BUT BUTTON
B/W BACK WINDOW
BYP BY-PASS
CAC CHARGE AIR COOLER
CARB CARBURETOR
CBL CABLE
C/BL CYLINDER BLOCK
C/CASE CRANK CASE
CHAS CHASSIS
CHK CHECK
CITI9BR CHAMBER
CHRG CHARGE
CIRC CIRCUIT
CLA CLAMP
CLNR CLEANER
CLPR CALIPER
CLR COOLER OR COLOR
CLU CLUTCH
CLV CLEVIS
C/11BR CROSS MEMBER
CMPR COMPRESSOR
CM/SHF CAMSHAFT
CNDSR CONDENSER
COMB COMBINATION
COMPL COMPLETE
COMPT COMPARTMENT
CONN CONNECTING
CONT CONTROL
CONV CONVERTER
CPLG COUPLING
CRK CRANK
CTR CENTER
CVR COVER
CYL CYLINDER
C# CHASSIS NUMBER
D= DIAMETER
DBL DOUBLE
DC DIRECT CURRENT
DENSO DENSO CO.
DEFR DEFROSTER
DEV DEVICE
DFL DEFLECTOR
DIA DIAMETER
DIAPH DIAPHRAGM
DIFF DIFFERENTIAL
DISTR DISTRIBUTOR
DLX DELUXE
DMP DAMPER
DOHC DOUBLE OVER HEAD CAMSHAFT
DRM DATA RECORDING MODULE
DPD DIESEL PARTICULATE DEFUSER
D/SEAT DRIVER’S SEAT
DSL DIESEL
DSPV DECELERATION SENSING
PROPORTIONING VALVE
DWL DOWEL
EBS ELECTRONIC BRAKE SYSTEM
ECGI ELECTRONICALLY CON-
TROLLED GASOLINE INJECTION
ECM ELECTRONIC CONTROL MODULE
ECU ELECTRICAL CONTROL UNIT
EDS EASY DRIVE SYSTEM
EFC ELECTRONIC FUEL CONTROL
EFE EARLY FUEL EVAPORATION
EGR EXHAUST GAS RECIRCULATION
ELEC ELECTRIC
ELEM ELEMENT
ELR EMERGENCY LOCKING RETRACTOR
ENG ENGINE
EMIS EMISSION
ESC ELECTRONIC SPARK CONTROL
ETR ELECTRONIC TUNING RADIO
EVAP EVAPORATOR
EX EXTEND
EXC. EXCEPT
EXH EXHAUST
E# ENGINE NUMBER
EXP EXPORT
EXT EXTENSION
F/AXL FRONT AXLE
F/D FRONT DOOR
FDR FENDER
FIG NO. FIGURE NUMBER
FIL FILLER
F/INJ FUEL INJECTION
FLEX FLEXIBLE
FLG FLANGE
FLR FLOOR
FLTR FILTER
FLYWHL FLYWHEEL
FM FREQUENCY MODULATION
F/PMP FUEL PUMP
FPC FUEL TANK PRESSURE CONTROL
FRT FRONT
F/TNK FUEL TANK
FT FOOT
FWD FORWARD
G GRAM
GAS GASOLINE
GEN GENERATOR
GLS GLASS
GOV GOVERNOR
G/RATIO GEAR RATIO
G/S GEAR SHIFTER
GSKT GASKET
H= HIGH
HARN HARNESS
H/B HATCH BACK
HD HEAD
HDL HANDLE
HEL HELICAL
HEX HEXAGON
HITACHI HITACHI CO.
HNGR HANGER
HP HORSE POWER
HSG HOUSING
HT HEAT
HTR HEATER
HVY HEAVY
HYD HYDRAULIC
HYBST HYDROBOOST
HYP HYPOID
ID= INSIDE DIAMETER
IGN IGNITION
INCL INCLUDING
INJ INJECTION
INL INLET
INR INNER
INST INSTRUMENT
INT INTAKE
I/S INSIDE
ISC IDLE SPEED CONTROL
JBK JIDOUSHA BUHIN KOGYO CO.
JT JOINT
KG KILOGRAM
KM/H KILOMETER PER HOUR
KOYO KOYO SEIKO CO.
K w KILOWATT
L LITER
L= LENGTH
LH LEFT HAND
LHD LEFT HAND DRIVE
LK LOCK
LSPV LOAD SENSING PROPORTIONING VALVE
LVL LEVEL
LVR LEVER
LWR LOWER
MAG MAGNET
MAN MANUAL
MANIF MANIFOLD
MAX MAXIMUM
MBR MEMBER
MCV MIXTURE CONTROL VALVE
M/CYL MASTER CYLINDER
MIN MINIMUM
MITSUBA MITSUBA DENKI SEISAKUSHO CO.
MIR MIRROR
MLDG MOLDING
MOD MODULATOR
MTG MOUNTING
M/T MANUAL TRANSMISSION
MTR METER OR MOTOR
MNAC MASTER VAC
MM MILLIMETER
NACHI FUJIKOSHI CO.
NAVI NEW ADVANCED VEHICLE WITH INTELLIGENCE
N/B NOTCH BACK
NEU NEUTRAL
NGK NIHON TOKUSHU TOGYOU CO.
NHK NIHON HATSUJYOU CO.
NIKKO NIKKO DENKI CO.
NO. NUMBER
NOK NOK CO.
NOS NIHON OIL SEAL CO.
NPN NOT PART NUMBER
NPR NIPPON PISTON RING CO.
NSG NIPPON SHEET GLASS CO.
NSK NIHON SEIKO CO.
NSS NOT SERVICED SEPARATELY
NTN TOYO BEARING CO.
NY NYLON
OD= OUTSIDE DIAMETER
O/D OVER DRIVE
O/PMP OIL PUMP
OPT OPTION
O/S OUTSIDE
OTLT OUTLET
OTR OUTER
OVSI OVER SIZE
P PITCH
PARL PARALLEL
PASS PASSENGER
P/B POWER BRAKE
PCM POWER TRAIN CONTROL MODULE
PCV POSITIVE CRANK CASE VENTILATION
PL PLAIN
PLR PILLAR
PLT PLATE
PPG PIPING
PRE-CHAMB PRECOMBUSTION CHAMBER
PRESS PRESSURE
PRIM PRIMARY
PROP PROPELLER
P/S POWER STEERING
P/SEAT PASSENGER SEAT
PTO POWER TAKE OFF
P/W POWER WINDOW
PWI PAD WEAR INDICATOR
PWR POWER
QTR QUARTER
QOS QUICK ON SYSTEM
QRV QUICK RELAY VALVE
QTY QUANTITY
QUAD QUADRANT
RAD RADIATOR
R/AXL REAR AXLE
R/D REAR DOOR
RECL RECLINING
REG REGULATOR
REINF REINFORCEMENT
RET RETAINER
REV REVERSE
RH RIGHT HAND
RHD RIGHT HAND DRIVE
RLD RLD GOVERNOR
RLY RELAY
RFD RFD GOVERNOR
RR REAR
R/SEAT REAR SEAT
RTN RETURN
RUB RUBBER
RWD REARWARD OR RWD GOVERNOR
S/ABS SHOCK ABSORBER
SDV SPARK DELAY VALVE
SEN SENSOR
SGL SINGLE
SHF SHAFT
S/LONG SUPER LONG
S/MBR SIDE MEMBER
SOHC SINGLE OVER HEAD CAMSHAFT
SP SUPER
SPD SPEED
SPR SPRING
SSPS SPEED SENSING POWER STEERING
ST SEAT
STAB STABILIZER
STD STANDARD
STRG STEERING
SUSP SUSPENSION
SW SWITCH
SYN SYNCHRONIZER
T= THICKNESS
TAP TAPPING
T/AXLE TRANSAXLE
TB THROTTLE BODY
TBI THROTTLE BODY FUEL INJECTION
TC TURBOCHARGER
TCC TORQUE CONVERTER CONTROL
TCS TURBOCHARGER CONTROL SYSTEM
T/CV TORQUE CONVERTER
TDC TOP DEAD CENTER
TKK TOKUSYU KOUSAKU CO.
TICS TIMING INJECTION CONTROL SYSTEM
TEMP TEMPERATURE
THERM THERMOSTAT
TK TANK
TORQ TORQUE
TRANS TRANSMISSION
TRFER TRANSFER
TSK NIHON CABLE SYSTEM CO.
TW THERMAL VACUUM VALVE
UND UNDER
UNIV UNIVERSAL
UNSI UNDER SIZE
UPR UPPER
V VOLT
VAC VACUUM
UCV VACUUM CONTROL VALVE
VEH VEHICLE
VENT VENTILATOR
VERT VERTICAL
VLV VALVE
VSV VACUUM SWITCHING VALVE
W WATT
W/ WITH
VOB WHEEL BASE
WHL WHEEL
WO/ WITHOUT
W/PUMP WATER PUMP
Z= TEETH
ZN ZINC
& AND
INCH
# NUMBER
1ST FIRST
2ND SECOND
3RD THIRD
4TH FOURTH
5TH FIFTH
6TH SIXTH
7TH SEVENTH
8TH EIGHTH
9TH NINTH
2/W 2 WAY
3/W 3 WAY
4/W 4 WAY
5/W 5 WAYบทความประเภทเดียวกัน
คำศัพท์เฉพาะ คำย่อที่ใช้ในคู่มือซ่อมบำรุงรถโตโยต้า

คำค้นหา
คำศัพท์ช่างยนต์,ภาษาอังกฤษช่างยนต์,คำย่อสำหรับช่างยนต์,ภาษาอังกฤษสำหรับช่างยนต์

No comments:

Post a Comment