โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 25, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 12

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

12. Situation: Dorothy is at the Tourist Information Center.
(โดโรธีอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว)
She wants to get directions to the train station. She says: __
เธอต้องการขอเส้นทางไปยังสถานีรถไฟ เธอพูดว่า
1. How can I get to the train station? (ฉันจะไปยังสถานีรถไฟได้อย่างไร?)
2. Do you mind taking me to the train station?
3. Excuse me, have you been to the train station?
4. I'm a stranger around here. What can you do for me?
5. Can you show me the train station, please?

1 comment: