โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 24, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 13

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

13. Situation: Linda is answering the phone. Mr. Hughes, Marketing Director of the ABC Company, would like to talk to Mr. Jenkins, Head of the Personnel Department.
ลินดากำลังตอบรับโทรศัพท์ของมิสเตอร์ Hughes ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ บริษัท ABC, ต้องการพูดคุยกับมิสเตอร์ Jenkins ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
She says:__
1. Mr. Hughes? Yes, Mr. Jenkins is expecting your call.
(มิสเตอร์ Hughes ใช่ไหมคะ? มิสเตอร์ Jenkins กำลังรอโทรศัพท์คุณอยู่)

2. Oh, hi! The meeting's just started. Don't call again.
3. I'm Linda, Mr. Jenkins' secretary. I don't know you.
4. Good afternoon, Mr. Hughes. Would you come back later?
5. Are you Mr. Hughes? I can see you in a minute in your office.

No comments:

Post a Comment