โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 26, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 11

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

11. Situation: Kirk wants Mary to play tennis with him this evening.
( สถานการณ์ : เคิร์กอยากให้แมรี่เล่นเทนนิสกับเขาเย็นนี้)

He says:__
1. Do you want to go to the gym?
2. Why don't you go to the stadium?
3. How about a game of tennis before dinner?(มาเล่นเทนนิสสักเกมก่อนอาหารเย็นดีมั๊ย)
4. You are very fond of playing sports, aren't you?
5. Mary, are you interested in watching tennis matches?

No comments:

Post a Comment