โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 22, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 15

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

15. Situation: Laura is unhappy with her roommate, Lucy. She says to Rose, "__"
(สถานการณ์ : ลอร่าไม่พอใจกับลูซี่เพื่อนร่วมห้องของเธอ, เธอพูดกับโรส__)

1. Lucy's just moved in and she is very well-organized. I must annoy her.
2. You know what? Lucy bought me a box of chocolate for my birthday.
3. Do you know Lucy? She had a fight with her ex -boyfriend.
4. I hate to say this, but I can't stand Lucy any longer. I want to move out.
(ฉันไม่อยากที่จะพูดเรื่องนี้ แต่ฉันทนไม่ได้กับลูซี่อีกต่อไป ฉันต้องการย้ายออก)
5. Everyone in this apartment knows Lucy. She has a reputation as a good negotiator.


No comments:

Post a Comment