โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 23, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 14

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

14. Situation: Mark has not had enough sleep. When he meets John, John notices it and says:__
สถานการณ์ : มาร์คนอนหลับไม่เพียงพอ เมื่อเขาพบจอห์น, จอห์นสังเกตเห็นและพูดว่า

1. I can't believe it, Mark. You haven't changed at all.
2. Hi, Mark. Will you come to my birthday party next Sunday?
3. You look so tired today! Why don't you get some coffee?(วันนี้คุณดูเพลียมาก! ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟล่ะ)
4. What's up? You never answer my calls.
5. I heard that you went to Spain last year. Did you have a good time there?

No comments:

Post a Comment